Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аудирование під час уроків німецької мови

Реферат: Аудирование під час уроків німецької мови

Запровадження 2

Глава I теоретичні основи навчання аудированию. 5

1. Психологічні особливості аудирования як виду РД. 5

2. Аудирование. 8

2.1. Психологічні чинники. 8

2.2. Труднощі 9

3. Технологія роботи з аудиотекстом 12

3.1. Аудиотекст й підвищити вимоги щодо нього 12

4. Чинники, що визначають успішність роботи. 19

4.1 Умови пред'явлення аудиотекста. 19

4.2. 23

5. Підготовка тексту (аудиотекста) до аудированию. 29

5.1. 29

5.2. 29

5.3. 30

Запровадження

Попри значну кількість досліджень, присвячених полегшенню і його присутність серед середніх школах навчальних комплексів, до складу яких входять грамплатівки, диафильмы, аудіокасети та інші посібники, дане вміння поки що залишається недостатньо розвиненим, це пояснюється з двох причин:

І.І. Гез так визначає 1-ую причину: «аудирування досі розглядалося як побічний продукт говоріння, відповідно робота з нього носить епізодичний характері і підводиться на мовних повідомленнях, пред'явлених учителем у такому формі, яка у тому чи іншого класу є найприйнятнішої і, зазвичай, дуже далекою від сприйняття промови у природних умовах». [4,32] Н.В. Елухина також уважає, що з причин недостатнього уваги до аудированию із боку методистів і викладачів є також те, щодо останнього часу аудирування вважалося легким умінням. Існувала думка, що, якщо навчанні мовлення викладач зосередить всіх зусиль на говоренні і забезпечить володіння цим умінням, то розуміти мова учні навчаться стихійно, без спеціального цілеспрямованого навчання.

Спрямованість цієї погляду, доведено як теорією, і практикою. 2-ой причиною яких є слабка поінформованість вчителями про психологічних і лінгвістичних складнощі аудирования, рівнях сприйняття, етапах роботи з аудиотекстами.

Вивчення типів пам'яті, проведене М.Р. Каспаровой серед учнів, показало перевагу запам'ятовування слів на слух перед зоровим запам'ятовуванням. Дослідження В.І. Ільїної виявили, що, отримана через слуховий канал, зберігається у пам'яті значно міцніше, ніж у випадку зорового пред'явлення тексту. Отже, однією з основних шляхів отримання навчальних відомостей у класі є аудирування.

Як зазначають психологи, аудирування розглядається як і одне з найважливіших засобів говорінню. Г.В. Рогова також доводить важливість навчання аудированию поруч із говорінням, забезпечуючи можливість навчання на и.я. Оскільки мовленнєвий спілкування – двосторонній, то недооцінка аудирования, тобто. сприйняття й розуміння промови на слух, може вкрай негативно зашкодити мовної підготовці школярів. Саме несформованість аудитивных навичок часто причина порушення спілкування. Висловлювання учнів у тому, що вони інколи не розуміють звернених до них питань, підтверджують те що, що розумінню промови на ін. з. потрібно вчити спеціально. Навыки аудирования формуються у процесі сприйняття промови на слух. Зазвичай вчитель відчуває великі труднощі у навчанні аудированию, якщо він починає вчити цієї бурхливої діяльності від початку, а вважає, як колись учнів слід озброїти деякими знаннями. Конче важливо, щоб навчання аудированию почалося буквально із перших уроків і тривало протягом усього курсу навчання. Успішність навчання даному виду РД окреслюється об'єктивними, і суб'єктивними чинниками. Суб'єктивні чинники визначаються особливостями психіки слухача і їх рівнем його підготовки.

Об'єктивні чинники складаються з особливостей висунутого тексту і умов, у яких протікає його сприйняття. [16,104]

Основним засобом навчання аудирования є аудиотекст. Для успішного оволодіння ін. з. для вчителя як важливо знання психолингвистических особливостей акта аудирования й уміння ефективно долати що у процесі слухання труднощі, а й безперечно володіння ним і технологією роботи з аудиотекстом. Організації роботи з аудиотекстом і присвячена дана курсова робота. Ця тема представляється досить актуальною, насамперед у плані організації повноцінного аудирования.

Отже, об'єктом роботи є підставою процес навчання аудированию, і зокрема процес роботи з аудиотекстом, а предметом є аудиотекст. Мета роботи передбачає методичну організацію процесу праці з аудиотекстом. Досягнення даної мети, було поставлено такі:

1. Розкрити технологію роботи з аудиотектом;

2. Проаналізувати підручник іноземних мов для класу загальноосвітніх установ складу аудиотекстов і вправ до них.

Методами вирішення завдань послужили:

· вивчення вітчизняної і закордонної літератури з методиці, психології;

· спостереження і організація процесу у шкільництві.

Теоретична значимість роботи – узагальнення матеріалу на цю тему, в практичної – аналіз текстів підручника й розробка роботи одним із аудиотекстов.

Глава I теоретичні основи навчання аудированию.

1. Психологічні особливості аудирования як виду РД.

Аудирование належить до рецептивному виду мовної роботи і є сприйняття й розуміння промови на слух в останній момент її породження. У процесі навчання мови аудирування є способом і метою навчання. Овладевание аудированием дає можливість реалізувати виховні, освітні і розвиваючі мети. Воспитательное значення формування вміння розуміти мова на слух, які надають до того ж час і розвиваюче вплив на дитини, у тому, що його позитивно б'є по розвитку пам'яті дитину і, передусім, слуховий пам'яті, у такому важливою як вивчення іноземних мов, а й кожного іншого предмета.

Аудирование дає можливості опанування звуковий стороною досліджуваного мови, його фонемным складом і інтонацією: ритмом, наголосом, мелодією. Через аудирування здійснюється освоєння нового лексичного складу і граматичної структури. Без аудирования може бути гаразд говоріння, це дві сторони мовлення.

Також аудирування використовують як засіб створення міцних слухових явищ у єдності зі своїми значенням. Мовні дії, основу яких вмостилися слухові й семантичні зв'язку мовних явищ, щоб забезпечити блискавичне їх розуміння при сприйнятті мовлення, може бути навиком аудирования. Створення аудитивных навичок можливе лише за багаторазовому сприйнятті цих явищ на слух, і під час аулитивных предречевых, условно-речевых вправ у тому, щоб ефективно навчати школярів аудированию, треба чітко усвідомити, що являє собою цей вид РД з погляду. Смисловиє сприйняття промови на слух є перциптивной, мыслительно-мнемической діяльністю, здійснювану у виконання цілого ряду складних логічних операцій: аналіз, синтез, дедукція, порівняння, абстракція та інших.

Сприймаючи мова службовець утворює з допомогою моторно (речедвигательного) аналізатора звукові образи артикуляционные. Між речедвигательными і слуховими анализаторами встановлюється міцна функціональна зв'язок. При аудіюванні зоровий аналізатор значно полегшує сприйняття й розуміння промови на слух, такі зорові опори як жести, міміка полегшує внутрішнє обговорювання і з'ясування змісту промови.

Розуміння слів залежить від значення семантичної валентності слів і знаків їх словотвори, уміння співвідносити значення слів, особливо багатозначних, з контекстом. При сприйнятті іноземної мови мовна форма довгий час залишається ненадійної опорою для смислового прогнозування, хоча саме у ній зосереджується увага слухача. Є дві причини, що утрудняють слухове сприйняття й розуміння:

1. Спрямованість уваги учнів толь на загальний вміст;

2. Занадто швидке переключення уваги із мовною форми утримання. Характер помилок (перестановки, пропуски) показує, що значеннєве прогнозування грунтується школярі на фантазії і домысливании незрозумілих фактів не враховуючи мовної форми повідомлення. Аудирование мовних повідомлень пов'язані з детальністю пам'яті (короткочасною і довгострокової).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6