Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Виховання як процес цілеспрямованого формування та розвитку особистості

Сторінка 3

Найбільш разючою є прорахунку глобальних наслідків такого навчання дітей, його впливу формування у наступні роки відносини дитину до школи, вчителю та вченню.

Наявні у нашій розпорядженні цих умовах дані спостережень, статистика свідчать, що у дошкільному періоді дитинства діти втрачають природний інтерес до вченню і, на жаль, не набувають його, зазвичай, у початковій і середній школі.

Проте вчені і управлінські структури, які відають освітою, попри негативне ставлення дітей до вченню пов'язана з цим асоціальним їхня поведінка, завзято закривають очі на істота проблеми. Часто видаючи бажане за дійсне, вони відмовляються бачити причину в насильство з особистості дитини на процесі. Разом про те, ці самі структури вишукують змога мобілізації своїх зусиль до пошуку методик, які забезпечують можливість оцінювання знань школярів і дошкільнят. Можна передбачити до чого призведе: вчитель, дошкільний педагог підвищать поріг тиску дітей, оскільки обсяг знань учня визначатиме імідж педагога. Як кажуть, коло замикається, а результат жалюгідний. Знову поза увагою педагогічної громадськості залишаються проблеми освіти, пов'язані з недостатнім розвитком позитивного відносини дитину до вченню.

Слід визнати, що педагог ДОП і постійно перебуває під досить жорсткою пресингом, що входить у в протиріччя з закликом впроваджувати гуманістичну педагогіку.

Педагог рухається за правилам, засвоєним ще стінах навчальних закладів: вчитель (вихователь) повинен вчити, а дитина повинна освоїти матеріал. Чи, можливо чи дитина освоїти - це питання. Система управління свідомо чи несвідомо спонукає педагога ставитися до дитини як до певної даності, одиниці, що завжди може засвоїти все, якщо постаратися. І педагог, часом всупереч об'єктивним фактам і здоровому глузду, намагається, особливо переймаючись тим, щоб дитина відчував комфорт і відчуття радості пізнання, був успішним у процесі залучення його до своєрідного соціального досвіду (знань, умінь, навичок). Поза полем уваги педагога залишаються стан здоров'я, медичні показники, часом вікові, і навіть психічні і індивідуальні особливості дитини.

З огляду на цих тривожних тенденцій ми проводимо активний пошуку шляхів, які забезпечують можливість формування педагога нового складу.

Основне напрям - формування професійного идеала-педагога, здатного надавати такий вплив на дитини, що забезпечувало йому успіх інтелектуального, емоційного і нравственно-волевого розвитку. Для цього він нами відпрацьовуються умови, які б формування в педагога здібності реалізувати ідею цілісного розвитку 3-10 років у процесі участі у розробці й апробуванні нової педагогічної технології.

Ця ідея здійснювалася в освітні установи р. Санкт-Петербурга, Ленінградській області за й інших містах Росії з урахуванням дитсадків і школ-детских садів, які передбачають співробітництво педагогів двох щаблів. Система семінарів і переглядів процесу надавала педагогам можливість осмислити зміст нових педагогічних технологій, які забезпечують суттєва зміна позиції дитини на педагогічному процесі ДОП і початковій школі (дитина - суб'єкт діяльності).

Нами відзначається швидкий фахове зростання педагога у разі, якщо вона є досить високий рівень критичної самооцінки й активна прагнення до вдосконалення себе у практиці роботи з дітьми.

Аналіз засвідчив, що з досить стислі терміни відбувається вражаюча зміна в установках педагога на процес дітей. На першому плані висувається завдання розвитку інтересу дітей пізнання навколишнього світу. Застосовується інтегрований підхід - об'єднання однією занятті (уроці) різного навчального матеріалу; в ДОП заняття проводяться індивідуально і невеличкими подгруппами, куди діти збираються з власної ініціативи, за інтересами. Заняття проводяться і натомість граючих дітей. Педагог більшою мірою починає враховувати стан здоров'я дитини і психіки дитини, в нього формуються вміння цілеспрямовано відбирати і варіювати навчальний матеріал.

Проведений моніторинг свідчить про можливість формування в педагогів ДОП і початковій школи нових установок, які забезпечують запровадження у педагогічний процес гуманістичної педагогіки, заснованої на діалектичному підході вирішення проблеми виховання і гуманітарної освіти Особистості.

Опанування нової педагогічної технологією жадає від педагога достатніх знань психології дитини, усвідомленого підходи до вибору методів і доцільність їхнього використання їх у роботі, з урахуванням знань особливостей дітей і неприпустимість жорсткого тиску них же в процесі присвоєння соціального досвіду. Нова технологія виводить педагога на позиції, щоб забезпечити розвиток відчуття успішності кожного учасника педагогічного процесу, формує в дитини бажання вчитися і ще пізнавати світ.

Наявність ідеального образу передбачає просування педагога до успіху у педагогічній діяльності. Це відбувається за умови, коли він усвідомлює необхідність самовдосконалення і саме стає розробником нової педагогічної технології. Переживаемое педагогом глибоке задоволення відкриває йому нові змогу професійного зростання, що також сприяє рішенню проблем дошкільного і початкового шкільної освіти.

Список використаної літератури:

І. Ф. Харламов «Педагогіка»

Навчальний посібник для педагогічних інститутів під редакцією Бобнянского.

Інтернет: http://www.dialectic.ru/pedagogics.htm.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Виховання як процес цілеспрямованого формування та розвитку особистості
Рубрика: Педагогіка
Дата публікації: 2013-01-25 21:58:54
Прочитано: 226 раз

1 2 [3]