Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Зовнішня політика та вирішення глобальних проблем сучасності

Реферат: Зовнішня політика та вирішення глобальних проблем сучасності

ПЛАН.

1. Запровадження.

2. Типи цивілізаційного розвитку.

3. Глобальні проблеми сучасності і

міжнародний політику.

4. основні напрями співробітництва держав

у пошуках розв'язання глобальних проблем:

а) причини загострення глобальних проблем;

б) міжнародне співробітництво у рішенні

глобальних проблем;

в) роль відділу міжнародних організацій у вирішенні

глобальних проблем;

р) співробітництво держав на регіональному

рівні.

5. Укладання.

6. Список літератури.

Запровадження.

За сучасних умов більше, ніж у минулому, розвиток кожної країни надто залежить від міжнародної обстановки. Російський народ, що у стадії реформування усіх сторін життя, кревно зацікавлений у встановленні справедливого світового порядку, заснованого на рівноправною і взаємовигідному співробітництво й загальної безпеки.

У центрі зору всіх, хто поділяє тривоги й надії ХХІ сторіччя, дедалі частіше виявляються протиріччя глобального масштабу, звані глобальні проблеми, які заторкують самі основи існування. Ці протиріччя тісно пов'язані з забрудненням довкілля та Світового океану, виснаженням природних ресурсів немає і кліматичними змінами, зростанням народонаселення планети і труднощами гарантування продовольством, поглибленням нерівності у розвитку країн, регіонів і підвищення зон бідності злиднів.

Гостро які стоять перед народами світу глобальні проблеми привертають до собі увагу вчених, політичних діячів, світової спільноти загалом.

Метою мого реферату є розгляд глобальних проблем сучасності та його рішень на контексті міжнародних відносин.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

-розглянути особливості сучасного етапу

у суспільному розвиткові;

-виділити типи цивілізаційного розвитку;

-перерахувати глобальні проблеми сучасності

і проаналізувати їхнього впливу міжнародну

політику;

-розглянути основних напрямів

співробітництва держав у пошуках розв'язання.

Сучасний світ знає як світ людства дуже складний і динамічний. У ньому відбуваються у відповідність до об'єктивними законами колосальні зміни, революційні зміни. Йому притаманна як соціальні революції, а й НТР, принёсшая, з одного боку, небувалий матеріальний, соціальний та духовний прогрес, з другого – якісний стрибок у засобах руйнації, у появі й удосконаленні створення ядерної зброї, що створює серйозну загрозу існуванню людства.

Винятково складними сталі та міжнародні відносини, які становлять, передусім, взаємодія історично сформованих національних (чи багатонаціональних) держав, мають свої власні інтереси. Кількість держав у зв'язку з розпадом колоніальної системи після Другої Першої світової помітно збільшилася і сьогодні перевищує 170, з яких понад 160 належать до ООН. Не однорідні зі свого економічному та соціально – політичному строю.

Насамперед близько тридцяти розвинених капіталістичних держав, зокрема США, країни Західної Європи, і навіть Канада, Японія, Австралія, Новій Зеландії, Ізраїль і ПАР. Вони виготовляють приблизно 55% світової промислової продукції, мають великим науково - технічним потенціалом і виділення величезної військової міццю.

Суб'єктами міжнародних відносин виступають Росія, КНР, Монголія, В'єтнам, КНДР, Куба та інших. Обіймаючи приблизно 25% суші земної кулі, вони виробляють менш 30% світової промислової продукції.

Самую численну групу держав, що у міжнародних відносинах, становлять близько 130 країн Азії, Африки та Латинській Америки, що виробляють трохи більше 15% світової промислової продукції.

На світової арені діють як держави й їх об'єднання (і саме універсальне їх – ООН). Активними суб'єктами міжнародної політики виступають політичні партії, громадські організації та їх об'єднання (профспілкові, молодёжные, жіночі та інших.), і навіть різні руху – антиядерне, GREENPEACE та інших. Що ж до окремих особистостей, всі вони дедалі більше стають активними учасниками міжнародних відносин, про що свідчать розвиток туризму, розширення міждержавних культурних зв'язків, обмін студентами, лікарями, вченими.

Століттями зовнішня політика була привілеєм вузьке коло впливових осіб – президентів, урядів і фахових дипломатів. Тепер вона стає справою мільйонів людей (народна дипломатія). І тому є багаті можливості. Адже у світі налічується понад 4000 відділу міжнародних організацій, у тому числі міжурядових лише 300.

Сучасний світ як багатоликий, складний, а й суперечливий, у ньому переплелися відбиток багатьох суперечностей – як між державами, і всередині них.

Попри них, найважливішої закономірністю сучасного світу є єдність його в цілому, служить об'єктивним фундаментом всієї системи міжнародних відносин.

Зазначимо основні чинники, які підтверджують, сучасний світ взаємозалежний, взаємопов'язаний, цілісний:

· інтернаціоналізація виробництва з урахуванням міжнародного поділу праці

· двосторонній і багатогранний обміну інформацією, який призвів до з того що сьогодні дедалі країни, за рідкісними винятками, діють у рамках глобальної інформаційної системи

· стан ресурсів природи, зокрема з корисними копалинами, сировини, палива, лісів, які катастрофічно виснажуються, проте вони необхідні нормально функціонувати національного та світового господарств

· з усіх протиріччями й проблемами сучасності стало головна суперечність – між світом і небезпекою війни, між виживанням людства і небезпекою його загибелі

І це означає, що наслідки сучасної НТР, мають глобального характеру, ускладнили світогосподарські зв'язку, найважливішої формою стала інтеграція. Ми можемо наново одержати гроші чи уточнити уявлення про інші суб'єктів міжнародних відносин, і навіть впізнати їх думка про даному державі. Зрозуміло, що у охороні й відродження природи зацікавлені усі держави, увесь світ. І, щоб наша цивілізація вижила, усі мають об'єднатися та спільними зусиллями запобігти її загибель.

Типи цивілізаційного

розвитку.

Термін «цивілізація» може вживатися у різних сенсах. Він застосовується як позначення типів суспільства, і типів розвитку, що з накопиченням досягнень, які забезпечують буття й розвиток людини. Ідеться про техніко-технологічному прогресі, успіхи в регуляції соціальних відносин досягнень культури, тобто. про все, що сприяє сходженню людини сходами духовного і міністерства соціального вдосконалення.

У розвитку людства по тому, як він подолало стадію варварства і дикості, існувала безліч цивілізацій - конкретних видів суспільства, кожна з яких мав своє самобутню цивілізацію. Відомий історик і філософ А.Тойнбі виділив і описав 21 цивілізацію. Усі є підстави розділені на два

великих класу, відповідно типам цивілізаційного прогресу – на традиційні нашого суспільства та техногенну цивілізацію.

Техногенна цивілізація є досить пізнім продуктом перелому людської історії. Тривалий час історія протікала як взаємодія традиційних товариств. Лише 15-17 століттях у Європейському регіоні сформувався особливий тип розвитку, пов'язані з появою техногенних товариств, подальшою експансією іншій світ образу і зміною під їх впливом традиційних товариств. Деякі були просто поглинені техногенної цивілізацією, витримавши етапи модернізацій, вони перетворювалися потім у типові техногенні суспільства. Інші, відчувши у собі вплив західної технологій і культури, тим щонайменше, зберігали багато традиційні риси, перетворившись на свого роду гібридні освіти.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4