Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автоматизація процесу спечення аглошихты

Реферат: Автоматизація процесу спечення аглошихты

Зміст

стор.

Запровадження . . . . . . . . . . . 7

1 Літературний огляд існуючих системам управління

процесом спечення агломерату . . . . . . . 9

2 Опис технологічного процесу . . . . . . 14

2.1 Виробничі операції, здійснювані на аглофабрике . 14

2.2 Характеристика і конструкція агломашины . . . . 20

2.3 Процес спечення агломерату на агломашине . . . . 21

3 Процес спечення – як об'єкт автоматичного управління . . 24

3.1 Завдання управління процесом спечення . . . . . 29

4 Структура АСУТП процесом спечення на аглофабрике . . . 31

4.1 Обгрунтування вибору АСУТП . . . . . . . 31

4.2 Опис, обраної системи АСУ . . . . . 31

5 Функціональна схема АСУ ТП . . . . . . . 35

6 Спеціальна частина диплома . . . . . . . . 41

6.1 Розробка контуру регулювання температури в зажигательном

горнилі . . . . . . . . . . . 41

6.2 Розробка контуру регулювання закінченістю процесу

спечення . . . . . . . . . . 42

6.3 Розробка контуру регулювання співвідношенням «топливо-воздух» 42

6.4 Проектування принципової електричної схеми контуру

регулювання співвідношенням «топливо-воздух» . . . 43

6.5 Проектування щита КИПиА контуру регулювання

співвідношенням «топливо-воздух» . . . . . . 44

6.6 Проектування монтажно-коммутационной схеми контуру

співвідношенням «топливо-воздух» . . . . . . 45

6.7 Математична модель . . . . . . . 45

6.7.1 Розробка детермінованою математичну модель . 45

6.7.2 Вибір вхідних і вихідних параметрів . . . . 52

7 Охорона праці . . . . . . . . . . 53

7.1 Розрахунок воздухообмена у приміщенні відділу АСУ ТП ділянки

спечення аглофабрики . . . . . . . . 54

7.2 Розрахунок штучного висвітлення приміщення відділу АСУ ТП . 56

7.3 Розрахунок захисного зануления корпусу електроустановки . . 60

7.4 Пожежна безпеку приміщення відділу АСУ ТП . . . 62

8 Громадянська оборона . . . . . . . . .

8.1 Основні становища . . . . . . . .

8.2 Завдання . . . . . . . . . .

8.3 Дослідження радіаційної обстановки на об'єкті . . .

8.4 Заходи щодо підвищення стійкості роботи аглофабрики

при радіоактивному зараження . . . . . . .

9 Організація виробництва . . . . . . . .

9.1 Організація і планування робіт з поточної експлуатації

і ремонту коштів автоматизації . . . . . .

9.2 Розрахунок річного фонду часу робочих . . . . .

9.3 Визначення штату слюсарів, обслуговуючих систему контролю

і автоматичного регулювання . . . . . .

9.4 Організація ремонтних робіт та виконання робіт по перевірці приладів .

9.5 Розрахунок капітальних видатків, пов'язаних із упровадженням АСУ ТП .

9.6 Витрати на матеріали і запчастини . . . . . .

9.7 Розрахунок фонду зарплати . . . . . .

9.8 Витрати на ремонт КВП й О . . . . .

9.9 Інші цехові витрати . . . . . . .

9.10 Амортизаційні відрахування . . . . . .

9.11 Енергетичні витрати . . . . . . .

9.12 Економічна ефективність запропонованої системи

автоматизації . . . . . . . . .

9.13 Технико-экономические показники . . . . .

Укладання . . . . . . . . . . .

Додаток А. Текс програми . . . . . . .

Додаток Б. Спецификация засобів вимірювання . . . .

запровадження

Агломерация вперше застосували кольоровому металургії для спечення сірчистих і мідних руд, і навіть руд, містять свинець і цинк. Агломерация в промисловому масштабі розвивалася з урахуванням двох методів: продувкой повітря через шихту і просасыванием повітря.

Перші машини для безперервного спечення руд розробив результаті низки дослідів Дуайтом і Ллойдом і було прописані у 1907 р. на заводах в Перу й Америці. Надалі розроблено й застосовані машини трьох типів: барабанна, горизонтальна, кругла і стрічкова прямолінійною рухом. Досвід експлуатації підтвердив доцільність застосування останніх, у результаті розпочався їхній вдосконалення та розвитку агломерації залізних руд.

Сучасне агломераційне виробництво є складна система різних апаратів, які у різних режимах і що виконують різні функції.

Безперервне зростання виробництва агломерату, підвищення вимог для її якості, і навіть поточность технологічних процесів створили умови на впровадження коштів автоматичного контролю та управління.

Комплексної автоматизації агломераційного виробництва приділяється велика увагу. Значне місце у технологічної схемою агломераційного виробництва займають процеси, пов'язані з спеканием шихти, однією з основних операцій, визначальних якість агломерату.

Основне завдання автоматизації агломераційного виробництва полягає у забезпеченні максимальної продуктивності агломераційних машин і заданого якості агломерату. Одночасно автоматизація дозволяє виконувати завдання підвищити рівень організації виробництва, оперативності управ-ления технологічними процесами у цілому підвищення економічну ефективність виробництва. Одне з найважливіших напрямів совер-шенствования управління створення автоматизованих систем із застосуванням обчислювальної техніки.

Автоматизована систему управління спекательным відділенням є якісно новим етапом комплексної автоматизації і покликана забезпечити істотне збільшення продуктивність праці, поліпшення якості своєї продукції та інших техніко-економічних показате-лей агломераційного виробництва.

Автоматичне управління спекательном відділенні залежить від автоматичному підтримці висоти шару аглошихты, загружаемой на машину, постійному контролі й автоматичному регулюванні процесом запалювання шихти, контролі температури запалювання горна, регулювання закінченості процесу спечення наприкінці активної ділянки аглошихты.

Особливістю побудови АСУ є системний підхід до всієї сукупності металургійних, енергетичних і управлінських питань. Фахівець із АСУ ТП повинна володіти теорією автоматичного управління, розумітися на конструкції металургійних агрегатів і засадах технології, досить вільно орієнтуватися у роботі цифрових обчислювальних машин, їх математичному і алгоритмическом забезпеченні, вміти правильно застосовувати технічні засоби інформаційної та керуючої техніки.

У АСУ ТП втілені досягнення локальної автоматики, систем централізованого контролю, електронної та обчислювальної техніки. З іншого боку, АСУ ТП виробляють загальну централізовану обробку первинної інформацією темпі перебігу технологічного процесу, після чого інформація використовується як керувати цим процесом, а й перетворюється на форму, придатну від використання на вище що стоять рівнях самонаведення рішення оперативних і організаційно-економічних завдань.

Впровадження АСУ ТП, як і будь-яка нововведення, пов'язаний з певними труднощами та реальними витратами. На етапі освоєння виявляються недоліки окремих елементів обчислювального комплексу, похибки застосованих алгоритмів управління, недостатня адаптація персоналу до умов праці з допомогою обчислювальної техніки й те.

Під час підготовки об'єкта запровадження АСУ ТП було проведено робота з модернізації: удосконалений пульт ручного управління на агломашине, контрольно-вимірювальні прилади замінені токовыми, для вимірювань тиску, розрідження, витрати води та газу застосовані датчики типу «Сапфир».

Метою даного дипломного проекту є розробка сучасної АСУ ТП процесом спечення шихти аглофабрики ВАТ «ММК ім.Ілліча» з допомогою технічних засобів з урахуванням программируемых микроконтроллеров і персональних комп'ютерів (робочих станцій). Розробка структурної, функціональної схем і основі принципиально-электрической і монтажно-коммутационной, проектування щитів КИПиА. Розробка моделі спечення агломераційної шихти на агломашине як дослідження впливу різних гілок параметрів на процес спечення. Розглядаються також питання цивільну оборону, охорони праці і техніко-економічній ефективності.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15