Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Corel 7.0

Реферат: Corel 7.0

Сorel PHOTO-PAINT є багатофункціональну програму до роботи з зображеннями і анимациями. Це додаток надає багатющий вибір інструментів до створення і коригування растрових зображень (bitmap images), ретуширо вания і підвищення якості сканованих фотографій, для побудови і модифікації анімаційних фільмів. Отримані внаслідок роботи з Corel PHOTO-PAINT зображення можна включати у презентації Corel PRESENTS, малюнки CorelDRAW!, документи Corel VENTURA і імпортувати до інших докладання.

1.1. Початок роботи з Corel PHOTO-PAINT

Щоб розпочати сеанс роботи з Corel PHOTO-PAINT, слід завантажити систему Windows 95, розкрити папку Corel Applications і подвійний щиголь рядки Corel PHOTO-PAINT 7. Невдовзі на екрані з'явиться робоче вікно, представлене в розгорнутому вигляді на рис. 1.

Рис. 1. Робоча про

кно Corel PHOTO-PAINT 6 після запуску докладання

Після цього можна або відкрити растровое зображення, збережене до цього часу вигляді файла на диску, або створити новий. У разі необхідно розкрити меню File (Файл) і вибрати команду New (Створити). На екрані розкриється діалогове вікно Create a New Image (Створення зображення), представлене на рис. 2. Встановіть бажані значення елементів управ ления у тому діалоговому вікні і клацніть кнопку ОК. Чи розкриється нове вікно документа, де можна розпочати роботи з зображенням.

Рис. 2. Діалогове вікно Create a New Image (Створення зображення)

Щоб відкрити раніше створене зображення, виберіть команду Open (Відкрити) в меню File (Файл) і зазначте ім'я файла і маршрут доступу щодо нього. Після відкриття зображення робоче вікно Corel PHOTO-PAINT буде выгля подіти приблизно таке, як представлене рис. 16.3. У означеному прикладі відкрили файл APPLE. CPT, що у папці \PHOTOPNT\SAM-PLES\ на оптичному диску чи жорсткому диску вашого комп'ютера.

Структура робочої середовища

Corel PHOTO-PAINT

Робоча середовище Corel PHOTO-PAINT орієнтована те що, щоб зробити мак симально зручною роботу користувача з растровыми зображеннями чи ска нированными фотографіями.

У верхню частину вікна розташована рядок заголовка. У його правій частині перебувають кнопки згортання і розгортання вікна, дозволяють змінювати його розміри.

Строка меню, яку докладніше йтиметься трохи згодом, розташовується безпосередньо під рядком заголовка. Під рядком меню розміщуються панелі інструментів. Дві їх — стандартна панель інструментів, і панель инст рументов Mask/Object (Маска/Объект) — добре за рис. 16.1 і рис. 16.3. Нижче панелей інструментів перебуває робоче простір Corel PHOTO-PAINT, у якому ведеться роботу з зображенням чи анімацією. У правій частині робочого простору розкрито сувій Tool Settings (Властивості інструмента). Нижче робочого простору розташована палітра квітів — рядок квадратних зразків кольору. На обох кінцях палітри є стрілки прокручування, дозволяють зміщувати палітру, роблячи доступними для использова ния раніше приховані до її краєм зразки кольору та растрового візерунка. Ще нижче перебуває рядок стану, у якій відбиваються повідомлення й поточні координати покажчика миші. У середній частини рядки стану розміщені три більших зразка кольору. Лівий відповідає поточному кольору, тобто тому, який наноситися на малюнок під час використання, наприклад, инстру мента «Кисть». Середній зразок визначає колір листи паперу, застосовуваний під час створення нового зображення. Третій зразок показує обраний колір заливання.

Рада. Щоб відновити ухвалений за умовчанням течу щий колір, клацніть мишею рядок стану. Для відновлення заданого за умовчанням кольору заливання клацніть рядок стану правої кнопкою миші, а щоб відновити звичайний колір папери, клацніть рядок стану, утримуючи у своїй клавішу CTRL. Якщо потрібно змінити колір кожного з трьох зразків у рядку состо яния, клацніть його — після цього розкриється соответству ющее діалогове вікно.

Строка меню

Відразу після запуску Corel PHOTO-PAINT в рядку меню відбиваються заголовки чотирьох пунктів меню. Після відкриття зображення кількість пунктів меню зростає до 11. Нижче наводиться стисле опис кожного пункту меню.

Меню File (Файл) У цьому вся меню зібрані команди, виконують стандартні операції з файлами, і команди друку. З іншого боку, можна створити нове зображення зі змісту буфера обміну і вибрати фрагмент частково завантаженого на згадку про зображення з допомогою накладеної нею сітки. Команда Revert (Повернути) дозволяє скасувати зроблені на зображенні изме нения, відновивши у тому вигляді, у її востаннє було записане на диск як файла. Команда Acquire Image (Одержати зображення) позво ляет отримувати зображення з допомогою зчитувального пристрою, наприклад сканера. Команда Send (Послати) дозволяє передати зображення інші комп'ютери засобами Microsoft Exchange. У цьому меню розташовуються чотири імені файлів зображень, із якими ви працювали у останніх сеансах. Але тут перебуває команда виходу з Corel PHOTO-PAINT.

Меню Edit (Правка) У цьому вся меню перебувають стандартні команди редактиро вания: Undo (Скасувати), Cut (Вырезать), Copy (Копировать), Paste (Вста вити), Clear (Очистити). Щоб скасувати одне чи кілька выпол ненных дій, слід вибрати в списку Undo List, та був вибрати команду Undo (Скасувати). Команда Clear Clipboard (Очистити буфер обміну) дозволяє звільнити певний обсяг пам'яті. Якщо з допомогою команди Checkpoint (Контрольна точка) запам'ятати проміжне стан изобра жения, щодо нього згодом можна повернутися, обравши команду Restore to Checkpoint (Повернутися до контрольної точці). Ці дві команди дозволяють редагувати зображення без побоювання зіпсувати його невдалими діями. Команди Copy To File (Копировать в файл) і Paste From File (Вставити з файла) використовувати файл на диску як буфера тимчасового зберігання.

Меню View (Вигляд) Команди цього меню впливають на спосіб відтворення зображення на екрані монітора. Масштаб зображення можна збільшувати чи зменшувати, відновлювати масштаб 1:1 командою Actual Size (Масштаб 1:1), відображати зображення повністю командою Zoom To Fit (За місцем). Але тут перебувають команди включення і вимикання панелей інструментів, отобра жения сувоїв, лінійок і рядки стану, вибору одній з 10 колірних палітр. Можна поставити крок координатної сітки й тимчасово підвищити точність роботи з изображе нием, обравши команду Snap To Grid (Прив'язати до сітці). Коли зображенні присутній більше квітів, ніж, можливо представлене екрані монітора, можна оптимізувати відображення колірних переходів, включивши режим Screen Dithering (Цветовое растрирование). Команда Color Correction (Корекція кольору) дозволяє підвищити лінійність монітора. Команда Full Screen Preview (Повноекранний перегляд) показує на цілому екрані лише активне з бражение. На повернення в режим відображення робочої середовища, досить клацнути мишею у будь-якій точці екрана. Команда Maximize Work Area (Мак симум робочого поля) прибирає з екрана меню, рядок заголовка і панель завдань Windows, звільняючи максимум простору до роботи із зображенням.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10