Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз медико-біологічних даних із допомогою Microsoft Excel і ЗПП STADIA 6.2

Реферат: Аналіз медико-біологічних даних із допомогою Microsoft Excel і ЗПП STADIA 6.2

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ . 3

Математична статистика 5

Биометрия . 5

Статистичні пакети . 7

Етапи аналізу даних . 8

КОМПЛЕКСНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ДОСЛІДЖЕННЯ . 10

Медико-биологическое дію тиакарпина на интактный організм мишей 11

Висновки . 18

ЛІТЕРАТУРА 19

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У найрозвиненіших країнах практично будь-яке потрібне рішення: політичне, фінансове, технічне, науково-дослідне і навіть побутове рішення ухвалюється лише після всебічного аналізу даних. Тому вивчення прикладної статисти та методів аналізу даних є невід'ємною компонентом освіти всіх рівнях, а комп'ютерні пакети для аналітичних досліджень, і прогнозування є настільним робочим інструментом будь-якого фахівця, однак що з інформаційної сферою.

Відомо, що навколишній світ характеризується постійної мінливістю, породжує розмаїтість можливостей та свободу вибору. Але той, хто серйозно думає про перспективи своєї діяльності, обов'язково накопичуватиме інформацію про світ, намагаючись виділити закономірності з випадків.

Саме такою потужним і гнучким інструментом відсівання закономірностей від випадків і є апарат математичної статистики.

Для сучасної науки характерно застосування точних математичних методів у найрізноманітніших галузях. Точність і культурний рівень тій чи іншій області людських знань часто визначається ступенем використання відповідним розділом науки математичних методів.

Эволюционная теорія Ч. Дарвіна, стала першою еволюційної теорією, яка привнесла до досліджень вероятностный дух. Аналіз взаємозалежності між такими вихідними поняттями еволюційної теорії, як мінливість, спадковість і відбір, був би неспроможним так, що зараз називається вірогіднісним стилем мислення. Сьогодні дослідження проблем організації, функціонування, взаємодії і еволюції живих систем вже немислимо без залучення ідей методів теорії ймовірностей, математичної статисти та інших розділів математики .

Характерною ознакою математизації біології в наші дні є стрімке зростання попиту такі методи емпіричного матеріалу, що забезпечують комплексний підхід пізнання живих організмів. У дослідницькій роботі який завжди враховується принцип єдності і взаємозв'язку явищ у природі. Найяскравіше виявляється з організацією спостережень і експериментів за принципом єдиного чинника, якому багато жертвовалось: вводилися різні обмеження й виправдовувалися суттєві спрощення, розроблялися штучний схеми досліджень тощо. Через війну допускалася методологічна помилка: ігнорувався принцип єдності живої природи. Відомо, що недогляди методологічного характеру не можна виправити ніякими методами, зокрема і математичними. Принцип єдиного чинника ввійшов у біологію з об'єктивних причин, серед яких першочергового значення має факт, що людина неспроможна безпосередньо аналізувати одночасне взаємодія багатьох чинників.

Такі математичні методи, розроблені з всебічним урахуванням принципу єдності живої природи й можливості практичної реалізації з використання програмного забезпечення, є досягненням у сфері порушення й вирішення аналізу біологічних досліджень. Проте, досвід показує, що у століття обчислювальної техніки кращих успіхів досягають ті фахівці, які вміють як використовувати оброблену інформацію, але й усвідомили сутність застосовуваних методів. Це охоронить від механічного їх використання, яке рано чи пізно призводить до безглуздим і навіть абсурдним висновків.

Математична статистика

Математична статистика – розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, оброблення і використання статистичних даних фінансування наукових і практичних висновків. Математична статистика виходить із припущення, що що спостерігається мінливість спостережуваного світу має дві джерела. Одне з них дію відомих про причини і чинників. Вони породжують мінливість, закономірно зрозумілу. Саме це зміни й викликають її чинники зазвичай цікаві у дослідника, шукає, насамперед, причинні зв'язку явищ.

Проте оскільки більшість природних і громадських організацій явищ виявляють мінливість, вона може бути повністю пояснена закономірними причинами. У разі вдаються до концепції випадкової мінливості, що у цьому контексті означає «підпорядкований законам ймовірності». Та навіть якщо припущення щодо такому характері явищ справедливо, воно дозволяє робити надійні висновки (достовірність яких контролюється) з наведених даних, що найчастіше суперечливі, спотворені помилками, ненадійні тощо. Без залучення статистичних понять у разі неможливо будувати висновки про точності й діють обгрунтованості висновків, а й про їхнє адекватності.

Практика нагромадила великий політичний досвід цього у жодній ситуації прийнятні ставлення до випадкової мінливості. Для найпопулярніших з цих ситуацій розроблено математичні моделі. Найважливіші і уживані моделі відбито у комп'ютерних статистичних пакетах. Програмне втілення теоретичних схем буває дуже різноманітним, як і можливості і продуктивність реалізованих алгоритмів, і навіть зручність використання коштів і роботи з пакетом.

Крім основної ядра, у тому чи іншого формі поданого до більшості пакетів загального призначення, чимало їх приділяють найкраще увагу окремих розділах математичної статисти та можуть утримувати менш традиційний і навіть новий, оригінальний матеріал за цими розділах.

Биометрия

Навіть у найбільш конкретних біологічних дослідженнях основний цікаві відомості, що стосуються немає індивідуальному об'єкту, а до цілу групу чи деякому статистичному середньому об'єкту. Необхідність використання статистичних методів у біологічних і медичних дослідженнях пов'язана насамперед про те, що властивості біологічних об'єктів зазвичай значно варіюють не більше популяції, а фізіологічні та інші параметри однієї особини відчувають флуктуації у часі.

Традиційно тісні зв'язки між біологічної проблематикою та власне математичної статистикою, віддавна дозволили виділити аналізовану область прикладної статистики на окрему дисципліну – биометрию.

Биометрия – область наукових знань, що охоплює планування і аналіз результатів кількісних біологічних експериментів і спостережень методами математичної статистики.

Сучасний кількісний експеримент включає у собі самостійне математико-статистической дослідження, який починається зі статистичного планування експерименту, тобто організації його постановки, і завершується статистичним опрацюванням отриманих результатів. Тому біометрія знаходить всі ширше общебиологическое застосування, бо завдання, що вона вирішує – планування експериментів і аналіз їхній результатів, - становлять основу експериментальної роботи у будь-якої приватної області біології.

Биометрия будується на суворому математичному фундаменті, але здійснитися цим не обмежується.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4