Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вплив біоритмів на фізичну працездатність дітей середнього шкільного віку

Реферат: Вплив біоритмів на фізичну працездатність дітей середнього шкільного віку

Зміст

Запровадження 3

Глава I Сучасний підхід до проблеми біологічних ритмів у природі 5

I.1 Біологічні ритми та його класифікація 8

I.2 Функціональне стан біологічних ритмів людини 12

Глава II Організація й ефективні методи дослідження 14

II.1 Мета і завдання 15

II.2 Методи тестування 16

Глава III Аналіз і узагальнення впливу біологічних ритмів на

фізичну працездатність дітей середнього шкільного віку 22

Глава IV Розробка рекомендацій 25

Висновки 26

Список література 28

Запровадження

Усі живі організми починаючи з найпростіших одноклітинних і закінчуючи такими високоорганізованими, як людина, мають біологічними ритмами, які проявляються в періодичному зміні життєдіяльності як і найточніші годинник, відміряють час. Рік у рік вчені знаходять нові внутрішні ритми. тоді як 1931 року шведськими вченими р. Агреном, О.Виландером і Е.Жоресом було вперше доведено існування добового ритму зміни змісту глікогену у печінці і м'язах, то 60-ті роки виявлено вже з більш 50-ти біологічних функцій, мають добову періодичність. Нині їх нараховується понад сто.

Інтенсивність більшості фізіологічних процесів протягом доби має тенденцію підвищуватися в ранковий час та падатимуть у нічний час. Приблизно о ці самі годинник підвищується чутливість органів почуттів: людина вранці краще чує, краще розрізняє відтінки квітів.

Вивчення біоритмів організму людини дозволить науково обгрунтувати застосування лікарських засобів під час лікування хворих.

Останнім часом нашій країні за кордоном проводяться великі праці з дослідження біоритмів людини, їх взаємозв'язки зі сном і неспанням. Пошуки дослідників пливуть переважно визначення можливостей управління біоритмами із метою усунення порушень сну. Завдання це особливо актуальна, з погляду, нині, коли значної частини дорослого населення земної кулі безсоння.

Управління внутрішніми ритмами людини має важливого значення як для нормалізації нічного сну, але й усунення низки захворювань нервової системи, мають функціональний характер (наприклад, неврозів). Встановлено, що добове зміна внутрішніх ритмів, властивих здоровому людині, при хворобливих станах спотворюються. За характером спотворень лікарі можуть будувати висновки про ряді захворювань у початковій стадії.

Очевидно, більшість хвороб в людини відбувається внаслідок порушення ритму функціонування низки органів прокуратури та систем його організму.

У результаті історичного поступу чоловік і й інші живі істоти, які населяють нашу планету, засвоїли певний ритм життя, обумовлений ритмічними змінами геофізичних параметрів середовища, динамікою обмінних процесів.

Один із быстроразвивающихся наук ХХ століття — биоритмология, тобто. наука, вивчає циклічні біологічних процесів, наявні всіх рівнях організації живої системи. Річ у тім, що жива система постійно перебуває у стані обміну речовин з довкіллям й володіє складної динамікою процесів, є саморегулюючим і самовоспроизводящей системою. «Біологічний годинник» в організмі — відбиток добових, сезонних, річних та інших ритмів фізіологічних процесів.

Оскільки темпи науково-технічного прогресу нині здобувають стрімкий характері і пред'являють серйозні вимоги до людини, на нас, проблема актуальності біоритмів є сьогодні самої найважливішої. Бездумне ставлення людини перед самим собою, як і до довкілля, часто є наслідком незнання біологічних законів, еволюційних передумов, адаптивних можливостей чоловіки й т.д., тощо. Аби зберегти здоров'я, усебічно і гармонійно розвивати його фізичні і духовні якості, необхідна як вперта і плідна науково-дослідна робота, а й велика просвітницьку роботу.

Мета, що її будемо переслідувати у цій роботі — виявити вплив біологічних ритмів на фізичну працездатність дітей середнього шкільного віку.

Основний нашої завданням під час написання кваліфікаційної роботи є підставою шлях розгляду людини — його структурні і функціональні біологічних процесів у просторі, а й у часі, у взаємодії з довкіллям (з прикладу взаємодії біоритмів і фізичної працездатності в дітей віком середнього шкільного віку).

Глава I Сучасний підхід до проблеми біологічних ритмів у природі

Однією з найважливіших проблем сучасної біології вивчення циклічності процесів, протекающем в живий організм. Проблема цікавить лікарів і авіаторів, садівників і орнітологів, біохіміків і генетиків, біофізиків і імунологів, фізіологів і космонавтів.

Ідея ритмічного течії процесів у природі й людської життєдіяльності мала прихильників ще самий ранній період розвитку природознавства. У IV в. до зв. е. геніальний мислитель давнини Аристотель писав: «Тривалість всіх таких явищ, і вагітності, та розвитку, і життя геть природно вимірювати періодами. Я називаю періодами вдень і вночі, місяць, рік і часи, обчислювані ними; ще, місячні періоди… Приблизно так, як морі та різного роду води стоять, як бачимо, нерухомо чи хвилюються відповідно руху чи спокою вітрів, а повітря і вітри — відповідно періодам сонця й місяці, в тому числі те, що виникає їх або у яких, необхідно повинно бути за цими періодами, оскільки у порядку речей, щоб періоди менш важливі йшли за важливішими. Адже в вітру є відома життя, виникнення і знищення. Що ж до звернення світил», він може мати якісь інші причини [Харабуга С.Г., 1976].

Отже, однією з умов живих систем є властива живої матерії ритмічність біологічних функцій.

Вироблена всім ходом еволюції тимчасова послідовність взаємодії різних функціональних систем організму з довкіллям сприяє гармонійному узгодженню різних ритмічних біологічних процесів і відданість забезпечує нормальну життєдіяльність цілісного організму. Тим самим було виявляється важливе адаптивне значення біоритмів для життєдіяльності організму.

Біологічні ритми описані всіх рівнях — починаючи з найпростіших біологічних реакцій у клітині про закінчуючи складними поведінковими реакціями. Отже, живий організм є сукупністю численних ритмів з різними характеристиками.

З поняттям «ритму» пов'язано уявлення про гармонії, організованості явищ і процесів. У переведенні із грецької слово «ритм», «ритмос» означає домірність, стрункість. Ритмическими називаються такі явища природи, які періодично повторюються. Це — рух небесних тіл, зміна пір року, дні й ночі, періодичність припливів і відпливів, чергування максимумів і мінімумів сонячної активності.

Різні фізичні явища відрізняються періодичним, хвилеподібним характером. До до їх числа можна віднести електромагнітні хвилі, звуку й т.д. У житті прикладом служить зміна атомної ваги елементів, що відбиває послідовне чергування хімічних властивостей матерії.

Основні ритми у природі, наложившие свій відбиток попри всі живе Землі, виникли під впливом обертання Землі стосовно Сонцю, Місяці і зіркам.

З усіх ритмічних впливів, надходили з Космосу на Землю, найсильнішим є вплив ритмічно мінливого випромінювання Сонця. На поверхні і є у надрах нашого світила безупинно йдуть процеси, які у вигляді сонячних спалахів. Потужні потоки енергії, выбрасываемые при спалах, досягаючи Землі, різко змінюють стан магнітного поля і іоносфери, впливають розповсюдження радіохвиль, позначаються погоді. Через війну виникаючих на Сонце спалахів змінюється загальна сонячна активність, має періоди максимуму і мінімуму.

Численні дослідження, проведені вітчизняними і закордонними вченими, показали, що під час найбільшої активності Сонця виникає різке погіршення стан хворих, котрі страждають на гіпертонію, атеросклерозом і інфарктом міокарда. У цей час часу відбуваються функціонального стану ЦНС, виникають спазми кровоносних судин.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6