Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Виховання уваги у підлітків на уроці фізкультури

Реферат: Виховання уваги у підлітків на уроці фізкультури

1. УВАГА ЯК ДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-

КА ПСИХИЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК НЕОБХІДНІ ЇЇ СТОРОНА

Увагою називається процес виборчого сосредото-

чения свідомості на предметах і явищах зовнішнього світу, дейс-

твиях, образах, думках і почуттях самої людини.

Увага немає свою власну змісту. Воно

завжди включено до інших психічні процеси: відчуття й

сприйняття, уявлення, пам'ять, мислення, уяву,

емоції, і почуття, прояви волі. Увага включено й у

практичні, зокрема рухові дії людей їх

поведінкові акти - вчинки, Це забезпечує зрозумілість і

виразність відображенні дійсності, що одним

з необхідних умов успішності будь-який діяльності.

1.1 ПЛАНИ УВАГИ

Розрізняють увагу зовнішньоі внутрішнє, довільне

(навмисне), мимовільне (ненавмисне) і сел-

лепроизвольное.

Зовнішнім увагою називається спрямованість свідомості на

предмети і явлевия довкілля (природної та соціальній), в

якої існує людина, і свої власні зовнішні

дії і їх учинки.

Внутрішнім увагою називається спрямованість свідомості

на явища і стан внутрішнього середовища організму.

Співвідношення зовнішнього й внутрішнього уваги грає важ-

ную роль у взаємодії людини навколишнім світом, дру-

гими людьми, розуміння ним себе, насамперед у вмінні управляти

собою.

Якщо зовнішньоі внутрішнє увагу характеризується раз-

особистої спрямованістю свідомості, увага довільне,

мимовільне і послепроизвольное різниться за ознакою

співвідношення із єдиною метою діяльності. При довільному вниманни

зосередженість свідомості визначається метою роботи і

конкретними завданнями, що випливають із її вимог, і изменя-

ющихся умов. Ось простий приклад. На уроці літератури навчай-

тель розповідає з приводу створення

З Пушкіним поеми <Мідний вершник>. У разі за-

дача школярів - зрозуміти й запам'ятати, як нелегким був

шлях великого поета і яким виразної одержав-

лася в нього картина задумів Петра створення нової столиці

Росії - майбутнього Петербурга. Тут увагу їх включено в

сприйняття промови вчителя. Потім вчитель викликає однієї з

учнів, і пропонує прочитати з поеми уривок <На березі

пустельних хвиль стояв він дум великих полн>. Перед учнем

поставлено завдання відтворити певну частину поеми, читаючи

її вголос. Тут увагу включено у процес виразного

читання перед слухачами і зосереджено вже, з одного сторо-

ны, на точності передачі слів тексту, з іншого - на емоціо-

нальной передачі їх алегоричної суті.

Аналогічні приклади можуть бути взяті з практики обуче-

ния техніці руху під час уроків фізичної культури, з уро-

ков з предметів. Вони чітко виступає организу-

ющая і регулювальна роль довільного уваги. Воно метушні-

кает й тепло зберігається легко з інтересу, викликаний самої

діяльністю, високої художністю її предмета.

Произвольное увагу нерідко вимагає прояви волі-

вых зусиль. Це спостеріг ще До. Маркс, аналізуючи процес

праці. Він: "Крім напруги тих органів, якими-

полняется працю, протягом усього часу праці необхідна це-

лесообразная воля, що виражається уваги, до того ж необ-

ходима тим паче, що менше працю захоплює робочого своїм

змістом потребують і способом виконанні, отже що менше

робочий насолоджується працею як грою фізичних і интеллек-

туальных сил". У разі людині доводиться преодоле-

вать себе, лише зусиллям волі може змусити себе сосре-

доточить увага фахівців і розпочати роботу. У житті вони зустріч-

ются часто-густо. Скажімо, учневі доводиться змусити

себе зосередитися на підготовці уроків всупереч бажанню

дивитися на екрані телевізора хокейний матч. Отже, произ-

вільне зосередження свідомості на процесах навчання, тру-

так, тренувальних занять зумовлено переважно цілями, за-

дачами, вимогами роботи і розумінням необхідності

виконання. Вольова ж зусилля мобілізують для досягнення

мети, допомагають відволікатися, сприяють тривалого сохра-

нению уваги.

М е п р про і із в про л и зв про е увагу виникає без

попередньо поставленої мети - як на сильний

звук (скажімо, сигнал сирени <швидкої допомоги>), світло

(наприклад, рушійна электрореклама про новий кінофільмі),

новизну предмета (нова марка автомобіля, нову форму маски

воротаря хокейної команди, нової книги у вітрині магазину).

Предметом мимовільного уваги стає будь-який непро-

жиданый подразник (наприклад, гімнаст, вперше несподівано

для глядачів та учасників змагань який закінчив комбина-

цию потрійним сальто після потужнішим на перекладині).

За всіх несподіванки увагу зосереджується на корот-

київ термін. Але мимовільне увагу може утримуватися і

довго - у випадках, коли сприйняття предмета, навіть

думка про ньому, викликає неабиякий інтерес, забарвлюється поклади-

тельными емоціями задоволення, подиву, захоплення та інших,

То може прикувати увагу учнів викладач, инте-

ресно, емоційно, вигадливо проводить урок. Це означає

у тому, що мимовільне увагу може бути викликане спеці-

ально, з досягнення позитивного результату діяч-

ности, у разі уроку.

Отже, увагу являетсся як чинником,

огранизующим психічну діяльність, а й сам може регу-

лироваться ззовні, зокрема у педагогічному процесі.

П про з л е п р про і із в про л т зв про е увагу виникає

за довільним. Це означає, що людина спочатку сос-

редоточивает свідомість якомусь предметі чи діяльності,

інколи з допомогою чималих вольових зусиль, потім процес

розглядання предмета чи сама діяльність викликає на-

растающий інтерес, і увагу продовжує утримуватися вже

це без будь-якого зусилля.

І так було й Лінарес із людиною, будь-коли що грав в шах-

мати. Ця людина виявилась за умов, коли не доводилося читати. На

столі лежало керівництво до шахової грі. Він взяв книжку,

погортав, відклав. Знову взяв. Став побіжно прочитувати недо-

торые сторінки. Непомітно собі затримався одній із

них, все уважніше і уважніше став вникати у утримуючи-

ние. Скінчилося тим, що він з кімнати (було це

готелі), попросив шахівницю, постаті і із захопленням

почав вже осягати ази гри акторів-професіоналів у шахи. В нього

виникла стала послепроизвольное увагу.

Усі три виду уваги - це динамічні процеси, свя-

занные взаємними переходами, але завжди котрийсь на

що час стає переважним.

1.2. СВОЙСТВА УВАГИ

Властивості уваги називаються особливості його проявле-

ния. До них належать: обсяг, концентрація, стійкість, пе-

реключение і розподіл уваги.

Обсяг уваги характеризується кількістю запоминаемого

і відтвореного матеріалу. Існує безліч експериментів лю-

дям різного віку пропонувалася протягом 0,1 сек.

сприйняти декотрі з 12 літер, та був записати ті, що вони

змогли запам'ятати. Виявилося, що з дорослих загалом обсяг

уваги не перевищує 4 - б літер. Діти і ще менше.

3начит, обсяг уваги обмежений. Проте може бути збільшити

шляхом вправи чи надаючи сприймаються як предметів смыс-

ловые зв'язку (наприклад, об'єднуючи літери на слова).

До про зв ц е зв т р а ц і це уваги - властивість, выражающе-

еся повної поглощенностью предметом, явищем, думками, пе-

реживаниями, діями, у яких зосереджено свідомість

людини.

За наявності такої зосередженості людина стає


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3