Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Блонський П. П.

Реферат: Блонський П. П.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 1

ПАВЛО ПЕТРОВИЧ БЛОНСКИЙ 3

(1884 - 1941) 3

РЕВОЛЮЦІЙНА МОЛОДІСТЬ. 3

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГИЯ 4

НОВИЙ ІНТЕРЕС 5

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 5

НАИБОЛЕЕ ЧИТАЕМЫЙ АВТОР 6

РАССТАНОВКА СИЛ 6

ПУТІВКА У ЖИТТЯ. 7

ПЕДОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРІОД 8

СВІЙ ПОГЛЯД 8

СЕРЙОЗНИЙ ВКЛАД 9

ПАВЛО ПЕТРОВИЧ БЛОНСКИЙ

(1884 - 1941)

Багатьма сучасними психологами постать П.П. Блонского сприймається як другорядна і натомість славетніших, часто цитованих сучасників. Причина, мабуть, у тому, що Блонський не створив власної наукової школи, не залишив плеяди вірних послідовників, які підняли на щит його ім'я і ідеї (як з іншими відомими психологами). Однак було б недооцінювати внесок цю чудову вченого в вітчизняну науку. Свого часу він виступав однією з її лідерів, і його праці по сьогодні представляють неабиякий інтерес.

РЕВОЛЮЦІЙНА МОЛОДІСТЬ

Павло Петрович Блонський народився 14(26) травня 1884 року, у ній дрібного чиновника. Хоча родина, і не потребувала, особливих статків у домі був, і Блонський з ранніх років бачив, як ощадливо витрачають батьки гроші, вважаючи кожну копійку. Згадуючи згодом цей час, він зазначав, що став саме дитячий досвід призвело до формування однієї дивній риси: ставлячись байдуже грошей і найчастіше не знаючи, скільки рублів залишилося у нього, вона завжди знав достеменно, скільки копійок в нього у кишені, звикнувши вважати саме їхній.

Від самого дитинства він полюбив книжки, які заганяли їх у інший світ, загадковий і манливий. Здібності Блонского зробили його однією з найкращих учнів другий київської гімназії, як і раніше що він часто хворів, особливо у молодших класах. Зацікавлення навчанні й бажання отримати фундаментальні знання привели їх у Київський університет. У 1902 року він поступив на історико-філологічний факультет університету, який закінчив 1907 року, отримавши золоту медаль за твір «Проблема реальності у Берклі».

Студентські роки Блонского збіглися з революційним підйомом і першою, буржуазно-демократичної революцією у Росії. Підхоплений хвилею революційного підйому, молодий студент приєднався до партії соціалістів-революціонерів, діяльності якої брав активну участь в 1903—1907 роках. Він тричі піддавався арешту і тюремного ув'язнення. Хоча у ідеології цієї партії Блонський згодом розчарувався (чи, по крайнього заходу, так стверджував), все-таки дух революційних пошуків надав значний вплив формування його характеру. Членом партії він складався недовго: обійнявши партію есерів у травні 1917 року, вже у червні він демонстративно залишив її ряди.

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГИЯ

До історико-філософському факультету Київського університету була приписана кафедра філософії і психології, де розпочинав своє наукову діяльність Блонський. Найбільшого впливу нею надали лекції професорів філософії О.Н. Гілярова і Г.І. Челпанова. Під упливом Гілярова він захопився античної філософією, особливо теорією Греблю, який почав її улюбленим мислителем. Філософські погляди Плотіна він вибрав як теми магістерської дисертації, вбачаючи у них основу всім сучасним ідеалістичної філософії.

Після революції наукові ступені було заборонено, і дисертацію Блонський не захистив. Його книга «Філософія Плотіна» вийшла 1918 року. Найбільший философ-неоплатоник А. Лосев писав, що цю роботу відкрила які з книжками П. Флоренського епоху нового розуміння платонізму. Блонський часто цитував Плотіна у лекціях до останніх років життя.

Не менше значення у долі зіграла свою роль ознайомлення з Челпановым. Блонський працював під керівництвом в психологічному семінарі. Саме Челпанов сприяв його переїзду з Києва у Москву, де Блонський почав її аспірантом московському університеті.

Вже зрілі роки Блонський писав у тому, що, як і раніше що він робив свого вчителя багато клопоту і він «чимось на кшталт блудному сину», не раз виручав його із скрутних положень. За добре ставлення, і участь Блонський був вдячний все життя, хоча потім вони остаточно розійшлися, насамперед із політичних мотивів. Блонський, коли у тому, що психологія мусить бути перебудована з урахуванням марксизму, вважав справедливим звільнення Челпанова з поширеного ним ж створеного Психологического інституту.

НОВИЙ ІНТЕРЕС

Перші роки життя жінок у Москві для Блонского дуже важкі насамперед у матеріальному сенсі. Тому, поруч із роботою над магістерської дисертацією і відвіданням (досить рідкісними і нерегулярними) засідань Московського психологічного суспільства, він починає педагогічну діяльність. Перехід від «чистої науки» до практичну роботу викладачем був у достатньо вимушеним, але це діяльність давала потрібні кошти для існування, причому йому доводилося викладати як психологію, а й педагогіку.

По рекомендаціям знайомих то здобуває уроки у кількох московських гімназіях й у Елизаветинском інституті. Склавши в 1913 року магістерські іспити, він працює приват-доцентом Московського університету, у цей самий час розпочинає свою роботу в Університеті їм. О.Л. Шанявского, у якому відкриті педагогічні курси.

Необхідність вести заняття з педагогіці поставила перед Блонским завдання сформувати власну програму курсу. Ця дисципліна була нього новою, у цей курс до нього ввійшли, природно, елементи з психології та філософії, намагаючись викласти ці знання на доступною учнів формі. Лекції Блонского придбали більшої популярності, пролунали нові запрошення як і гімназії, і на літні вчительські курси.

Ця робота звела Блонского з новими людьми, земськими педагогами, безкорисливо відданими своїй справі. Прагнення допомогти їм у нелегкої діяльності стимулювало пошук оригінальних педагогічних ідей, шляхів побудови нової школи. Саме це питання стануть найважливішими Блонского кілька років, у перших післяреволюційні роки. Так поступово з занять, які починалися тільки для підробітку, виростав новий інтерес, який визначив все подальше діяльність вченого.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Для побудови нової школи, реорганізації навчальні програми, розробки методів дітей потрібні були як педагогічні, а й психологічні і філософські знання, а ця робота розглядалася Блонским як продовження його колишньої агітаційної і просвітньої роботи. З його погляду, формування нової школи було основою розвитку нового суспільства.

У цей час (1912—1916) виникають і перші статті Блонского у пресі. Невдоволеність діяльністю Московського психологічного нашого суспільства та змістом журналу «Питання філософії і психології», що він вважав відірваними дійсності, схоластическим і орієнтованим переважно на ідеалістичну і релігійну філософію і психологію, привела його до співробітництва і з педагогічної, і з публіцистичної пресою.

Його статей з'являються у журналах «Вісник освіти» і «Вісник виховання», за іншими періодичних виданнях, а роботи «Завдання та фізичні методи народної школи», «До методиці викладання педагогіки», «Про національний вихованні» зробили ім'я вченого-педагога знаним громадським і популярним серед вчительства. Блонского вибирають головою московського педагогічного гуртка, запрошують з лекціями до Петербурга.

НАИБОЛЕЕ ЧИТАЕМЫЙ АВТОР

Жовтневу революцію Блонський прийняв одразу й беззастережно, вважаючи, що вона відкриє шлях у нове, справедливе суспільство, яке дасть всім країнам рівні змогу прояви здібностей і талантів. Слід зазначити, у середовищі інтелігенції, і зокрема вчительства, переважали інші погляди. Так було в кінці 1917 року більшість московських вчителів оголосили бойкот нову школу, вважаючи, що революційні новації руйнують вітчизняну освіти.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3