Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Влада: генезис, компоненти, методи функціонування

Реферат: Влада: генезис, компоненти, методи функціонування

План.

1.

Запровадження

стр.2

2.

Походження влади

стр.4

3.

Структура влади

стор.9

4.

Способи і механізми функціонування влади.

стр.15

Запровадження.

Поняття «влада» в повсякденного життя й у наукову літературу вживається у різних сенсах. При глибокому розгляд питання можна знайти, що правове поняття «влада» може бути повністю розкрито лише з погляду економічно і політично, правничий та моралі, які мають окремі аспекти такого багатошарового й те водночас цілісного феномена, яким є влада. І тому необхідно дослідження влади практично на всіх рівнях її функціонування суспільстві, історії та культурі. Розгадка парадоксів владних відносин також прирощення будь-якого нового знання про природу влади й механізмах владарювання є чи не головне завдання фундаментальної політології.

Першим спробував дати раду парадоксах й механізми влади, зокрема, політичної, було здійснено ще ранній період політичної історії Індії, Китаю та Греції. Приміром, що давньогрецьке слово «архе», воно означало «влада» чи «верховенство», мало й інше значення - «першооснова» чи «першопричина» - очевидно, не випадково збігом, але невиразній здогадкою про природу влади.

Влада, на відміну фізичного насильства, впливає на тіло, душі і розум, пронизує їх, підкоряє закону свою волю. Фактично своєму вона подібна авторитету. Коррелятом її є повагу; етичну цінність вона становить тоді й тільки тоді, коли так спрямовує поважаючого її, що той виявляється на може здійснювати більше вищих цінностей, на наражаючись безпосередньо впливу від влади. Влада потребує виправданні, й інші спроби становлять значну частину політичної історії.

Концепція влади - одне з провідних теоретичних концепцій, сприяє дослідженню політичних взаємин держави і розумінню механізму діяльності держави й політичною системою.

Серед найбільших теоретиків, мають дослідження з проблемі влади, необхідна за першу чергу відзначити Б. Рассела, який трактує влада як «створення наміченого ефекту», М. Вебера, на думку якого «влада є можливість, що сама обличчя всередині соціального відносини у змозі здійснити своєї волі, попри опір інших, що у дії, Х. Арендт, яка думала, що «влада означає здатність людини й не так діяти самому, скільки взаємодіяти коїться з іншими людьми», П. Морріса, що визначає влада як 2не просто засіб впливу на когось або щось, а дію як процес, направлений замінити зміна [когось чи щось]». Ф. Бурлацкий у філософському словнику 1986 р. дотримується думки, думки, що «влада є у загальному сенсі спроможність населення і можливість здійснювати своєї волі, надає що б вплив на діяльність, поведінка людей допомогою будь-якого кошти - авторитету, права, насильства».

У цьому роботі розглядаються генезис влади, основні компоненти і знаходять способи функціонування цього феномена.

Походження влади.

Влада з'явилася вже з виникненням людського нашого суспільства та супроводжувала його розвитку, що відбилося у різних навчаннях про владу. На ранньої ступеня свого розвитку політичні погляди загалом не встигли виділитися у досить самостійну область людського знання і набутий виглядали елемент цілісного міфологічного світогляду. У міфах древніх народів панує уявлення про божественному походженні існуючих відносин влади й порядку. Відповідно до цих міфам, космос на відміну від хаосу, висловлюючись грецької термінологією, упорядкований присутністю і зусиллям богів, земні ж порядки - частина світового, космічного порядку.

Разом про те, в древньої міфології різна вирішується й висвітлюється питання способі і характері зв'язку божественного почала з земними відносинами. Наприклад, по древнекитайскому міфу, влада має божественне походження, але єдиною точкою зв'язки України із небесними силами є китайський імператор, і він був сином піднебіння та батьком над народом.

У соответстви з религиозно-мифологическими поглядами древніх єгиптян і греків боги, будучи джерелом влади правителя, усе ще початковими правителями і законодавцями, вершачи земні справи.

Божественний характер влади, правил поведінки, закони - усе це по тодішнім поглядам відповідало божественному порядку справедливості, який отримав пізніше формулювання як «теорія природного права».

Раціоналізація політичних уявлень, що спостерігається у І тисячолітті е., означала відхід міфологічної ідеології, формування наукових підходів до проблеми влади. У Китаї великій ролі зіграло філософське вчення Конфуція (551 - 479 рр. е.), Мо-Цзы (479 - 400 рр. е.), Лаоцзы (VI - V ст. е.) - основоположника даосизму, ідеї легизма (Шан Ян, 390 - 338 рр. е.), таки в Індії - вчення Будди, в Персії - Заратустры.

Дуже радикальним і плідним був процес раціоналізації спочатку религиозно-мифологических поглядів на влада та грошово-кредитну політику у Стародавній Греції (Демокріт, софісти, Сократ, Платон, Аристотель, Полібій та інших.). Для давньогрецької політичної думки характерне аналізувати різноманітні форми державного будівництва. Так, для Платона ідеальне держава як правління найкращих робітників та шляхетних - аристократичне держава. А самій правильної формою держави за Арістотелеві є політія, у якому більшість править у сфері загалу. Полития - «середня» форма держави, і «середній» елемент у ній домінує в усьому: прав - целеустремлённость, на майнових питаннях - середній статок, у властвовании - середній клас. На думку Цицерона прості форми влади як царська влада, воля аристократії і народна влада є благом суспільству з їх однобічності і нестійкості.

У Київської Русі проблеми єдиновладдя князя, соціальної бази його влади знаходять висвітлення найвідоміших літературних джерелах, як «Повістю временних літ», «Новгородська літопис», «Російська щоправда» та інших.

Важливою проблемою пізніших часів була боротьба за верховность влади між церковної владою та світської. Заперечення божественного, сверхприродного походження влади, святості її інститутів, приведення до рівнів земних, обыденно-житейских справ, до «грішної» природи людини виступала для мислителів Відродження як зброю у боротьбі автономізацію соціально-політичного процесу, належало до комплекс основних ідей гуманізму. Так, М. Макіавеллі (1469 - 1527 рр.) прагнув відокремити реальну політичну діяльність від релігійних підстав, досліджував всмак як ставлення панівне і підвладних, її пристрій, установа законів. Симпатії М. Макіавеллі за помірної республіки, чи «змішаної» форми держави, яка поєднує демократичний, аристократичний і монархічний елементи влади є більш міцної проти «простими» формами.

До питань влади, її джерелам зверталися представники західноєвропейської думки Т. Гоббс (1588 - 1679 рр.) і Д. Локк (1632 - 1704 рр.). Влада держави за Гоббсом наслідком громадського договору, вкотре й назавжди обмежує згубне прагнення людей для реалізації своїй індивідуальній влади. Це влада, отчуждаемая від «природного людини» і приобретающая самостійне існування, продукт не природних, а свідомих людських установлень. Ідею громадського договору приймав і Ж.-Ж. Руссо, наділяючи, проте, владою, не одноосібного государя-суверена, а народну асоціацію яка має загальну волю всього народу як рівнодіючу приватних воль людей. Д. Локк, на відміну Гоббса, розглядав влада як забезпечувати такого громадського стану, що у найбільшою мірою соответтсвует природному середовищі людини.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8