Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Мережні технологій і Internet

Реферат: Мережні технологій і Internet

Сучасні мережні технології сприяли нової технічної революції. У створенню єдиної мережі комп'ютерів надають таку ж значення, як і будівельник ству швидкісних автомагістралей в 60-ті роки. Тому комп'ютерну мережу називають "інформаційної супермагистралью". Підкреслюючи вигоду, яку прине сет мережу всім користувачам, у компанії Microsoft говорять про інформації "на кінчиках пальців".

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Для передачі можна використовувати високошвидкісні канали Х.25 і ISDN. ISDN (Integrated Services Digital Network - Цифрова мережу з інтеграцією послуг) дозволяє представників різних країн організувати відеоконференції і обговорювати цікаві для них проблеми без дорогих відряджень. Задля реалізації видалено ного доступу в комп'ютери вставляють адаптери цифрового зв'язку і мости, причому самий повільний адаптер для ISDN працює в багато разів швидше, ніж модем. Розроблено спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє Windows 95 і його браузеру Internet працювати з ISDN. Його можна знайти й отримати безплатно на сервері World Wide Web no адресою http://www.microsoft.com.

Нині у Росії будуються загальнонаціональної цифровий се ти після виходу до інших держав, що зможе надавати послуги зв'язку ISDN і забезпечить дистанційний доступ кінцевих користувачів до локальних мереж своїх підприємств і зміцнити взаємодію з комп'ютерними мережами, зокрема з Internet зі швидкістю 64 - 128 Кбіт/с. На жаль, реалізація ISDN стикається з велику кількість важко стей, оскільки потрібно дороге обладнання та необхідна прокладка специаль ных ліній.

ЛОКАЛЬНЫЕ МЕРЕЖІ

Комп'ютер, підключений до неї, називається робочої станцією (Workstation), кому пьютер, який свої ресурси - сервером, комп'ютер, має доступом до зі вместно що використовуються ресурсів - клієнтом.

Кілька комп'ютерів, розміщених у одному будинку чи функциональ але виконують однотипну роботу: бухгалтерський чи плановий облік, регістру цию котра надходить продукції й т.д., підключають друг до друга і об'єднують в рабо чую групу про те, що вони могли спільно використовувати різні ресурси: про грами, документи, принтери, факс тощо.

Робоча група організується те щоб що входять до неї комп'ютери містили все ресурси, необхідних нормальної роботи. Зазвичай, в робочу парламентсько-урядову групу, объеди няющую понад десять - 15 комп'ютерів, включають виділений сервер - досить мощ ный комп'ютер, у якому розташовуються все спільно використовувані каталоги і спе циальное програмне забезпечення керувати доступом до усій мережі чи її частки.

Групи серверів об'єднують в домени. Користувач домену може зарегистриро ваться у мережі про всяк робочої станції у тому домені й одержати доступ всім його ресурсів. Зазвичай, у серверних мережах все спільно використовувані принтери під'єднані до серверам друку.

З погляду організації взаємодії комп'ютерів, мережі ділять на одноранго шиї (Peer-to-Peer Network) і з виділеним сервером (Dedicated Server Network). Один ранговій мережі кожен комп'ютер виконує рівноправне роль. Проте збільшення кількості комп'ютерів у мережі і зростання обсягу пересланих даних призводить до того, що пропускну здатність мережі стає вузьким місцем.

Windows 95 розрахована насамперед працювати в одноранговых мережах, на підтримку роботи комп'ютера як клієнта інших мереж.

Windows 95, як і Windows для робочих груп, може виконувати функції серверу у мережі. Забезпечено сумісність з колишніми мережними драйверами MS-DOS і Windows З.х. Нова операційна система дозволяє:

• спільно використовувати жорстких дисків, принтери, факс-платы, організовувати однорангові локальні обчислювальні мережі (ЛВС);

• використовувати віддалений доступ і перетворити офісний комп'ютер в викликаний сервер;

• підтримувати 16-разрядные мережні драйвера DOS.

Адміністратор мережі може ставити загальний дизайн настільною системи, визначати, які операції будуть доступні для користувачів мережі, і контролювати конфигура цию настільною системи.

Мережа, розташована на порівняно невеличкий території, називається локальної (LAN - Local Area Network). Останніми роками відбувається ускладнення структури ЛВС з допомогою створення гетерогенних мереж, що об'єднує різні комп'ютерні платформи. Можливість проведення відеоконференцій й порядку використання мультимедіа збільшують требования-к програмному забезпеченню мереж. Сучасні сервери можуть зберігати великі двоичные об'єкти (BLOB), містять текстові, графічні, аудіой ві деофайлы. Зокрема, якщо ви треба отримати через мережу базі даних відділу кадрів, то технологія BLOB дозволить передати як анкетні дані: прізвище, ім'я, отчест у, рік народження, а й портрети у цифровій формі .

Дві технології використання серверу

Розрізняють дві технології використання серверу: технологію файл-сервера і архи тектуру клієнт-сервер. У першій моделі використовується файловий сервер, у якому зберігається більшість програм, тож даних. За вимогою користувача йому пересыла ются необхідна програму і дані. Обробка інформації виконується на робочої станції.

У системах з архітектурою клієнт-сервер обмін даними здійснюється між приложением-клиентом (front-end) і приложением-сервером (back-end). Збереження дано ных та його обробка виготовляють потужному сервері, який виконує також кін троль за доступом до ресурсів і даним. Робоча станція має тільки результати запиту. Розробники додатків з обробки інформації зазвичай використовують цю технологію.

Використання великих за обсягом і складних додатків призвело до розвитку багаторівневої, насамперед трирівневої архітектури розміщенням даних на окремому сервері бази даних (БД). Усі звернення до бази даних йдуть через сервер додатків, де їх об'єднуються. Зменшення кількості інтерпретацій БД уменьша ет ліцензійні відрахування за СУБД.

Desktop management interface (DMI)

Щоб спростити установку, захист і адміністративне управління мережами з помо щью уніфікованого набору інтерфейсів прикладного програмування АПІ і коштів дистанційного управління, фірми Microsoft, IBM, Novell, DEC, HP, Sun і Synoptics розробили стандарт DMI (Desktop Management Interface - інтерфейс непо средственного взаємодії). Стандарт передбачає можливість дистанційного відновлення програм, записаних в ПЗУ, управління групами й окремими клієнта ми. Впровадження стандарту скоротить вартість експлуатації локальних мереж з допомогою зі кращения штату і підвищення ефективності роботи.

ГЛОБАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Локальна мережу може бути частиною глобальної мережі, які отримують всі біль шиї визнання в усьому світі. Розвиток засобів і комунікацій сприяє об'єднанню людей, які живуть різними континентах, відповідно до їхнього интере сам. Нині промышленно-развитые країни приділяють багато уваги створенню єдиної інформаційного середовища. Створення інформаційної супермагістралі полегшить у майбутньому спілкування людей, що мають спільні інтереси, але що у раз ных куточках земної кулі. Прообразом такий супермагістралі може бути Internet, що дає послуги мільйонам користувачів в усьому світі.

ТЕХНОЛОГІЇ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ У INTERNET І INTRANET

Нині однією з пріоритетних напрямків роботи фірм, поставляю щих програмне забезпечення, є інтегрування локальної мережі підприємства інтранет (Intranet), у якій відбувається основну роботу зосередили компанії, в глобальну мережу про те, щоб співробітники цього підприємства легко могли створювати свої документи у форматі HTML (HyperText Markup Language) і посилатися інші документи. Органи зация віртуальних корпоративних мереж, які базуються на Internet, дозволяє зв'язати докупи всі філії постачальників і замовників, не створюючи власної мережевий ін фраструктуры.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3