Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Діагностика відмов елементів і пристроїв автоматичного управління

Реферат: Діагностика відмов елементів і пристроїв автоматичного управління

Зміст

1. Поняття надійності. 3

2. Відмова. Види відмов. Дефекти. 7

3. Огляд неразрушающих методів випробування елементів радіоелектронної апаратури. .10

4. Прогнозування надійності напівпровідникових приладів за рівнем власних шумів. .13

5. Методи виміру НЧ шумів. .15

6. Автоматизація виміру НЧ шумів напівпровідникових приладів та інтегральних схем. 17

7. Список літератури. 18

1.Понятие надійності.

Прогрес сучасної техніки, високі вимоги до точності, помехозащищенности, швидкодії сприяли ускладнення електронних вузлів та блоків радіоапаратури і устаткування.

Ускладнення апаратури різко знижує надійність сучасного радіоелектронного устаткування. Низька надійність призводить до того, що вартість експлуатації такого обладнання протягом один рік перевищує у кілька разів вартість самого устаткування, що зумовлює величезним економічних втрат і різко знижує ефективність використання радіоелектронної апаратури (РЭА).

Виникнення проблеми надійності по [1] зумовлено, переважно, такими причинами:

· зростанням складності електронної апаратури;

· відставанням якості елементів радіоелектроніки від своїх кількісного визначення;

· підвищенням відповідальності функцій, виконуваних апаратурою (ціна відмови); винятком людини-оператора (повним чи частковим) і під час апаратурою своїх можливостей;

· складністю умов. У яких експлуатується РЭА.

Основна суперечність сучасної техніки у тому. А що як не прийнято спеціальні заходи з підвищення надійності і що складніший і точніше апаратура управління, проте вона надійна. Особливої гостроти набирає вимога безпечної роботи РЭА у системі комплексної автоматизації процесів управління із застосуванням складних многосвязных систем. Відмова подібних систем можуть призвести до катастрофічних наслідків.

Проблема забезпечення надійності елементів і пристроїв автоматичного управління включає у собі безліч етапів: від створення елементів і апаратури, до її практичного використання. Тому всі чинники, що впливають надійність РЭА, умовно прийнято розглядати стосовно трьом етапах: проектування, виготовлення, експлуатації.

Під час проектування враховують такі чинники:

· якість і кількість застосовуваних елементів і деталей;

· режими роботи елементів і деталей;

· стандартизація і уніфікація;

· доступність деталей вузлів та блоків для огляду і ремонту.

До виробничим чинникам, негативно впливає на надійність ставляться:

· відсутність якісного контролю матеріалів та українських комплектуючих виробів, які від суміжних підприємств;

· порушення сортності і недоброякісна заміна матеріалу під час виготовлення деталей;

· установка в приладах елементів, які піддаються тривалого зберігання в несприятливі погодні умови, без попередньої перевірки;

· недостатню увагу до чистоти устаткування, робочого місця, повітря тощо. (що особливо важливо у виробництві мікросхем та складанні точних елементів і пристроїв);

· неповний контролю над ходом операцій та під час випуску готової продукції;

· порушення режиму складних технічних процесів.

До експлуатаційним чинникам, впливає на надійність, ставляться такі:

· кваліфікація обслуговуючого і ремонтного персоналу;

· вплив на прилади й механізми зовнішніх умов (кліматичних; механічних тощо.) і психологічні чинники часу.

За підсумками вищевикладеного дається визначення надійності по [1].

«Надійність - властивість вироби зберігати спроможність до виконання своїх Функцій в заданих умовах експлуатації».

До основним фундаментальним поняттям теорії надійності ставляться надійність й відмова.

Більшість фахівців із теорії надійності поділяють характеристики надійності на дві групи: кількісні і якісні. Кількісне визначення надійності може бути прийнято з з того що надійність визначається безліччю кількісних характеристик і їх неспроможна повною мірою висловлювати це поняття. Тому таким може лише якісне визначення, характеризує певних властивостей конкретного вироби. Найчастіше самими прагнуть використовувати кількісні характеристики, оскільки якісне визначення надійності Демшевського не дозволяє висловити надійність математично (числом). Це викликало в створити основні критерії, з допомогою яких можна було б кількісно оцінити надійність різних елементів, дати порівняльну оцінку надійності різних виробів. До широко застосовуваних критеріїв надійності по [1], [3] ставляться:

· ймовірність безвідмовної роботи під час t

(1)

окреслюється ймовірність події, коли час безвідмовної роботи T менше, ніж час t;

· ймовірність відмов

(2)

є інтегральну функцію розподілу випадкової величини F(t). Щільність розподілу випадкової величини окреслюється похідна від функції розподілу

(3)

· середнє час безвідмовної роботи

(4)

тлумачать як математичне очікування часу роботи вироби вщерть;

· середнє час між сусідніми відмовами (напрацювання відмовитися)

(5)

де tcpi - середнє час справної роботи між двома сусідніми відмовами i-того зразка апаратури, М - число які долають зразків. Понимается як середнє час ремонтируемого вироби між двома сусідніми відмовами;

· Інтенсивність відмов (небезпека відмов)

(6)

Показує яка частина від що працюють у час t елементів відмовляє в одиницю часу;

· частота відмов

(7)

Понимается щільність ймовірності часу роботи вироби до першої відмови, статистично він визначається як ставлення числа відмовили виробів на одиницю часу до початкового числу які долають виробів, за умови, що це що з ладу елементи не заповнюються;

· середня частота відмов

(8)

Понимается ставлення числа відмовили виробів на одиницю часу до які долають виробів за умови, що це що з ладу вироби замінюються новими.

Критеріями надійності можуть бути і і коефіцієнти, які характеризують різні показники надійності РЭА, а саме:

· коефіцієнт готовності

(9)

де tp - час справної роботи РЭА,

tn - час вимушеного простою,

n - число перерв у роботі за певний календарний термін.

Кг показує можливість, що виріб буде работоспособно в довільно обраний час;

· коефіцієнт вимушеного простою

(10)

Показує можливість, що виріб буде работоспособно в довільно обраний час;

· коефіцієнт профілактики

(11)

Показує ставлення числа годин, витрачених на профілактику і ремонт апаратури, вчасно її справної роботи, узятих за і хоча б календарний термін;

· частота профілактики

(12)

де n - число ремонтів РЭА,

m - число профілактичних оглядів.

Понимается як ставлення числа оглядів і ремонтів РЭА вчасно її вимушеного простою і її справної роботи протягом певного календарного терміну;

· коефіцієнт відмов

(13)

де ni - число відмов РЭА внаслідок виходу з експлуатації такого типу елементів (наприклад, діодів, конденсаторів тощо.);

n - число відмов РЭА, що викликаються виходом із ладу будь-яких елементів, які входять у її складу.

Понимается як ставлення числа відмов РЭА через вихід з експлуатації такого типу елементів до загальної кількості відмов РЭА, тобто. зазначає найчастіше що виходять із ладу елементи РЭА;

· відносний коефіцієнт відмов

(14)

де Ni - число елементів i-того типу РЭА,

N - загальна кількість елементів в РЭА;

· коефіцієнт витрати елементів

(15)

де ai - число поламаних елементів i-того типу,

вi - число поламаних елементів i-того типу, вилучених у процесі профілактичних оглядів і ремонту,

t - час, протягом якого проводиться випробування РЭА;

· коефіцієнт вартості експлуатації


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5