Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Влада цивільному та політичному суспільстві

Реферат: Влада цивільному та політичному суспільстві

1. Поняття громадянського суспільства

Вважають, що три основних початку формують громадянське суспільство: індивід, колектив і міська влада чи інакше кажучи — особистість, суспільство і державу.

Не всяке суспільство, у якому є політична сфера життя і держави, то, можливо представлено як громадянське суспільство. Більшість дослідників проблеми громадянського суспільства вважають, що казати про громадянське суспільство можна лише від моменту появи громадянина як самостійного, індивідуального члена суспільства, наділеного певним комплексом права і свободи і несе перед суспільством моральну або іншу відповідальність на свої дії. Тому становлення громадянського суспільства пов'язані з виникненням буржуазного суспільства, з епохою промислової цивілізації.

Народження концепції громадянського суспільства не безпідставно пов'язують з ім'ям Т. Гоббса (1588-1679), який формування громадянського суспільства пов'язав переходити суспільства від природного (природного) стану — "війни всіх проти всіх" — до впорядкованого, цивілізованому, культурному стану, громадяни якого об'єднані владою держави, завдяки чому країні є світ образу і порядок Із трьох почав, що у формуванні громадянського суспільства: індивіда (особистості), колективу (суспільства) і місцевої влади (держави), Гоббс віддав перевагу державі, як силі формує і яка зв'язує особистість й суспільство. Проте вихідної ідеєю громадянського суспільства виступає нова колективність, тобто було, живе з урахуванням волі народів і рівності всіх людей перед законом. Ідея індивідуальної свободи, самоцінності кожної окремо взятому особистості, безумовне значення людини, як заходи всього сущого, визначили свободу особистості як природний ное необхідна вираз його життєдіяльності. З іншого боку, визнання суспільством, і державою свободи як необхідного атрибута існування визначило і висунув вимогу щодо всіх людей принципу рівності. Втілення і реалізація цих основних засад громадянського суспільства знайшли собі вираження у розгалуженої системі права і свободи людини, закріплюють свободу людини бути особливим й незалежною від жорстко регламентованих і иерархичных відносин станового феодального чи традиційного суспільства. Тільки з, коли особистість стає вільної, у плані розпорядження своїми життєвими силами, зі своїх можливостей у вчиненні якихось дій, опосередкованих відповідними правами, будьте права вибору представницької влади й посадових осіб, вибору місце проживання, вибору релігії, і ідеології, вибору політичних цінностей і орієнтації, — тобто вибору щонайширшому значенні слова, — лише за дотримання даних умов можна говорити формування громадянського суспільства.

У своїй економічній основі життя громадянського суспільства передбачає наявність реальних власників власності. Володіння власністю то, можливо приватним й колективною, за умови, що власник колективної власності постає як співвласник, со-собственник, з чіткою фіксацією його індивідуальної частки участі у показниках колективної власності та її індивідуальної, часткової частки одержуваному доході. Володіння власністю робить людину відповідальною до її збереження і множення надбання всього суспільства, держава ж у своє чергу перебирає відповідальність за безпеку своїх громадян, і. їх надбання. Отже, можна сказати, що громадянське суспільство — це суспільство, має своєї основою приватну інші форми власності, стихійне розподіл праці, коли мотиви діяльності людей, зумовлені приватні інтереси, конкуренцією і Законом України вартості, реалізуються через ринкові відносини. У цьому плані ринок — товарів, капіталів, робочої силы—фундаментальное умова формування та відтворення громадянського суспільства.

Сучасне громадянське суспільство — це система з безліччю розчленовувань, граней, проходять крізь класи, раси, етнічні групи, релігійні середовища Луцька та професійні спілки. "Наявність таких розділювальних граней, — зазначає американський політолог І. Шапіро, — перешкоджає закріплення конфлікту, сприяє розвитку культури згоди, культури компромісу та створює люди стимули до того що, аби протистояти імпульсам, що спонукає до більшовицької політиці", тобто до політики, у якій боротьба ведеться до знищення протилежного боку.

Политико-правовую основу громадянського суспільства становить різноманітний спектр політичних сил є, наявність легальної опозиції, демократичне законодавство Істотною стороною громадянського суспільства є прагнення людей як вибирати тих, хто має правити, управляти, а й, що особливо важливо, визначати, як слід організувати політичну влада, політичні установи, щоб погані і некомпетентні правителі не завдали суспільству надто великої шкоди. Тобто громадянське суспільство — це є спосіб формування державними структурами і саме демократичний механізм взаємодії й держави.

громадянське суспільство є базисом суспільного устрою зв держави. Інакше кажучи, щодо тому, чи можуть громадяни контролювати політичну державної влади, поклади тельный відповідь обумовлений лише наявністю громадянського суспільства. Там, де є громадянське суспільство, такий контроль становитиме з найважливіших його функцій. Там, де його відставці немає, правителі здійснюють тиранію і диктатуру. громадянське суспільство визначає характер функціонування державної влади її структур. Суспільство хіба що задає режим роботи, визначає завдання держави.

громадянське суспільство — це суспільство правове. Це означає, що у громадянське суспільство вихідне право — цього права суверенної громадянина у громадському договорі коїться з іншими громадянами формувати, утворювати суспільство, його економіку, держава. Правовим вважатимуться наше суспільство, яке зберігає у коренях демократичне право народу, громадян спочатку родити і договірно закріплювати свої власні правові структури, що у своє чергу визначає і демократичний характер самого права. Законодавчий процес постає як дійовий спосіб вирішення конкретних протиріч громадянського суспільства.

Підбиваючи підсумки — можна надати таке визначення поняття "громадянське суспільство". громадянське суспільство —це сукупність тих міжособистісних, сімейних, громадських, економічних, культурних, релігійних взаємин держави і структур, що розвиваються у суспільстві поза межами і безпосереднього втручання та допомоги держави.

Неправомірно, з погляду, протиставлення діяльності громадянського й держави. Без тісної взаємодії державної влади громадянського суспільства цивілізоване стан соціальних відносин навряд чи досяжно. Можна сміливо сказати, що громадянське суспільство — це суспільство, у якому відповідальність влади й народу з виконання взаємних обяза тельств підтримувати і порядок, дотримуватися при обопільні злагоді сторін права держави й громадян та їх об'єднань. Серед основних функцій, характеризуючих життя громадян ского суспільства, варто виокремити такі:

— важливе призначення громадянського суспільства у тому, що його незалежно потім від держави має коштами підприємців і санкціями, з допомогою яких може примусити людину дотримуватися узвичаєні норми, забезпечити соціалізацію і громадян;

— інша основна функція громадянського суспільства полягає у захисту громадян та їх об'єднань, їхніх інтересів та потреб від незаконного втручання у їх життєдіяльність держави та її органів;

— нарешті, третя основна функція громадянського суспільства у тому, що, будучи базою суспільного телебачення і державних устроїв, громадянське суспільство сприяє формуванню органів держави, демократичному і гуманістичному розвиток усієї політичною системою суспільства.

2. Політичне суспільство та його структура.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4