Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Виховання і навчання дітей із відхиленнями у розвитку

Реферат: Виховання і навчання дітей із відхиленнями у розвитку

2.1. ОСНОВНІ ПЛАНИ НАРУШЕНИЙ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВІКУ

Нині активно розвиваються теорія і практика дитячої дошкільної коррекционной педагогіки та спеціальної психології. Перед медико-психолого-педагогическими службами поставлено завдання поглибленого вивчення особливостей психічного розвитку кожної дитини визначення адекватних індивідуалізованих заходів коррекционно-воспитательного, розвиває і лікувально-профілактичного впливу.

Розробляються прийоми й фізичні методи експрес-діагностики, спрямованої визначення актуальних можливостей дитини, в тому числі в прогностичному плані - визначення зони його найближчого розвитку (важливо визначити як те що дитина знає й уміє, а й що вона може опанувати в наданні йому відповідної допомоги).

Під час вивчення й фізичному вихованні дітей дошкільного віку інтегруються дані різних наукових дисциплін: спільної програми та спеціальної з психології та педагогіки, невропатології і психопатології, отоларингології та офтальмології, лінгвістики і діалектології тощо.

Розвиток коррекционной педагогіки та спеціальної психології неминуче призводить до пошуку нових, ефективніших методів коррекционно-педагогического на дітей із різними видами відхилень у розвитку. У зв'язку з розвитком психолінгвістики ці пошуки лише інтенсивніше, а й результативніше.

Нині досягнуто неабиякі успіхи у розвитку галузей дошкільної коррекционной педагогіки та спеціальної психології. Численні студії були присвячені дітей із порушеннями інтелекту, зору, слуху, промови, емоційно-вольовий, рухової сфери тощо. Накоплено значну кількість фактів, характеризуючих специфічні особливості дітей із різними відхиленнями у розвитку, і кількість методичного матеріалу в кожному поділу дошкільного коррекционного виховання і навчання. Детально вивчені і продовжує досліджуватися структура і механізм відхилень у розвитку, розроблено шляху впливу, адекватні наявного в дитини дефекту.

Встановлено будова різних форм психічної діяльності, визначено системного характеру будівлі вищих психічних функцій різними етапах онтогенезу, виявлено склад різних ланок цією системою і рівня її пластичності в дитини, визначено шляху й кошти корекції і компенсації відхилень у розвитку дитини.

Сформувалися різні аспекти уровневого підходи до аналізу порушень мови і інших відхилень у розвитку, зокрема - деятельностно-процессуальный і симптомологический. Базуючись цих підходах, мова дитини сприймається як специфічна, ієрархічно організована діяльність. Виділяються рівні породження мовного висловлювання: мотиваційний, значеннєвий, мовної та сенсомоторный. При різних видах порушень розвитку в дітей відзначається несформованість однієї чи кількох із названих рівнів. Як будь-яка інша діяльність, мова характеризується вмотивованістю, цілеспрямованістю, певної структурою.

У системі (чи структурі) породження мовного висловлювання можуть порушуватися чи кілька ланок, інколи ж сформованими виявляються все ланки цього системи. Відповідно коррекционная робота іде формування відсутнього компонента.

Для породження мовного висловлювання необхідно, щоб дитині був мотив до висловом, задум промови, щоб було передбачення кінцевого результату мовного дії, планування (тобто програмування) висловлювання, добір і вибір лексики (причому відбір тематичний - розкриває пласт лексики, що з певної темою, а вибір семантичний - як точніше і правильніше), потім граматичне структурування і, нарешті, реалізація висловлювання (проговорюються слова, пропозиції) контроль над мовним дією. Отже, при породжень мовного висловлювання мають місце мовні операції (рече-мыслительная діяльність) і мовні дії. При різних порушеннях відзначається недостатність одного чи іншого компонента або те й інше одночасно.

Недорозвиток промови негативно впливає загальне психічне розвиток дитини, утруднює її спілкування з оточуючими. Мовні порушення відзначаються практично попри всі видах відхилень у розвитку дітей: при розумової відсталості, при затримках психічного розвитку, при дитячому церебральному паралічі, при порушеннях слуху, зору. Однак у кожному з названих випадків порушення мовної діяльності мають своєрідний характері і специфічну структуру. У кожній оказії потрібно особлива система коррекционно-воспитательного впливу. Кожен із видів порушень розвитку глибоко проаналізовано у спеціальній літературі (Е.М.Мастюкова, В.Г.Петрова, Л.С.Волкова, М.В.Ипполитова, С.Г.Шевченко, Р.И.Лалаева і ще).

Фахівці в психолого-медико-педагогических консультаціях (ПМПК) і працівники дитячих таких закладів мають бути досить орієнтовані у питаннях диференціальної діагностики різноманітних порушень розвитку, уявити про сучасних методах лікування і психолого-педагогічної корекції.

Одні порушення носять центральний характер, інші -периферичний. У одних випадках порушується мовленнєвий або інтелектуальне розвиток, за іншими виявляється сенсорний дефект (порушення слуху, зору т.д.), іноді порушення стосуються рухової сфери. Одні порушення легші, інші носять важкий органічний характер. Останнім часом частіше зустрічаються не важкі, а слабко виражені (чи, як його ще називають, парциальные, часткові) порушення, але у їх комбинозе (поєднанні), що утруднює їх виявлення, оцінку й організацію коррекционного впливу.

Комплексне психолого-педагогічне коррекционное воздейиствие на дітей дошкільного віку із відхиленнями у розвитку складає основі низки методолого-методических принципів. Це принципи системності, послідовності у роботі, диференційованого і індивідуального походу до ребенкy, принцип доступності та ін. Однією з першочергових і найважливіших є онтогенетический принцип, який передбачає облік вікових, психофізичних особливостей дітей, характеру наявної в них порушення. Цей принцип орієнтує коррекционное вплив усунення чи згладжування, корекцію чи компенсацію порушень інтелектуального, мовного, сенсорного, рухового і емоційного дефекту, створення повноцінної підстави наступного саморозвитку особистості, яке можливе лише за сформованості ключових ланок розвитку.

Пластичность кори мозку обумовлює розвиток дитини навіть у важких патологічних умовах. У paботе важливо визначати найбільш сохранные ланки в речеслуховой, речедвигательной, зорової, рухової системах і спиратися саме у них.

Деятельностный принцип - одне з найважливіших принципів коррекционного виховання і навчання. Він передбачає проведення роботи з дитиною з організацією спільної з нею діяльності.

Принципи і прийоми психолого-педагогічного впливу на подоланні відхилень у розвитку дитини спираються на облік сензитивных (найчутливіших) періодів вітія кожної психічної функції і різноманітних видів діяльності" дитини.

Недорозвиток органів слуху і зору позбавляє дитини найважливіших джерел інформації, що зумовлює затримки психічного і мовного розвитку, якщо дитина втратив слуху чи зору в ранньому віці. Ступінь виразності відставання в психічному розвитку залежить від причин, тяжкості і часу виникнення порушення слуху чи зору. Чим раніше й важче порушено слух чи зір, тим паче виражена в дитини затримка психічного і мовного розвитку. Недорозвиток всіх компонентів промови (звуковимови, словника, грамматического ладу, доладного мовлення) гальмує формування абстрактно-логического мислення дитини. Важливе значення для стану дитини має і характеру коррекционного впливу.

зору, своєчасно який одержав коррекционное вплив, | надалі інтелектуально розвивається нормально. У той самий! час є діти, які мають порушення слуху чи зору, отже й промови, протікає і натомість розумової відсталості. Іноді дефекти слуху чи зору, в дитини поєднуються з порушенням опорно-рухового апарату, з різними соматичними й нервово-психічні розлади порушеннями.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11