Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Активні форми роботи з уроках математики

Реферат: Активні форми роботи з уроках математики

Загалом обсязі знань, умінь і навиків, одержуваних учнями у неповній середній школі, важливе місце належить математиці, яка широко застосовується щодо інших предметів й у практичної діяльності майбутніх робочих, зокрема у оволодінні нової технікою, під час читання спеціальної літератури. Головне завдання кожного викладача – як дати учням певну суму знань, але розвинути вони інтерес до вченню, навчити вчитися.

Урок – основна форма організації навчально-виховного процесу, і якість навчання – це передусім якість уроку. Чи можна назвати сучасним урок, коли він проведений без наочних і технічних засобів навчання? З ними урок багатшими, яскравіше, образніше. З їхньою допомогою учнів виявляється емоційний вплив, вони сприяють кращому пам'ятанню матеріалу, підвищують їх інтерес до предмета, забезпечують міцність знань.

Без добре продуманих методів навчання важко організувати засвоєння програмного матеріалу. Саме тому слід удосконалювати ті методи і засоби навчання, які допомагають втягнути які у пізнавальний пошук, в працю вчення: допомагають навчити учнів активно, самостійно добувати знання, збуджують їх думку й розвивають інтерес до предмета.

У курсі математики багато різних формул. Щоб учні могли вільно оперувати або за рішенні завдань і вправ, вони мають самі распространённые їх, часто які практично знати напам'ять. Щоб формули краще запам'ятовувалися, а як і контролю за засвоєнням їх використовується під час уроків дидактичні гри:

Математичне доміно – складається з 12-30 карток кожна картка розділена рисою на частини – в одній записано завдання, в інший – відповідь до іншого завданням.

Картки зворотний зв'язок – складаються з п'яти-шести планшетів з прозорою плівки, соедин. разом у «книжку», куди вставляються картки з відповіддю. Кожен уч-ся є такі картки. Питання задаються усно, уч-ся знаходять пошук правильної відповіді і показують його. Отже, вчителю відразу видно, хто як також знає матеріал.

При вченні із захопленням ефективність уроку помітно зростає. Уч-ся у разі охоче виконують запропоновані ним завдання, стають помічниками викладача у проведенні уроку. Слід від такого навчання, коли викладач пояснює, розповідає новий матеріал, а багато уч-ся пропускають почуте повз вух. Природно, від такої традиційного уроку а що мало. Краще якщо урок проводиться переважно методом евристичної і пошукової розмови. Це означає, що пояснення нового матеріалу, ні опитування уч-ся особисто учителем не проводиться – усе це робиться разом із уч-ся. Наводящие питання спонукають вони самі дошукуватися суті, разом встановлюється, хто також наскільки підготовленою до новому уроку.

Помітно підвищують на уроці пізнавальний інтерес уч-ся, дидактичні гри. Як одне із видів цікавою ігри робилися із успіхом застосовуються навчальні кросворди. Напряжённого уваги і кмітливості вимагає також гра «в небилиці», що можна проводити одночасно з всім класом.

Завдання викладача – не пристосовувати навчання до індивідуальних здібностям уч-ся, а максимально сприяти розумовому розвитку всіх. Як закріплення нового матеріалу успішно застосовується гра «Так» - «Ні». Питання читається одного разу, перепитувати не можна, під час читання питання треба записати відповідь «так» чи «немає». Головне тут – прилучити навіть найбільш пасивних до навчанні.

Не треба жаліти часу на багаторазовість повторення цифрового матеріалу, визначень, висновків, це окупиться знанням уч-ся.

Важливо збурювати хлопців примусити їх думати. Уч-ся можуть висловити власну думку, обгрунтовувати висновки, але вони неправильні, поправити.

У проведення уроків включаються технічні диктанти. «Мозговые атаки», «аукціони ідей», бипарные уроки, прес - конференції, уроки –конкурси, вікторини, КВН, ділові гри, олімпіади. Неможливо розглянути всі форми і нові методи нетрадиційного навчання, тому розглянемо окремі.

1.Бипарный урок.

Такий урок часто називають інтегрованим. Головна перевага бипарного уроку залежить від можливості викликати в учнів систему знань, допомогти уявити взаємозв'язок предметів. Бипарные уроки вимагають активності каждогоуч-ся, тому клас потрібно готувати їх проведення: запропонувати літературу на тему уроку, порадити узагальнити практичного досвіду, пригляньтеся до конкретному явища. Бипарные уроки допомагають згуртувати педагогічний колектив, перед ним спільні завдання, виробити єдині дії й підвищити вимоги. Вдало поєднуються з бипарном уроці теоретичне і виробниче навчання.

2.Бит-урок.

Урок включає три елемента: розмова, гра, творчість. Перевага Бит-урока у його любопытности. Уч-ся не встигають втомитися, увагу постійно підтримується розвивається. Такий урок завдяки своєму емоційного напругою, елементам змагальності має глибокий виховний ефект. Хлопці практично бачать ті можливості, які представляє творча колективна робота.

3.Урок – аукціон.

На початок «аукціону» експертами визначається «продажна вартість» ідей. Потім ідеї «продаються», автор ідеї, який одержав вищу ціну, визнається переможцем. Ідея переходить до розробником, які обгрунтовують свої варіанти. Аукціон то, можливо проведений удвічі туру. Ідеї, минулі другого тур, може бути випробувані в практич. завданнях.

4. «Мозгова атака».

Урок має схожість із «аукціоном». Група ділиться на «генераторів» і «експертів». Генераторам пропонується ситуація (творчого характеру). За певний час уч-ся пропонують різні варіанти вирішення запропонованої завдання, фиксируемые на дошці. Після закінчення отведённого часу «у бій» вступають «експерти». У результаті дискусії приймаються кращі пропозиції з команди змінюються ролями. Надання уч-ся на уроці можливість пропонувати, дискутувати, обмінюватися ідеями як розвиває їх творче мислення та підвищує довіри до викладача, а й робить навчання «комфортним».

5. Урок типу «що? де? коли?»

Група учнів заздалегідь розділена втричі групи, роздано домашні завдання, підготовлені номери команд, листи обліку з прізвищами гравців для капітанів. Гра складається з шести етапів.

1. Вступне слово вчителя.

2. Разминка – повторення всіх ключових питань теми.

3. Встановлюється час на обмірковування питання й у балів за відповідь. Выбираются орбіти.

4. Гра «що? де? коли?».

5. Підбиття підсумків.

6. Заключне слово викладача.

6. Уроки – ділові гри.

Такий урок зручніше проводити за умови повторення і узагальненні теми. Клас розбивається на групи (2 – 3). Кожна група отримує завдання й потім розповідає їхнє рішення. Проводиться обмін завданнями.

7. Урок – екскурсія.

Або заочне подорож (може очна).

План проведення.

1. Повідомлення теми.

2. Вступне слово ведучого.

3. Пояснення нового матеріалу шляхом імітованій екскурсії – проводить екскурсовод учень, вчитель, батько, шеф та інших.

4. Відповіді стосовно питань, що виникли під час екскурсії.

5. Подарунки і сувеніри напам'ять (готувати за раніше).

8. Уроки типу КВН.

1. Привітання команд (домашнє завдання).

2. Разминка. Команди задають одна одній питання.

3. Домашнє завдання (перевірка на кодоплёнке).

4. Виконання по 3 – 4 завдання членами команди у дошки.

5. Завдання капітанам команд (за картками).

6. Підбиття підсумків.

9. Урок «за круглим столом».

Вибирається провідний і п'яти – 6 коментаторів з проблем теми. Вступне слово вчителя. Выбираются основних напрямів теми і викладач пропонує учням питання, від вирішення яких залежить рішення всієї проблеми. Ведучий продовжує урок, він дав слово коментаторам, привертає до обговоренню весь клас.

Колективне обговорення привчає до самостійності, активності, почуттю співпричетності до подій.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2