Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз економічних показників Японії 1960-1992 рр

Реферат: Аналіз економічних показників Японії 1960-1992 рр

ЗАВДАННЯ

на курсової проект

Спільне завдання:

Скласти засобами Visual Basic і Microsoft Access комплекс програм, що працюють у режимі діалог із користувачем, включаючи:

· Алгоритм виконання завдання

· Таблиці Microsoft Access

· Форми документів Visual Basic

· Власне програми.

Объяснительная записка повинна мати:

· Титульный лист

· Завдання курсової проект

· Запровадження

· Аналіз постановки завдання

· Алгоритм

· Таблиці, форми, тексти програм, тож структури файлів

· Результати виконання завдання

· Укладання

· Список літератури

· Оглавление.

Термінів виконання курсового проекту:

· Термін проекту керівнику – 14 грудня 1998 року

· Час захисту роботи – 28 грудня 1998 року.

Практичне завдання:

Створити таблицю в Microsoft Access з полями:

· Ціна не на нафту

· Споживання нафти на Японії

· Розмір ВВП

· Обсяг промислового виробництва

· Зовнішньоторговельний баланс

· Доход душу населення

Заповнити таблицю даними за літами з 1960 по 1992 розробити і запит перебування даних залежно від нафтові ціни.

Розробити форму і програму Visual Basic, що дозволить зчитувати ці записи, обраховувати середні значення за 4-річні періоди і заносити ці середні значення файл.

Розробити форму і програму Visual Basic, що дозволить зчитувати цей файл, обраховувати розмір ВВП, темпи його і визначити період максимального приросту і періоди, дають 50% приросту.

Розробити форму і програму Visual Basic, сортирующую дані про ціні не на нафту, і подивитися, чи є залежність цього параметра з темпами зміни розміру ВВП.

Проаналізувати отримані результати і робити висновків.

Запровадження

Останнім часом зріс інтерес до економіко-політичної життя суспільства загалом, що передбачає інтерес як до всього світу, і до окремих країнах, чиї досвід минулого і знання може бути як корисними, а й гранично важливими у розвитку тих чи інших держав. Особливо знання що така важливі для країн, чия економіка знаходиться на стадії розвитку, а економічних відносин і в середині країни, і на світовому ринку носять слабко вираженого характеру проти такими країнами, як США, Японія та інші. Знання про ці держави є основою економіки слаборозвинених країн, які досвід багато в чому може допомогти у вирішенні неминуче виникаючих проблем.

Росію не можна зарахувати до слаборозвинених країнах, але очевидна також хиткість її економічного стану та фактична нездатність надавати конкуренцію економічно розвинених країн. Виходом із нинішньої ситуації може лише пошуку нових можливостей розвитку, оскільки потенціал величезний.

В усьому світі проводяться статистичні дослідження для збирання, обробки й аналізу інформацію про економічний розвиток країн виявлення закономірностей і запровадження залежності різних економічних характеристик друг від друга.

У цьому курсовому проекті з прикладу даних йшлося про Японію показано динаміка окремих економічних показників та його взаємозв'язок.

У Microsoft Access ці дані заносять у вигляді таблиць, що відбивають статистичні інформацію про Японії із 1960 по 1992 року. 32-річний період для виявлення закономірностей у поступовій динаміці тієї чи іншої показника, і навіть задля встановлення залежності між показниками, якщо є. Дані Японії містять у собі:

1. розмір внутрішнього валовий продукт, що є однією з найпоширеніших показників, які характеризують економічну стан країни;

2. величину нафтові ціни кожний рік із 32-річного періоду;

3. розмір споживання у Японії, що також свідчить про розвиток і статку суспільства взагалі;

4. розмір зовнішньоторговельного обороту, який відбиває ситуацію зовнішньому ринках країни й дає чисельну характеристику торгових операцій Японії іншими країнами світу;

5. обсяг промислового виробництва, що характеризує стан економіки у країні;

6. величину доходу душу населення, що дозволить зробити висновку про добробуті населення і ще розвитку економіки загалом.

Далі, з допомогою Visual Basic проводиться аналіз наявних даних, їх угруповання за ознакою, зазначеному в завданні, і навіть перебування середніх значень даних за чотирирічні періоди, починаючи з 1960 року. Середні величини роблять зручнішим порівняння і аналізують інформацію, оскільки показують певної тенденції у зміні тієї чи іншої показника. Потім, з допомогою коштів Visual Basic визначаються темпи зміни показників за завданням, і навіть перебуває період максимального приросту певного показника і періоди, дають 50% приросту. Це проводиться у тому, щоб визначити, що не періоді за 62 року приріст внутрішнього валовий продукт був найбільший, тобто у який період економіка Японії розвивалася найактивніше, щоб було можливе виявити причини такої розвитку і усунути чинники, що перешкоджають як розвитку економіки загалом, і які вповільнюють зростання економічних показників у певній області.

Наведені вище операції в Visual Basic реалізуються шляхом упровадження форм і елементів управління у них, які створюються для полегшення сприйняття інформаціі, зручності користування їй, і навіть щодо можливості здійснювати над наявними даними певні операції, заплановані можливостями даної програми.

А, щоб матимуть можливість оперувати даними йшлося про Японію, представленими у таблиці Microsoft Access, необхідно, щоб ці дані були відображеними в Visual Basic. Це можна, тому, що обидві ці програми (Microsoft Access і Visual Basic) є продуктами компанії Microsoft®, і Visual Basic припускає можливість встановлення зв'язку з даними, розміщеними в таблицях Microsoft Access.

А, щоб приступити безпосередньо до виконання завдання, необхідно провести аналіз постановки завдання, тобто конкретно визначити, що потрібно отримати у результаті, яким чином слід користуватися під час вирішення, як організовувати, те щоб рішення поставленого завдання було оптимальним й те водночас доступними цінами й зрозумілим для користувача, і навіть визначити послідовні кроки виконання завдання із метою спрощення процесу рішення. Слід також зробити попередні висновки про існування певних закономірностей, питання яких ставлять у умови завдання. Після закінчення проекту доцільно порівняти результати, отримані під час роботи, з висновками, зробленими на початок проекту.

Є дані про Японії із 1960 по 1992 року, які становлять зведену таблицю в Microsoft Access. Дані взяті з статистичних довідників. Для занесення даних в Microsoft Access необхідно створити нову базі даних, потім таблицю у ній і послідовно запровадити усі наявні дані про Японії режимі конструктора (мал.1), заповнюючи рядки із конкретними іменами полів і типом відповідних даних. Імена полів у разі – назва економічних показників за 32-річний період, бо як всі дані числові, це знайде відображення у рядках з типом даних. Після закінчення формування макета вихідної таблиці, необхідно відкрити отриману таблицю і введення усі наявні дані кожний рік у відповідні графи таблиці (мал.2).

Таблиця з вихідними даними в режимі конструктора виглядає так: Рис. 1

Таблиця, получившаяся після введення даних йшлося про Японію, має такий вигляд:

Після створення таблиці в Microsoft Access необхідно розробити запит перебування даних залежно від нафтові ціни. І тому треба створити запит й у режимі конструктора (рис.3) запровадити необхідні поля, і навіть ім'я таблиці, дані з якої використовують у запиті, потім запровадити умова сортування, якщо це потрібно (зі збільшення, по спадаючій) і умова відбору даних із вихідної таблиці.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8