Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Біологічні основи розвитку і впливом геть нього чинників довкілля

Реферат: Біологічні основи розвитку і впливом геть нього чинників довкілля

Новонароджений містить у собі комплекс генів як своїх, а й їхні віддалених предків, тобто має власний, тільки йому притаманний багатій- ший спадковий фонд чи спадково визначену биологичес- кую програму, завдяки якому з'являються і розвиваються його индивидуаль- ные якості. Ця програма закономірно і гармонійно перетворюється у життя, якщо, з одного боку, основу біологічних процесів лежать досить якісні спадкові чинники, з другого, зовнішня середовище забезпечує зростаючий організм всім необхідними для реалізації спадкового нача-

ла.

Набуті протягом навички та властивості не передаються у спадок, наукою не виявлено також особливих генів обдарованості, проте каж-

дый народжений дитина має величезним арсеналом задатків, раннє

розвиток виробництва і формування яких залежить від соціального структури суспільства,

та умовами виховання і навчання, клопотів і зусиль батьків та бажання самого

маленької людини.

Молодим людям, молодятам, слід, вона передаються як зовнішніх ознак і з біохімічні особливості

організму ( обмін речовин, групи крові й ін. ), а й деякі хвороби чи схильність до хворобливих станів. Тому кожній людині

необхідно мати загальні ставлення до спадковості, знати свою родос-

ловную ( стан здоров'я родичів, їх зовнішні особливості і таланти,

тривалість життя та інших.), знати про який вплив шкідливих фак-

торів ( зокрема алкоголю і куріння ) в розвитку внутрішньоутробного плоду. Усі

ці дані можна використовувати для ранньої діагностику і лікування нас-

ледственных захворювань, профілактики вроджених вад розвитку.

Передача спадкової інформації від своїх батьків до дитини. У осно-

ве передачі спадкових ознак всього живого ( рослин, тварин і звинувачують чого-

ловека ) лежать передусім закони наслідування, відкриті Р. Менделем в

1865 року. Вони дозволили сформулювати хромосомну теорію спадково-

сти, за якою наступність властивостей у низці поколінь визначається наступністю їх хромосом, що у ядрі клітин та заключающих в се-

бе всю генетичну інформацію.

За сучасними даними науки, хромосоми ядерного речовини поставши-

ляют гігантські полімерні молекули, які з ниток нуклииновых кислот

і невеликої кількості білка. Кожна пара хромосом існує певна набір генів, контролюючих прояв тієї чи іншої ознаки. Хімічна природа гена стала відомій у останні десятиліття після розшифровки структури дезоксирибонуклииновой кислоти ( ДНК ) і механізму її самоудвое-

- 1 -

ния. До складу ДНК входять цукор дезоксирибоза, фосфорна кислота і 4 основа-

ния - адеин, гуанін, тимин і цитозин. ( рис. 1 )Молекули ДНК мають двухнитчатую

структуру. Обидві паралельно що йдуть нитки згорнуті спіраллю, а між тими ні- тями, як сходинки у гвинтових сходах, розташовані підстави. У цьому пекло ін (А)соединяется тільки з тиміном ( Т ), а гуанін ( Р ) - тільки з цитозином ( Ц ). Нині твердо встановлено, що все спадкова інформацію про ознаках рослин, тварин і людини, й усе розмаїття живого світу кодується на нитках ДНК завдяки чергуванню цих чотирьох нуклиотидов. Суть такого коду у тому, що щотри поруч лежачих нуклиотида кодують певну амінокислоту отже “ записується” інформацію про послідовності амінокислот в білці. Усього відомо 20 амінокислот, різні варіації у тому числі визначають й усе розмаїття білків на живу матерії. Із цією білками своєю чергою пов'язано формування тих чи інших особенностейорганизма ( наприклад групова приналежність крові, колір волосся і очей в людини й багатьох інших властивості ).

Синтез білка з урахуванням генетичного коду відбувається у цитоплазмі кле-

тчи. Посередниками між ядром і цитоплазмой є рибонуклииновые кисло-

лоти ( РНК ), значно менше за величиною , ніж ДНК.Ген представляє зі-

бій групу поруч лежачих нуклиотидов, якими закодований один білок ( фер

мент ), визначальний один ознака. Кількість генів дуже велике - вважають, що з

людини їх десятки тисяч. Один і хоча б ген може впливом геть разви

тие низки ознак, як і формування одиничного ознаки можуть

впливати багато генів. Молекули ДНК, у тому числі складаються гени, можна

побачити лише потужні електронні мікроскопи з увиличением в 150-200 тисяч разів на відміну хромосом, будова яких можна розгледіти у звичайний світловий мікроскоп.

Кожному виду рослин та тварин притаманний свій кількісний набір

хромосом. Кожна клітина людського тіла містить 46 хромосом. Та оскільки у традиційному наборі майже всі хромосоми представлені парами, то зазвичай вказується, що у кожну пару з 22 входять однакові за величиною ідентичні хромосоми,

23-ма пара про статевих хромосом в жінок також складається з одина-

ковых хромосом ( ХХ ), а й у чоловіків ( ХY ). ( рис. 2 )

За відтворення в поколіннях рослин, тварин і людини наслед-

ственных властивостей відповідальні 3 еволюційно закріплених універсальних про

цесса: розмноження звичайних ( соматичних ) клітин організму - митоз, размно

жение статевих клітин - мейоз і запліднення. При митозе відбувається прос-

тое розподіл, якого кількість хромосом у клітині подвоюється шляхом

самовідтворення. У разі перед розподілом в человечечской клітині

- 2 -

обнаруживвается не 46, а 92 хромосоми. Вони, начебто за командою, вибудовуються

парами друг проти друга на два шеренги вони моментально розходяться до найрізноманітніших полю-

сам клітини. Після цього протоплазма шляхом перешнуровки поділяється на дві

частини й утворюються дві клітини, в ядрах яких знову міститься по 23 пари

хромосоми.

У період запліднення чоловіча гамета - сперматозоїд - зливається з жіночою гаметой - яйцеклітиною, й у образующейся в такий спосіб зиготе знову

буде 46 хромосом - 23 від батька і 23 від, тобто 23 пари. Розподіл зиготи

й подальше накопичення клітинного матеріалу несформованого ембріона, а

потім плоду йде шляхом мітозу. На певних етапах у несформованого зародка з'являються спеціалізовані клітини, у тому числі утворюються тка-

ні і органи. Весь процес розвитку зародка і весь подальша жизнедеятель-

ность плоду, новонародженої дитини, дорослої людини відбуваються на осно-

ве спадкової інформації при постійному вплив умов зовнішньої сре-

ды, взаємодії цих 2-х основних чинників.

Визначення статі дитини. У процесі зачаття статева ідентичність-

ность майбутньої дитини залежить від того, носієм який статевої хромосо-

ми є сперматозоїд - Х чи Y. У яйцеклітини жінки серед 23 хромосом

гаразд міститься одна статева Х - хромосома. У чоловіків до кінця мейотическо-

го розподілу утворюється жодна статева клітина ( гамета ), як в жінки, а 4 га-

позначки ( сперматозоїда ). У цьому половини їх містить таку ж Х-хромо-

соми, як і яйцеклітини, а половина -Y-хромосоми. Якщо яйцеклітина оплодотво-

ряется сперматозоїдом , несучим Х - хромосому, те з що виникла зиготи

розвиватиметься дитина жіночої статі. Якщо ж яйцеклітина запліднено

сперматозоїдом з Y - хромосомою, то сформується хлопчик. ( рис.3) теоритиче- ски ймовірність зачаття дівчинкою чи хлопчиком практично однакова. Фак- тически ж запліднення сперматозоїдами з Y - хромосомами зустрічається частіше, оскільки вони мають більшої рухливістю. Проте що розвивається з заплідненого яйця зародок хлопчика менше стійкий до несприятливих умов довкілля. Непроизвольные викидні в жінок при зачатті мальчикамибывают частіше, аніж за зачатті дівчатками, але що хлопчиків пик- дається на 6% більше, ніж дівчаток. Хлопчики і після народження виявляються менш стійкими до впливам довкілля, ніж дівчинки, й дитяча смертність їх,


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3