Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адаптивные можливості системи допрофессионального педагогічного освіти

Реферат: Адаптивные можливості системи допрофессионального педагогічного освіти

Зміст

Запровадження 3

1.Система допрофессионального освіти у Росії 5

1.1.Структура допрофессионального освіти у Росії 5

1.2.Характеристика системи допрофессионального педагогічного освіти 9

2. Адаптація майбутнього вчителя у системі допрофессионального

освіти 11

2.1. Поняття адаптації й адаптивності 11

2.2. Адаптивность – необхідне професійно значиме

якість вчителя 14

2.3. Адаптивные можливості системи допрофессионального

освіти 18

3. Багаторівнева система освіти у Росії –

- за умови успішного функціонування системи

допрофессионального освіти 23

Укладання 26

Список використовуваної літератури 30

Запровадження

Російську освіту на етапі сво його розвитку увійшло період обгрунтованих качествен ных змін, причому однієї з найбільш приори тетных завдань у цій галузі стала завдання підготовки педагогічних кадрів, здатних творчо і з энту зиазмом ефективно працювати у абсолютно нових, ді намичных в умовах сучасної російської педагоги ческой дійсності.

Кардинальні реформені зміни зі циально-экономического способу життя росіян приве до зміні методологічних пріоритетів в образова нии, виникненню й поширенню нової, по стиндустриальной філософії і нових освітніх цінностей, потужної хвилі інновацій, якою охоплено про разовательные системи всіх без винятку рівнів. Усе це вимагає якісно нових підходів в подго товке вчителя, здатного вищому профессиональ ном рівні самостійно, творчо і відповідально розв'язувати проблеми освіти.

Цілі таких нових підходів мають бути наступного:

• розширення спільної програми та становлення первоначаль ных основ професійної культури майбутнього вчителя;

• поглиблення орієнтації студентів на педагогиче скую професію, мотивів і особистісного осозна ния ними вибору професії через формування цілісних поглядів на гуманістичному і творчому характері педагогічної діяльно сти, її специфіці і у життя реформирую щего себе суспільства;

• забезпечення установки на профессионально-личностное розвиток, саморозвиток, самоопреде ление і самовиховання студентів із урахуванням їхньої індивідуальних особливостей;

• адаптація до місцевих умов навчальної діяльність у ву зе через переорієнтування студентів із шкільної на вузівську систему занять.

Тема даної курсової роботи: “Адаптивные можливості системи допрофессионального педагогічного освіти.

У цьому курсової роботі розкрито поняття системи допрофессионального освіти вчителя і підтверджено роль загальної освіти під час виборів професії. Показана зв'язок між спільним і професійним утворенням Росії, намічені перспективи розвитку всієї системи освіти Російської Федерації.

Діяльність розкрито поняття адаптивних можливостей вчителя як він одній з необхідних у роботі професійних здібностей і підтверджено зв'язок сучасної педагогіки і психології – в якості основи розвитку першої.

У першому його розділі розглянута характеристика системи допрофессионального освіти у Росії і близько особливості допрофессионального педагогічного освіти у Росії

У другому розділі розглянуті поняття адаптації які у процесі допрофессиональго освіти і адаптивності системи допрофессионального освіти. Розглянуто також поняття адаптивності - як необхідну професійно значиме якість вчителя і

У третьому розділі розглянута багаторівнева система освіти у Росії – за умови успішного функціонування системи допрофессионального освіти, зокрема педагогічного.

1.Система допрофессионального освіти у Росії

1.1. Структура допрофессионального освіти у Росії

“Допрофессиональная підготовка - це перший етап у системі безперервної освіти і додаткову освіту до основного школьному”1.

Допрофессиональное освіту має своєю метою орієнтацію учнів і початкову підготовку працівників кваліфікованої праці за всіма основними напрямам суспільно корисної діяльності з урахуванням основного загальної освіти

Основним інститутом допрофессионального освіти є загальноосвітні школи, щоб забезпечити зміст виховання і навчання дітей і реалізують одну чи кілька освітніх програм.

За своїми организационно-правовым формам школи можуть бути державні, муни ципальными, недержавними (приватними, суспільних соціальних і релігійних організацій). Проте дію законодавства у галузі освіти поширюється попри всі освітні установи біля тієї чи іншої держави незалежно від своїх організаційно-правових форм і підпорядкованості.

У Росії її загальноосвітні установи представлені переважно державними загальноосвітніми школами, і навіть елітарними установами — гімназіями, ліцеями. Середня загальноосвітньою школою має три щаблі: I щабель — початкова школа (3—4 року); П щабель — основна школа (5 років); III щабель — середня школа (2—3 року). Сходинки школи відповідають трьох основних етапах розвитку: дитинство, отроцтво, юність.

Кожна східці середній загальноосвітній школи, вирішуючи спільні завдання, має специфічні функції, пов'язані з віковими особливостями учнів. Вони висвітлюються, насамперед у наборі базових навчальних курсів й у співвідношенні базового ядра і занять із вибору учнів.

Основою базисного навчального плану середній загальноосвітній школи є здійснення принципу наступності між її сходами, коли студійовані навчальні курси отримують наступних щаблях свій розвиток і збагачення.

“Основна школа закладає міцний фундамент загальноосвітньої підготовки, необхідної випускникові продовжити освіти, його повноцінного включення до життя нашого суспільства та забезпечує розвиток особистості учня, його хист до своєрідного соціального самовизначенню, глибоке засвоєння основ наук процес формування наукового мировоззрения”1.

Запровадження цьому етапі навчання елементів допрофесійної підготовки - додаткових предметів за вибором (крім обов'язкових предметів, що охоплюють 75 — % навчального часу), факультативних курсів, системи позашкільних занять - спрямоване більш повне розвиток схильностей і здібностей учнів.

Навчання в основний школі може здійснюватися по разноуровневым програмам. Найширше в викладанні факультативних і обов'язкових курсів на вибір учнів використовуються авторські навчальні програми. Авторські навчальні програми можуть утримувати власні підходи до розгляду тих чи інших теорій, власні погляду педагогів щодо досліджуваних явищ і процесів. Зміст предмета може викладатися у іншій логічного послідовності, аніж за використанні типових навчальні програми, які найчастіше застосовуються щодо обов'язкових предметів.

Середня школа забезпечує завершення загальноосвітньої підготовки учнів з урахуванням широкої та глибокої диференціації навчання, створює умови для найповнішого врахування інтересів учнів, активного їхнього вмикання у життя суспільства. Поруч із цією метою навчального плану цій сходинці включає поруч із обов'язковими предмети з вибору самого учня.

Щоб стимулювати самообразовательной роботи учнів обов'язкова відрядна навантаження третьої щаблі школи істотно зменшується проти попередньої щаблем. Для глибокої диференціації рада школи може затвердити рішення запровадження у провідних школі однієї чи кількох профілів навчання (гуманітарний, фізико-математичний, лінгвістичний, технічний, сільськогосподарський та інших.).

Трудова підготовка (Учебно-производственные курси) будується з урахуванням обраного учнями профілю навчання. КПК є основними видами допрофессионального навчання. Учень вибирає спеціальність КПК і він здобуває початкові знання і набутий навички у вибраній спеціальності.

Допрофессиональная підготовка триває в вечірніх і заочних школах для працюючої молоді. У цих школах учні може бути цікавить їх профильно-дифференцированное середню освіту чи доповнити одну профільну підготовку інший.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6