Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Високоякісний стереофонічний підсилювач 3Ч

Реферат: Високоякісний стереофонічний підсилювач 3Ч

Запровадження

Багато радіоаматори захоплюються конструюванням високоякісних підсилювачів на відтворення грамзаписів від электропроигрывающего устрою або заради роботи з стереофонической магнітної приставкою. І, звісно, одна з неодмінних умов у цієї роботи - доступність елементної бази. Така ж умова надійшло і було розробки запропонованого варіанту підсилювача - використовувані у ньому деталі можна купити у книгарні радіотоварів чи базі Роспосылторга.

Параметри і підсилювача

Що ж до параметрів стереоусилителя, всі вони вистачає виконання поставленого завдання: смуга пропускаемых підсилювачем сигналів лежать у межах 40 .16 000 гц при нерівномірності частотною характеристики 1,5 дБ, чутливість підсилювача 50 мВ, вхідний опір 50 кОм, номінальна потужність кожного каналу на навантаженні опором 8…10 Ом 8 Вт при коефіцієнті гармонік трохи більше 1%.

У підсилювачі є роздільні регулятори гучності в кожному каналу, що дозволило уникнути регулятора стереобаланса, і роздільні регулятори тембру по нижчим і вищим частотах. Причому діапазон регулювання тембру на частотах 100 і десяти 000 гц становить від ±20 до ±18 дБ.

Потребляемая підсилювачем потужність від мережі вбирається у 40 Вт за максимальної вихідний потужності.

На мал.1 приведено схема лівого каналу підсилювача, правий зібрано по аналогічною схемою. Спільними обох каналів є кнопковий вимикач SB1 і трансформатор харчування Т1.

Вхідний сигнал, подаваний на розняття XS1, надходить через конденсатор C1 на темброблок, зібраний на транзисторах VT1-VT3. Каскад на транзисторі VТ1 - эмиттерный повторювач. Він забезпечує нормальну роботу регулювання тембру, який за даному схемном рішенні вимагає джерела з низьким вихідним опором. У мета бази транзистора VT1 через конденсатор С2 введена позитивний зворотний зв'язок по перемінному току, що підвищує вхідний опір підсилювача.

На транзисторі VT2 виконано активний регулятор тембру. Він поставши ляет собою підсилювач напруги, охоплений частотно-зависимой негативно зворотної зв'язком. Таке побудова цього каскаду темброблока проти пасивними бруківками регуляторами дозволило дістати його виході рівень среднечастотного сигналу майже той самий, як і входе,при збільшенні глибини регулювання тембру на 8 . 10 дБ. По нижчим тембр регулюють змінним резистором R6, по вищим – змінним резистором R9. Конденсатор С10 усуває самозбудження темброблока ультразвукових частотах.

Щоб ця каскад забезпечив оптимальну глибину корекції частотною характеристики, він навантажений на эмиттерный повторювач, сабранный на тран зисторе VT3. З виходу эмиттерного повторителя сигнал надходить через конденсатор С14 на регулятор гучності - перемінний резистор R20. Їм изме няют рівень сигналу, подаваного на попередній підсилювач, роздільно у кожному каналі. Це дозволило б як виключити регулятор стереобалан са, як уже зазначалося вище, а й значно розширити межі балансиро вания каналів щодо посилення.

Попередній підсилювач виконано на мікросхемі DA1 типу К237УН2, специальнО настановленим складання бестрансформаторного підсилювача 3Ч звуковідтворюючої апаратури I і II класів. Транзистор VT5 підключений паралельно вихідному транзисторові мікросхеми і є для полегшення його режиму роботи.

Мал.1.

Мал.1.

З іншого боку, обидва транзистора працюють загальну навантаження і буде утворюють один усилительный каскад, що дозволяє вживати некондиційні мікросхеми з що з ладу вихідним транзистором (вэтом разі перед установкою мікросхеми друкарський плату в неї видаляють бокорезами висновки 6 і аналогічних сім). До речі, при обраному напрузі харчування на коллекторном ви воді вихідного транзистора мікросхеми може істотно перевищувати допусти моє, і це транзистор може вийти з експлуатації. Тому припустимо його зовсім використовувати, відключивши від деталей підсилювача зазначені висновки 6 і аналогічних сім.

Далі йде підсилювач потужності. Його фазоинвертирующий каскад ви полнен по послідовної двухтактной схемою транзисторах VT6, VT7 різною структури. Для збільшення вихідний потужності і ККД підсилювача охоплено позитивним зворотним зв'язком з харчування через ланцюжок C19R27, творчу так звану «вольтодобавку».

Вихідний каскад побудований за двухтактной бестрансформаторной схемою з послідовним (стосовно джерелу харчування) включенням транзистор ов VT8, VT9. Навантаження (динамічна голівка чи акустична система) , включається до вихідному каскаду через конденсатор С23 і розняття XS2.

Глибока негативна зворотний зв'язок із точки симетрії вихідного каскаду на вхід мікросхеми DA1 (через, резистор R25) забезпечує необхідну лінійність і широкополосность всього підсилювача. Це дозволяє вживати транзистори фазоинвертирующего каскаду без початкового смеще ния за збереження незначних спотворень як із малих, і на великих амплітудах усиливаемого сигналу. Натомість, режим роботи початкового усунення забезпечив високу температурну стабільність уси лителя при малому струмі спокою.

Подстроечным резистором R25 встановлюють режим підсилювача потужності з постійному току. Демпфирующие ланцюжка C20R31, С21А32, С221?33 підвищують стійкість підсилювача на високих частотах.

Кожен канал підсилювача харчується від окремого джерела постійної напруги. Він з понижувального трансформатора Т1, випрямляча однією блоці VD3, сглаживающего конденсатора С26 і електронного стабили затора компенсаційного типу на транзисторах VT10-VT12. Причому склад іншої регулюючий транзистор VТ10VТ11 включений за схемою із загальним эмиттером. Выходное опір стабілізатора вбирається у 0,2 Ом, амплітуда пульсацій -- 10 .15 мВ при струмі навантаження 1 А. Потрібне вихідний напруга (36В) встановлюють подстроечным резистором R38.

Стабілізатор самозащищён від короткого замикання з харчування. Якщо з'явиться, транзистор VT12 закриється, що сприятиме закрыванию регулюючого транзистора VT10VT11 і поступового зменшення вихідного напруги майже нуля. Струм короткого замикання залежно від параметрів транзисторів становить 20 .100 мА. Після усунення короткого замикання працездатність стабілізатора автоматично відновлюється. Джерело харчування защищён також плавким запобіжником FU2. Темброблок з эмиттерными повторителями харчується від загального джерела через развязывающий фільтр C3C6R18. Параметрический стабілізатор на стабилитронах VD1, VD2 з підсилювачем струму на транзисторі VT4 служить для харчування мікросхеми DA1. Хоча подаване її у напруга трохи вища припустимого паспортного значення, елементи мікросхеми, засвідчує практика, витримують цей режим.

Характерні несправності, способи ухвали і ремонту

При ремонті радіоапаратури пошук несправності це з найскладніших процесів. Знайти несправність - отже знайти який відмовив елемент чи помилку складання і монтажу апарату.

Для швидкого виявлення несправності потрібно гарне знання: принципової схеми апарату та її конструктивних особливостей; способів перевірки працездатності окремих каскадів, радіодеталей; роботи з вимірювальної апаратурою.

Перед початком ремонту конкретного апарату у радиомеханика зазвичай «дозріває у голові» певний план пошуку несправностей що виникає внаслідок логічного мислення над отриманої інформацією щодо роботі апарату, особливостях його принципової схеми механіки і особистого практичний досвід.

Якщо такої плану немає, отже, ремонтник не підготовлений повністю роботу з ремонту апарату і може відшукати лише досить прості, ясно видимі несправності, керуючись загальними методами їх пошуки, які зобов'язаний знати. У котрі займаються ремонтом радіоелектронної апаратури розвивається логічне мислення, що й створює план пошуку несправності. Та цього мусить бути певна база знань, умінь і навиків.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3