Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аудирование на початковому етапі знають навчання

Реферат: Аудирование на початковому етапі знають навчання

Зміст

Введение………………………………………………………………………………….….……2

Глава I. Теоретичні основи навчання аудированию

  1. Психологічні особливості аудирования як виду мовної діяльності… … .4
  2. Основні труднощі розуміння промови на слух……………………………… … … 10
  3. Йдеться вчителя на уроке……………………………………………………………….….22
  4. Выводы……………………………………………………………………………….….27

Глава II. Методика навчання аудированию

  1. Система вправ на навчання аудированию …………………….………….…29
  2. Метод навчання аудированию Н.В. Елухиной «Сніжний кому» чи інтенсифікація навчання аудированию на початковому етапі знають………………………………… ………37
  3. Навчання аудированию у позакласної работе………………………………………45

а. Поглиблене оволодіння аудированием під час занять кружка………………………45

б. Організація радіопередач у шкільництві як позакласну роботу………………… …49

  1. Висновки………………………………………………………………………………… 52

Укладання……………………………………………………………………………… .…….53

Додаток.

Список використовуваної літератури…………………………………………………… ………54

Запровадження

Тема цього дослідження, «Аудирование на початковому етапі знають навчання», є одним із найактуальніших тим, у сучасної методиці навчання англійської мови, оскільки без аудирования неможливо мовленнєвий спілкування, оскільки це процес двосторонній. І недооцінка аудирования може вкрай негативно зашкодити мовної підготовці школярів. Адже вивчення цього виду мовної діяльність у методиці недостатньо глибоке, та й термін «аудирування» використовують у методичної літературі порівняно недавно. Він протиставлено терміну «слухання». Якщо «слухання» позначає акустичне сприйняття звукоряду, то поняття аудирования включає процес сприйняття і розуміння звучала промови. Відомо також, що аудирування – дуже важкий вид мовної діяльності. Бо, що випускники шкіл мало володіють даним умінням ні секрет. Хоча розуміння тексту іноземною мовою вже входить у завдання до вступу до університетів на факультети іноземної мов. Сахарова і Рабинович також зазначають, що "аналіз досвіду спілкування радянських школярів із учнями з НДР з прикладу міст-побратимів і школ-партнеров показує, що став саме несформованість аудитивных навичок є часто причиною порушення спілкування. Учні розумів зверненої до них промови.

Взагалі, аудирування як дію, що до складу усній комунікативної діяльності, використовують у будь-якому усному спілкуванні, підпорядкованому виробничим, громадським чи особистим потребам.

Також аудирування як зворотний в кожного говорить під час говоріння дозволяє здійснювати самоконтроль за промовою і чути, наскільки вірно реалізується у звуковий формі мовні наміри. І, аудирування може бути до окремого виду комунікативної діяльності зі своїми мотивом, відбиваючим людській потребі чи характер своєї діяльності. У ролі вони виступають, наприклад, під час перегляду фільму, телепередачі, прослуховуванні радіопередачі тощо.

Звідси очевидна важливість та актуальність проблеми навчання аудированию.

Предметом дослідження не тільки самий процес аудирования на початковому етапі знають, а й способи навчання цьому різновиду мовної діяльності. Початковий етап є найважливішим, т.к. саме у молодшому етапі навчання в учнів мають бути сформовані базові вміння аудирования, які для успішності навчання, слід удосконалювати протягом усього періоду оволодіння аудированием.

Мета цієї курсової роботи є підставою розкрити основні аспекти навчання з урахуванням вивчення усіх можливих джерел інформації.

Завдання дослідження:

1) досліджувати процес аудирования з погляду психології;

2) вивчити теоретичні основи навчання аудированию;

3) розглянути нові інтенсивні підходи до навчання аудированию;

4) розробити власну серію уроків по аудированию.

Методом ж дослідження цього питання вивчення психолого-педагогічної й методичною літератури.

Глава I. Теоретичні основи навчання аудированию.

1. Психологічні особливості аудирования як виду мовної діяльності.

Термін «аудирування» був у літературу американським психологом Брауном. Аудирование – таке розуміння сприймають на слух промови. Воно є перцептивную мислительну мнемическую діяльність. Аудирование має займати важливе місце вже не на початковому етапі знають. Опанування аудирування дає можливість реалізувати виховні, освітні і розвиваючі мети. Воно дозволяє вчити учнів уважно вслухатися звучну мова, формувати вміння передбачати значеннєве зміст висловлювання отже, виховувати культуру слухання як іноземною, а й у рідну мову. Воспитательное значення формування вміння розуміти мова на слух, які надають до того ж час і розвиваючі вплив на дитини, у тому, що його позитивно б'є по розвитку пам'яті дитини, і слуховий пам'яті, у такому важливою як для вивчення іноземних мов, а й кожного іншого предмета.

Аудирование вносить свій внесок й у досягнення освітньої мети, забезпечуючи дітям можливість розуміти висловлювання, хіба що елементарні вони були б мовою іншого народу, у разі англійською, одному з найпоширеніших мов світу. Аудирование є й потужним засобом навчання мови. Воно дає змогу опановувати звуковий стороною досліджуваного мови, його фонемным складом і інтонацією: ритмом, наголосом, мелодикою. Наприклад, на початковому етапі знають , вчитель вчить дітей розрізняти звуки ізольовано й у поєднаннях, чути різницю, наприклад, [e] і [ ] , [s] і [ ], чути довготу і стислість, кількісні і якісні характеристики звуків.

Через аудирування йде засвоєння лексичного складу мови та його граматичної структури. Приміром, в розмірі 5 класі учні через аудирування опановують словами big, small, short, long, round, square тощо у структурі This is a big (small…) box. Перевірка розуміння відбувається тоді, коли дитина показує відповідний предмет чи тоді, коли дає короткий відповідь. Отже здійснюється і навчання розумінню структур різного типу: стверджувальних, питальних, негативних. У те ж саме час аудирування полегшує оволодіння говорінням, читанням і листом.

Отже, очевидно, що аудирування як вид мовної діяльності грає великій ролі на початковому етапі знають у досягненні практичних, розвивають, освітянських та виховних цілей і случат ефективним засобом навчання англійської мови у шкільництві.

Однак у першу чергу щоб ефективно навчати школярів аудированию, треба чітко усвідомити, що являє собою цей вид мовної діяльності, зі психологічної погляду.

Отже, значеннєве сприйняття промови на слух є перцептивной, мыслительно-мнемической діяльністю, здійснювану у виконання цілого ряду складних логічних операцій, таких, наприклад, як аналіз, синтез, дедукція, індукція, порівняння, абстракція, конкретизація та інших.

Характеризуючи сутність сприйняття (слухового і зорового) треба суворо розрізняти два поняття: сприйняття – процес виділення інформативних различительных ознак (тобто. формування образів) і впізнавання – впізнання сформованого образу результаті звірення його з еталоном.

Гез зазначає, формування і впізнання образів носять фазовий характері і хоча в окремих авторів є розбіжність у найменуванні і у визначенні послідовності цих фаз, переважають у всіх роботах підкреслюється тісний взаємозв'язок процесів формування та впізнання, тобто. сприйняття й впізнавання.

Змістові сприйняття промови на слух є перцептивной, мыслительно-мнимической діяльністю, здійснювану у виконання цілого ряду слож ных логічних операцій таких, наприклад, як аналіз, синтез, дедукція, індукція, порівняння, абстракція, кін кретизация та інших.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16