Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

DOS

Реферат: DOS

Що таке операційна система

Операційна система — це програма, яка завантажується включення комп'ютера. Вона виробляє діалог із користувачем, осу ществляет управління комп'ютером, його ресурсами (оперативної па мятью, місцем на дисках тощо. буд.), запускає інші (прикладні) про грами виконання. Операційна система забезпечує пользова телю і прикладним програмам зручний спосіб спілкування (інтерфейс) з пристроями комп'ютера.

Основною причиною необхідності ОС у тому, що елементарні операції до роботи з пристроями компьюте ра та управління ресурсами комп'ютера — це операції рівня, тому дії, необхідних користувачеві й при кладным програмам, складаються з кілька сотень чи тисяч таких елементарних операцій.

Наприклад, нагромаджувач на магнітних дисках "розуміє" лише та киє елементарні операції, як включити/ вимкнути двигун дис ковода, встановити читають голівки визначений циліндр, ви брати певну читаючу голівку, прочитати інформацію з до ріжки диска в комп'ютер та т. буд. І у виконання цього не складного дії, як копіювання файла з одного дискети в іншу (файл — це якого набір інформації на диску чи іншому машинному носії), необхідні тисячі операцій із запуску команд дисководів, перевірці їх виконання, пошукові та обробці інформацією таблицях розміщення файлів на дисках тощо. буд. Завдання ще ускладнюється наступним:

• є близько десяти форматів дискет, і операційна систе мало повинна уміти працювати з усіма цими форматами. Для поля зователя роботу з дискетами різного формату повинна осуще ствляться абсолютно однаково;

• файл на дискетах займає певні ділянки, причому поля зователь ні нічого знати у тому, які саме. Усі функ ции з обслуговування таблиць розміщення файлів, пошуку інформацією них. виділенню місця для файлів на дискетах виконуються операційній системою, і користувач може ниче го не знати про неї;

• під час роботи програми копіювання може постати кілька десятків різних особливих ситуацій, наприклад збій під час читання чи записи інформації, неготовність дисководів до читання чи записи, відсутність місця на дискеті для копируемо го файла тощо. буд. Всім цих ситуацій необхідно предусмот реть відповідні повідомлення й коригувальні дії.

Операційна система приховує від користувача ці складні і непотрібні подробиці і дає йому зручний інтерфейс до роботи, Вона виконує й різні допоміжні дії, наприклад копіювання чи печатку файлів. Операційна система здійснює завантаження в оперативну пам'ять всіх програм, передає їм управління початку його роботи, виконує різні дії з за просу виконуваних програм, тож звільняє зайняту програмами оперативну пам'ять за її завершенні.

Зазвичай, персонального комп'ютера IBM PC працює під управ лением ОС MS DOS фірми Microsoft Corp. чи його варіанта PC DOS, розповсюджуваного фірмою IBM, або ж під керівництвом сумісних MS DOS ОС DR DOS фірми Digital Research (нині підрозділ фірми Novell) чи PC DOS фірми IBM. Далі будуть описуватися ці три операційні системи, причому вони позначатися загальним словом DOS.

Основні складові DOS

Операційна система DOS складається з таких частин.

Базова система виводу-введення-висновку (BIOS), які перебувають і голову постійної пам'яті (постійному запоминающем устрої, ПЗУ) компьюте ра. Ця частина ОС є "вбудованої" в комп'ютер. Її призначення полягає у виконанні найпростіших і универ сальних послуг ОС, що з здійсненням вводу-виводу. Базова система вводу-виводу містить також тест фун кционирования комп'ютера, перевіряючий роботу пам'яті і пристроїв комп'ютера включення його електроживлення. З іншого боку, базова система виводу-введення-висновку містить програму виклику завантажника операци онной системи.

Загрузчик ОС — це надзвичайно коротка про грама, яка перебуває у першому секторі кожної дискети з операцион іншої системою DOS. Функція програмних засобів залежить від зчитуванні на згадку про ще двох модулів ОС, що й завершують процес завантаження DOS-

На жорсткому диску (вінчестері) завантажник ОС і двох частин. Це з тим, що жорсткий диск то, можливо розбитий сталася на кілька розділів (логічних дисків). Перша частина завантажника перебуває у першому секторі жорсткого диска, вона вибирає.

від якого із розділів жорсткого диска слід продовжити завантаження. Друга частина завантажника перебуває у першому секторі цього розділу, вона зчитує на згадку про модулі DOS зв передає їм управління.

Дисковые файли IO.SYS і MSDOS.SYS (можуть називатися інакше, наприклад IBMBIO.COM зв IBMDOS.COM для PC DOS, DRBIOS.SYS і DRDOS.SYS для DR DOS, — назви змінюються в за висимости від версії ОС). Вони завантажуються в па м'яти загрузчиком операційної системи й залишаються у пам'яті компью тера постійно. Файл IO.SYS є доповнення до базо виття системі вводу-виводу в ПЗУ. Файл MSDOS.SYS реалізує основ ные высокоуровневые послуги DOS.

Командний процесор DOS обробляє команди, запроваджувані користувачем. Командний процесор перебуває у дисковом файлі COMMAND.COM на диску, від якого завантажується операційна сис тема. Деякі команди користувача, наприклад Type, Dir чи Copy, командний процесор виконує сам. Такі команди називаються внутрішніми. На виконання інших (зовнішніх) команд пользова теля командний процесор шукає на дисках програму з відповідаю щим ім'ям і якщо знаходить її, то завантажує на згадку про і передає їй управління. Після закінчення роботи програми командний процесор видаляє програму з пам'яті і виводить повідомлення про готовність до ви полнению команд (запрошення DOS).

Зовнішні kowhw DOS — це програми, що їх разом із операційній системи у вигляді окремих файлів. Ці програми ви полняют дії обслуговуючого характеру, наприклад форматирова ние дискет, перевірку дисків тощо.

Драйверы пристроїв — це спеціальні програми, які до полняют систему виводу-введення-висновку DOS і забезпечують обслуговування але вых чи нестандартне використання наявних пристроїв. Напри заходів, з допомогою драйверів можлива роботу з «електронним диском». тобто. частиною пам'яті комп'ютера, з якою можна працювати у спосіб ж, і з диском. Драйверы завантажуються на згадку про комп'ютера за мінімального завантаження ОС, їх назви вказуються у спеціальній файлі CONFIG.SYS. Така схема полегшує додавання нових пристроїв і дозволяє робити це, не чіпаючи системні файли DOS.

Початкова завантаження DOS

Початкова завантаження DOS виконується автоматично у таких випадках:

• включення електроживлення комп'ютера;

• при натисканні на клавішу «Reset» на корпусі комп'ютера (така клавіша не в усіх моделей комп'ютерів);

• за одночасного натисканні клавіш [Ctrl], [A1t] і [Del] на кла виатуре.

На виконання початковій завантаження DOS необхідно, щоб у дисководу Щодо гнучких дисків (першого дисководу для дискет, подсо единенного до комп'ютера) було встановлено дискета із записаною операційній системою DOS чи комп'ютер мав жорсткий диск (вінчестер) із записаною у ньому операційній системою DOS. Зазвичай, на жорстких дисків операційна система DOS записується фирмой-поставщиком комп'ютерів.

На початку завантаження працюють програми перевірки устаткування, на ходящиеся у постійній пам'яті комп'ютера. Якщо вони самі знаходять ошиб ку, то виводять код помилки на екран. Якщо помилка не критична (тобто. що дозволяє роботи), то користувачеві дають можливість продовжити процес завантаження, натиснувши клавішу [F1] на клавіатурі. Якщо ж несправність критична, то процес завантаження припиняється. При серйозні помилки про посталої ситуа ции і виданому коді помилки слід повідомити фахівців із технічного обслуговування комп'ютерів.

Зауваження. На більшості комп'ютерів перед тестуванням устаткування екран виводиться повідомлення про комбінації клавіш, і треба натиснути для входу у програмі конфигурирования комп'ютера (наприклад; Hit <DEL>, If you want to run SETUP). За її натисканні Ви потрапляєте в екран програми конфигури рования, у якому можете поставити поточні дату зв час, типи дисководів для дискет й жорсткого диска, інші параметри комп'ютера. Вхід у програму конфигурирования то, можливо захищений паролем.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2