Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Використання обчислювальної техніки під управлінням виробництвом

Реферат: Використання обчислювальної техніки під управлінням виробництвом

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 6

1.1 Інформація як ресурс . 6

1.2 Інформаційні системи менеджменту 7

1.3 Комп'ютери у бізнесі 9

1.4 Аппаратное забезпечення комп'ютерів 10

1.5 Інтернет, і бізнес 12

1.5.1 Походження Інтернет . 12

1.5.2 Використання Інтернету у бізнесі . 14

1.5.3 Електронна пошта . 14

1.5.4 Рассылочные списки 15

1.5.5 Віддалений доступ . 16

1.5.6 Основні клієнти . 17

1.5.7 Корпоративна логістика . 18

1.5.8 Конкуренція . 18

1.5.9 Зворотний зв'язок й підтримка клієнтів . 19

2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТИНА . 20

2.1 Використання комп'ютерна техніка в УМЗ ВГУЭС 20

2.2 основні напрями використання ЗТ в УМЗ 22

2.3 Основні проблеми з комп'ютеризацією УМЗ . 22

2.4 Методи дозволу проблем 24

2.5 Остаточні пропозиції . 25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 28

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Інформація, з визначення, є «отримане чи придбане знання про конкретне факті чи подію». Отже, інформація не уже є щодо суті простий набір фактів, цифр, графіків чи діаграм. Інформація – те знання, отримане з його подальшого використання. Факти, цифри та графіки є інформацією, якщо вона буде використовуватися у майбутньому. Бесполезные дані – це інформація.

Знаменитий дослідник у сфері менеджменту, Генрі Минцберг, справив якось дослідження рутинної роботи менеджера. Те, що то побачив, виявився вражаючим. Замість довгострокового планування та визначенням найважливіших завдань, завдань, які організацією, менеджери переважно були задіяні виконанням безлічі малих, найчастіше пов'язаних між собою дій. Замість використання комп'ютера як джерела всієї необхідної інформації, менеджери використовували п'ять різних методів її отримання: документи, телефонні дзвінки, заплановані зборів, незаплановані збори і інспекції. Найпопулярнішими були телефонні дзвінки та збори. Робота менеджера при загальному її огляді виявилася хаотичною, фрагментированной і досить трудомісткою. Минцберг зазначив, що й комп'ютер не замінить всі ці п'ять джерел інформації хоча б частково, робота менеджера у майбутньому важко ще більше. Дослідження було виконано на початку 80-х рр. Однією із завдань даної курсової роботи є підставою визначення, наскільки змінилася стан справ у наші дні.

Дослідження вироблялося з урахуванням Управління міжнародних зв'язків ВГУЭС, однієї з комп'ютеризованих підрозділів університету, цілями якого є координація, ініціація, аналіз стану та стимулювання міжнародного співробітництва інших підрозділів університету. Кінцевою метою цієї бурхливої діяльності є реформа вищої освіти, даваемого ВГУЭС, з урахуванням кращого світового освітнього досвіду та міжнародного співробітництва.

Відповідно до наказом ректора №28/2 від 7.02.1997 р., Управління включає у собі такі адміністративні підрозділи:

- інформаційно-аналітичний відділ;

- відділ для роботи європейськими країнами, навіть Канадою;

- відділ для роботи із країнами АТР;

- протокольний відділ.

Функції Управління містять у собі:

· Аналіз потреб і потенціалу факультетів, кафедр, окремих співробітників ВГУЭС у розвитку міжнародного співробітництва. Вироблення рекомендацій адміністрації університету з пріоритетам фінансової та інший підтримки міжнародних програм із боку університету.

· Відстежування програм міжнародних грантів, конкурсних програм стажувань там, міжнародних освітніх можливостях через Інтернет, контакти з грантодавцями і закордонними партнерами, Аналіз, добір і адресне поширення інформації про гранти і навчальних можливостях, відповідальних інтересам і потенціалу працівників університету.

· Консультирование співробітників для розробки проектів грантів і заявок на стажування там, оцінка цих проектів з урахуванням пріоритетів грантодавців і зарубіжних партнерів. Сприяння у діловій листуванні та пошуку зарубіжної інформації співробітникам, котрі тільки починають міжнародне співробітництво.

· Поширення інформацію про університеті, його можливості та інтересах міжнародного співробітництва через Інтернет, видавничу діяльність, листування за зарубіжними організаціями. Контакти із засобами масової інформації, надання детальної інформації з індивідуальним закордонним запитам.

· Оповещение студентів ВГУЭС щодо наявних можливостей участі конкурсних програм навчання там, консультування студентів за змістом і оформленню заявок для цієї програми. Організація програм студентського обміну, спільних програм навчання із зарубіжними вузами.

· Вибір закордонного офісного і бібліотечного устаткування, найбільш перспективного для установки у ВГУЭС. Рішення питань митного оформлення та рівної оплати цього устаткування.

· Підготовка кошторисів міжнародних програм. Забезпечення візитів, прийом іноземних партнерів, і співробітників ВГУЭС, сприяння організації візової підтримки і місць проживання співробітників ВГУЭС, які у закордонні відрядження.

· Підтримка двосторонньої зв'язки й з міської, крайової адміністраціями, громадськими організаціями р. Владивостока у плані перспектив міжнародного співробітництва.

Управління міжнародних зв'язків ВГУЭС проти неї самостійно робити будь-які дії, відповідальні цілям, завданням і функцій Управління, якщо де вони суперечать документації, який регламентує його. Управління підтримує діловодство на усіх напрямах своєї діяльності, відкрите контролю адміністрація, і навіть зберігає і систематизує і зберігає все вихідні і вхідні документи. Якщо ж якась інформація конфіденційна, доступом до ній регламентується розпорядженнями, затвердженими ректором університету.

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Інформація як ресурс

Інформаційний менеджмент побачив світ визнанням факту, що є цілком необхідним ресурсом у тому, щоб менеджмент був систематичен. Менеджери у сфері інформаційного менеджменту займаються із розробкою та контролем систем, обробних і розподільчих інформацію. Інформація має усіма ознаками ресурсу. Вона однозначно необхідна для будь-який фірми. Для її збору, зберігання, передачі й відображення потрібні гроші. Вона, як та інші ресурси, має певні якості – своєчасністю, точністю, методами уявлення. Системи обробки інформації можуть доставляти її із швидкістю, з перемінним якістю, у вигляді тексту, цифрових даних чи вірогідних зображень. Розглянемо що з властивостей інформації, що необхідні прийняття її основі рішень.

· Точність. Інформація мусить бути безпомилкової і в об'єктивній. Досягнення цього можуть знадобитися кількаразові і незалежні друг від друга перевірки.

· Своєчасність. Інформація мусить бути доступна тоді, коли він необхідна, не пізніше. Запізніла інформація можуть призвести до дорогим помилок і затримкам.

· Доречність. Інформація має відповідати визначені питання, у відповідь які необхідний зараз. Інформація то, можливо точної і своєчасної, але зовсім не що належить до справі.

· Форма уявлення. Інформація мусить бути представленій у тій формі, у її обробка найзручніша зараз. Часто інформація, подана у незручному чи незнайомому форматі просто ігнорують.

· Доступність. Інформація мусить бути легко проста до того, яким вона насамперед необхідна.

1.2 Інформаційні системи менеджменту

Для ефективної організації та використання інформації багатьма західними фірмами розробили інформаційні системи менеджменту (ІСМ). Інформаційна система менеджменту – це система збору інформації, обробна і що становить їх у формі, найзручнішою до ухвалення її основі рішень, і распределяющая її між кінцевими користувачами. Як зазначалося вище, хороша інформація має бути точною, своєчасної, доречною, легко доступної інформації і представленої у необхідному форматі.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7