Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Боротьба влади у СРСР

Реферат: Боротьба влади у СРСР

1. Запровадження

Предметом моєї роботи є підставою боротьба влади і привілеї.

Особливого розмаху цей процес мав під час правління

Брежнєва, саме входження до влади якого є

чудової ілюстрацією інтриганства і протистояння

різних угруповань в верхніх ешелонах влади.

Попри безсумнівний інтерес цієї проблеми її гостроту,

публікації по цій проблемі немає. Так, безумовно

є матеріали про перевороті, у результаті якого був смещён

з посади Хрущов. Проте зв'язок боротьби влади у Кремлі з

одержуваними як наслідок привелегиями, попри її

повну очевидність, завжди обходили делікатним мовчанням.

А, щоб краще зрозуміти суть цього явища слід звернутися

для її історії.

2. З питання

З початку ідея влади, диктатури стала характерною

рисою радянської системи у всіх її проявах. Ленін опре-

деляет держава як кийок, як інструмент створення нове-

го, соціалістичного нашого суспільства та нової людини епохи социа-

лизма[1]. Власне кажучи, ця теорія полягає в ідеях Маркса,

з його вченні про продуктивних сил і виробничих від-

ношениях як основу суспільною структури, але

і самої існування. Проте ленінська теорія отхо-

дит від ідей Маркса, щойно починає розглядати в ка-

честве фундаменту марксистської доктрини революцію і

влада - «диктатуру пролетаріату», а чи не подолання бесчело-

вічних, гнітючих умов життя суспільства. Визнавши принцип,

влада - основа лише у суспільстві, і узаконивши насильство (Ле-

нин визначав диктатуру як влада, не обмежену ніякими

законами)[2], не міг побудувати нічого іншого, як суспільство,

у якому володарі - партійна бюрократія, номенклатура -

перетворюються на привілейовану монополістичну

касту.

Звісно, Ленін вважав це лише тимчасової формою, яка

зникає з «відмиранням» держави. І все-таки вже у 1918 року

Ленін був у розмові з робочої делегацією висловився через те, щоб

партактивисты отримували додатковим продовольчий

паек[3]. Так разом із владою зростають і привілеї, государ-

ство ж ми було ніяких ознак «відмирання», а наобо-

рот, ставало дедалі більше.

Річ у тім, що бюрократія і думає обмежувати свої

привілеї. Навпаки, вона розширює і зміцнює своє держ-

подство.

Мета бюрократії - влада і панування з інших. Цьому і

присвячують себе керівники - партійні олігархи.

У своїй роботі я часто буду исрользовать слово“номенклатура”

Що це означає ?

Слово «номенклатура» дійшло до нас з глибини тыся-

челетий. У в Давньому Римі раб, голосно який проголошує на

прийомах імена які входили гостей, називався «номенкла-

тором» (від латинського «nomen» - ім'я). Певне, від імені цієї

і пішла слово «номенклатура» як список імен чи-

звань.

Ось визначення номенклатури опубліковано Радянському Союзі

в навчальному посібнику для партійних шкіл «Партійне будівництво». Ось вона: «Номенклатура - це перелік найважливіших долж-

ностей, кандидатури куди попередньо рассмат-

риваются, рекомендуються і затверджуються даним партій-

ным комітетом (райкомом, горкомом, обкомом партії

тощо. буд.). Звільняються з посади особи, що входять до але-

менклатуру партійного комітету, також лише з його согла-

ця. У номенклатуру включаються працівники, знаходять-

ся на посадах»

Академік О. Д. Сахаров писав:

«Хоча відповідні соціологічні исследова-

ния країни або виробляються, або засекречені, але

можна стверджувати, що у 20-ті - ЗО-е роки і вікон-

чательно у роки нашій країні сформирова-

лася і виділилася особлива партийно-бюрократическая

прошарок - «номенклатура», як вони себе назы-

вают, «новий колектив», як його назвав Джилас»[4].

Маркс вважав основою класів ставлення до власності.

Але чи є володіння власністю найважливішим ознакою

номенклатури?

3. Номенклатура - “особлива прошарок” суспільства

Номенклатура виникла як історичне продовження організації професійних революціонерів, сделавшихся після перемоги революції професійними правителями країни. Номенклатура - це «управляючі». Функція управління - стрижень

номенклатури.

З погляду історичного матеріалізму, йдеться

про управління громадським виробництвом. В усіх життєвих фор-

мациях панівний клас здійснює таку функ-

цию. Але було б не так ігнорувати істотну

різницю у такому випадку між класом номенклатури

і класом буржуазії, управляючим громадським про-

изводством за капіталізму.

Буржуазія керує насамперед саме еко-

номикой, безпосередньо матеріальним виробництвом,

а потім уже цій основі ж виконує функцію і політиці. Так проліг

історичний шлях буржуазії від ремесла і торгівлі, від

безправ'я третього стану корумпованої влади.

Інакше проходить історичний шлях номенклатури. Він

веде від захоплення структурі державної влади до панування й у

сфері виробництва. Номенклатура здійснює у перекл-

вую чергу керівництво общест-

вом, а керівництво матеріальним виробництвом явля-

ется нею вже друге завданням. Політичне управ-

ление - найсуттєвіша функція номенкла-

тури.

Головне в номенклатурі - влада. Не власність,

а влада. Буржуазія - клас імущий, тому панів-

ствующий. Номенклатура - клас панівний, а, по-

тому імущий. Капиталистические магнати ні з ким не

поділяться своїми багатствами, але повсякденне осущест-

вление влади, вони охоче поступаються професійним

політикам. Номенклатурні чини - самі профессио-

нальные політики і, коли це тактично потрібно,

бояться віддати маленьку дрібку влади своїм-таки підставним особам.

Завідуючий сектором ЦК спокійно ставився до того що, що

академік чи видатний письменник мав більші гроші і иму-

щества, що вона сам, але будь-коли дозволило б, щоб він

знехтував його наказу.

Він фанатик влади. Не отже, що їй чуже

решта. За природою він не аскет. Він охоче і

багато п'є, переважно дорогий вірменський коньяк; з

задоволенням добре їсть: ікру, севрюгу, білуговий

бік - те, що отримано у їдальні чи буфеті ЦК. Якщо

немає загрози скандалу, він швиденько заведе дуже

неплатонический роман. Він має прийняте його колу

стандартне хобі: спочатку що це футбол і хокей,

потім - риболовля і полювання. Він піклується у тому, що

дістати для своєю "новою квартири фінську меблі і купити

через книжкову експедицію ЦК дефіцитні книжки

(звісно, цілком добрими намірами).”

Стабільна і згуртоване правляча верхівка,

утримувала влада завдяки згоди у головному: прагненні

институционализировать владні відносини, зашитить

інтереси бюрократичних структур і зберегти колективне

керівництво, зосереджений серед одного человека-символа.

Чималу роль цьому грав безперервний і всі паралізуючий

компроміс між трудносочетаемыми загальними настановами й

так само суперечливою практикою як центрі, і на місцях.

Політичний консерватизм чи економічна реформа, стабільність кадрів чи висування нових поколінь функціонерів, особиста відданість чи компетентність, жорстке администрирова-

ние чи припущення елементів ринку, пріоритет важку й

окремих підприємств або легким, партійність чи

технократичні цінності, руковадящая роль партії чи ак-

тивность мас у суспільних організаціях, є або ме-

неї надійно контрольованих,- всі ці фундаментальні про-

блемы, вирішення яких припускало вибір, будь-коли дово-

дились остаточно через побоювання порушити консенсус, торкнувшись

суті речей.

Такий підхід до справі приводив до гальмування, та був і


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10