Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

1С: Підприємство_ характеристика і використання версії 6.0

Реферат: 1С: Підприємство_ характеристика і використання версії 6.0

1С:Предприятие є універсальною системою автоматизації діяльності підприємства. За рахунок своєї універсальності система 1С:Предприятие можна використовувати для автоматизації найрізноманітніших ділянок економічної діяльності підприємства: обліку товарних і коштів, взаиморасчётов з контрагентами, розрахунку зарплати, розрахунку амортизації основних засобів, бухгалтерського обліку та т. буд.

Основний особливістю системи 1С:Предприятие є її конфигурируемость. Власне система 1С:Предприятие є сукупність механізмів, виділені на маніпулювання різними типами об'єктів предметної області. Конкретний набір об'єктів, структури інформаційних масивів, алгоритми обробки інформації визначає конкретна конфігурація. Разом з конфігурацією система 1С:Предприятие виступає як вже готового для використання програмного продукту, орієнтованого на певні типи підприємств і класи розв'язуваних завдань.

Конфігурація створюється штатними засобами системи. Зазвичай конфігурація поставляється фирмой-разработчиком як «типовий», але, можливо змінена, доповнена користувачем системи, і навіть розроблена наново.

Система 1С:Предприятие має компонентарную структуру. Частина можливостей, наданих системою вирішення завдань автоматизації, є базовими, тобто підтримується у кожному варіанті поставки системи. Це насамперед, механізми підтримки довідників та інших документів. Інші можливості реалізуються компонентами системи: наприклад, ведення списку бухгалтерських рахунків. Отже, склад встановлених компонентів визначає функціональні можливості системи.

Усього існує три основних компоненти: «Бухгалтерський облік», «Оперативний облік» і «Расчёт». Кожен компонент розширює можливості системи своїм механізмом обробки інформації. Ці механізми не можна однозначно порівняти з конкретними завданнями автоматизації предметної області, проте, вони теж мають досить чітку спрямованість, що визначає вибір складу необхідних компонентів, до створення конкретної конфігурації.

Компонент «Бухгалтерський облік» реалізує відбиток господарських операцій, що відбуваються для підприємства у бухгалтерському обліку. Вона маніпулює такими поняттями, як бухгалтерські рахунки, операції, і проводки. Можливості компонента «Бухгалтерський облік» дають змогу здійснювати облік паралельно у кількох планах рахунків, вести багатомірний і багаторівневий облік, кількісний і Міжнародний валютний облік. Компонент «Бухгалтерський облік» дає можливість ведення бухгалтерського обліку для кількох заходів у однієї інформаційної базі.

Компонент «Оперативний облік» призначений для оперативного обліку наявності коштів. Можливості компонента «Оперативний облік» дозволяють реєструвати руху, і одержувати інформацію про рухах і залишках товарних, матеріальних, грошових та інших засобів підприємства у часі найрізноманітніших розрізах. Компонент «Оперативний облік» підтримує механізм регістрів, що й забезпечує запис рухів й одержання залишків у різних розрізах. Використання цього механізму дозволяє автоматизувати облік взаиморасчётов з клієнтами, облік складських запасів товарів хороших і багато іншого. Один із головних областей застосування зазначеного компонента – автоматизація обліку складських і видача торговельних операцій.

Компонент «Расчёт» призначений для автоматизації складних періодичних розрахунків. Можливості цього компонента дозволяють виконати розрахунки різної складності, зокрема з пересчётом результатів «заднім числом», і вестиме архів розрахунків у попередні періоди. Ці можливості реалізуються журналами розрахунків, які підтримує даної компонентом. Один із областей застосування компонента – розрахунок зарплати.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: 1С: Підприємство_ характеристика і використання версії 6.0
Рубрика: Програмування, Бази даних, Програмне забезпечення
Дата публікації: 2013-01-26 14:48:54
Прочитано: 111 раз