Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Авторське право у сфері технологій

Реферат: Авторське право у сфері технологій

Зміст

Запровадження

1. Основні норму закону про авторське право

2. Правова охорона топологий інтегральних мікросхем

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

За законодавством Російської Федерації досить велике коло осіб називаються авторами – вчені, письменники, художники, композито ры, винахідники, дизайнери, розробники програм ЕОМ, промыш ленних зразків та інші. Усіх цих осіб об'єднує одне: результати їх праці є продук тами творчої інтелектуальної діяльності.

Автором даного реферату була спроба проаналізувати законодавчу базу захисту авторських прав у сфері технологій, зокрема, правової охорони топологий інтегральних мікросхем.

Нині мікроелектроніку обгрунтовано называ ют ключовою технологією, головним напрямом научно-техни ческой революції, оскільки вона безпосередньо з здает технічну базу сучасної інформаційної техніки, розвиток виробництва і застосовуючи яку прийнято вважати стрижневим процесом науково-технічної революції, та, крім того, обес печивает практичну можливість розвиватися найбільш перспек тивных напрямів науково-технічної революції.

Головним і найважливішим за своїм значенням для народ ного господарства об'єктом мікроелектроніки є интег ральные мікросхеми (ІМС), що є основою елементної бази сучасної обчислювальної і радіоелектронної техніки і знаходять застосування практично в усіх галузях життя про щества.

Створення интег ральных мікросхем, є технологічним процесом, кожна стадія що вимагає творчої дея тельности розробників. Задля більшої регулювання отно шений, що виникають у процесі створення і наступного ис користування результатів творчої діяльність у даної про ласти, потрібно їх правова охорона.

1. Основні норму закону про авторське право

Авторське право розглядається одночасно: з одного боку, як система правил, що регулюють взаємовідносини автори і суспільства на зв'язки й з плеканням якого і використанням творів, з іншого боку, як сполучення особистих і правомочий автора. Але з яким б боку не розглядалося авторське право, її мета – охорона інтересів творця твори, і навіть інтересів товариства.

Сучасне російське законодавство про авторське право регулює відносини з виникненню, зміни, припинення, а як і захисту авторських прав. На відміну від іншої законодавства, забезпечує охорону результатів інтелектуальної праці (патентного, у сфері промислових зразків, товарних знаків тощо.), авторське право надає охорону формі результатів творчої діяльності, а чи не їх змісту, причому у певній сфері: науці, літературі й мистецтві.

Ідеї, системи поглядів, принципи і силові методи, втілені конк ретную творчу форму, авторським правом, не охороняються. Саме з цим інститут авторського права й не предусматрива ет правил про пріоритетів і не пов'язує виникнення авторських прав із державною реєстрацією твори. Авторські права творяться у силу народження твору і є незалежно від цього, випущено твір друком, т. е. доведено до відомості невизначеного крута осіб, чи ні. Разом про те авторське право не поширюється відповідно до законодавством на твори народної творчості, і навіть офи циальные документи (закони, судових рішень тощо. п.), офіційні символи й знаки (прапори, герби, ордена, грошові знаки тощо. п.), утвер жденные державними й суспільними організаціями.

На російському законодавству виникнення авторського права й не пов'язані з дотриманням будь-яких реєстраційних формальностей: депонуванням твори, його реєстрацією тощо. п. Проте авторско-правовыми законами більшості держав вуста навливается, що це екземпляри твори повинні постачатися ка або знайомий з метою інформації на право цього твору на охорону.

Загальноприйнятим є знак, передбачений Всесвітньої Конвен цией про авторське право, © - copyright – «авторське право». Цей знак вживається у поєднанні трьох елементів: сам знак (латинська літера ‘з’ в окружності:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4