Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз експлуатаційного обслуговування ПЦ середньої продуктивності

Сторінка 5

Загальна кількість ЕОМ які у системі одно 50 плюс три ЕОМ резервних, і їх кількість треба поставити на початок прогону, використовуючи обмежувальні поля блоку GENERITE. Для визначення часу прогону використовуватиме програмний таймер, розрахований час у 62440 ед.вр., що становить 3 року, по 40 тижнів у році.

Розглянемо таблицю визначень (Табл.4.1).

Таблиця 4.1

Оператори GPSS

Призначення

Транзакты:

 

1-вый сегмент

ЕОМ

2-рой сегмент

Таймер

Многоканальные ус-ва

 

MEN

Ремонтник

NOWON

Нагромаджувач на 50 ЕОМ наход. в раб.

Розглянемо блок-схему програми.

Програма

STORAGE 5$MEN,3/5$NOWON,50

*

* MODEL SEGMENT 1

*

1 CNTRL GENERATE ,,,53

2 ENTER NOWON ,

3 ADVANCE 157,25

4 LEAVE NOWON

5 ENTER MEN

6 ADVANCE 7,3

7 LEAVE MEN

8 TRANSFER ,BACK

*

* MODEL SEGMENT 2

*

GENERATE 6240

TERMINATE 1

*

* CONTROL

*

START 1

1 CNTRL GENERATE ,,,54

CLEAR

START 1

1 CNTRL GENERATE ,,,55

CLEAR

START 1

STORAGE 5$MEN,4

1 CNTRL GENERATE ,,,53

CLEAR

START 1

1 CNTRL GENERATE ,,,54

CLEAR

START 1

1 CNTRL GENERATE ,,,55

CLEAR

START 1

STORAGE 5$MEN,5

1 CNTRL GENERATE ,,,53

CLEAR

START 1

1 CNTRL GENERATE ,,,53

CLEAR

START 1

1 CNTRL GENERATE ,,,54

CLEAR

START 1

1 CNTRL GENERATE ,,,55

CLEAR

START 1

END

Оцінка результатів

При фіксованому числі ремонтників й досить малому числі -орендованих машин, витрати великі через зниження продуктивності ПЦ. При великому числі Дарендуемых машин, витрати великі через їх надлишкового числа. Вочевидь, необхідно знайти мінімум між тими значеннями (Рис.4.2).

При заданому числі орендованих машин, число ремонтників оскільки подано на Рис.4.3.

При малому числі ремонтників, витрати великі через оплати простоюючих ремонтників.

У табл.4.2. показано величина навантаження, що проходить через MOWON , як функція "ремонтник-арендуемые машини". При заданому числі ремонтників навантаження росте зі збільшенням числа орендованих машини. Аналогічно цьому при заданому числі орендованих машини навантаження росте зі збільшенням числа ремонтників.

Таблиця 4.2

Кількість зайнятих ремонтників

Кількість орендованих машини

 

3

4

5

3

0,983

0,989

0,992

4

0,989

0,993

0,995

5

0,991

0,993

0,997

У табл.4.3 - 4.5 зібрані значення витрат для співвідношення "ре- монтник-Дарендуемые машини" У табл. 4.3 показані фіксовані значе- ния оплати праці ремонтників і арендованої і щодо оплати машини

Таблиця 4.3

Кількість зайнятих ремонтників

Кількість -орендованих машин

 

3

4

5

3

180

210

240

4

210

240

270

5

240

270

300

У табл 4.4 зазначена вартість зменшення производительности,ВЦ.

Таблиця 4.4

Кількість зайнятих ремонтників

Кількість -орендованих машин

 

3

4

5

3

136

88

64

4

88

56

40

5

73

56

24

У табл.4. показано сума цих витрат.

Таблиця 4.5

Кількість зайнятих ремонтників

Кількість -орендованих машин

 

3

4

5

3

316

298

304

4

298

296

310

5

312

326

324

З Росії таблиці можна дійти невтішного висновку у тому, що вигідним співвідношенням є 4 ремонтника і 4 орендовані машини.

Література

1.Каган Б.М. та інших. Основи експлуатації ЕОМ М.Энергоатомиздат, 1991 р.

2.Голованов О.В. та інших. Моделювання складних дискретних систем на ЕОМ третього поколения.М.Энергия, 1978 р.

3.Шрайбер Т.Дж. Моделювання на GPSS. М. Машинобудування. 1960 р.

[NTL1]Начало лаб. раб. 1


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Аналіз експлуатаційного обслуговування ПЦ середньої продуктивності
Рубрика: Програмування, Бази даних, Програмне забезпечення
Дата публікації: 2013-01-26 14:37:24
Прочитано: 11 раз

1 2 3 4 [5]