Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Біологічна очищення стічні води

Реферат: Біологічна очищення стічні води

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження…………………………………………………………… 3

1. Джерела забруднення внутрішніх водоёмов…………….… 3

2. Методи очищення стічних вод мовби………………………………… 7

3. Самарські Міські Очистные Каналізаційні Сооружения………………………………………………………9

4. Технологія очищення води на Самарских ОС………………….9

5. Процеси біологічної очистки……………………………10

5.1.Комплексы біотичних і абіотичних чинників…… 11

5.2.Способность до флокуляции……………………………… 12

5.3.Процесс повної трёхстадийной біологічної

очистки………………………………………………………12

5.4.Видовое розмаїтість організмів активного ила……….14

5.5.Режим роботи активного ила………………………………14

5.6.Формирование різних типів биоценоза………………16

6. Характеристика очищеної води з Самарских Очистных

Сооружений за 1998 рік……………………………………… 17

7. Утилізація опадів стічні води і активної мулу………… .18

Заключение……………………………………………………….…19

Використовувана література………………………………………… 22

Приложение…………………………………………………………23

Запровадження.

Вода - найцінніший природний ресурс. Вона виняткову роль процесах обміну речовин, що є основою життя. Величезне значення вода має у промисловому і сільськогосподарському виробництві. Загальновідома необхідність її для побутових потреб людини, всіх рослин та тварин. Багатьом живих істот вона лежить середовищем проживання.

Зростання міст, бурхливий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, значне розширення площ зрошуваних земель, поліпшення культурно-побутових умов й інших чинників дедалі більше ускладнює проблеми забезпечення водою.

Потреби у питній воді величезні й щорічно зростають. Щорічний витрата води на земній кулі з усіх видів водопостачання становить 3300-3500 км3. У цьому 70% всього водоспоживання використовують у сільське господарство.

Багато води споживають хімічна промисловість та целюлозно-паперова промисловість, чорна і кольорова металургія. Розвиток енергетики також призводить до різкого збільшення потреби у воді. Значне у води витрачається задля потреб галузі тваринництва, і навіть на побутові потреби. Більшість води після його спрямування господарсько-побутових потреб повертається у річки на вигляді стічних вод мовби.

Дефіцит прісної води вже нині стає світової проблемою. Дедалі більше зростаючі потреби в промисловості й сільського господарства за воді змушують всі країни, учених світу шукати різноманітні засоби на вирішення цієї проблеми.

На етапі визначаються такі напрями раціонального використання водних ресурсів: повніше користування та розширене відтворення ресурсів прісних вод; розробка нових технологічних процесів, дозволяють запобігти забруднення водоймищ звести до мінімуму споживання свіжої води.

1. Джерела забруднення внутрішніх водойм

Під забрудненням водних ресурсів розуміють будь-які зміни фізичних, хімічних і біологічних властивостей води в водоймах у зв'язку з скиданням у яких рідких, твердих і газоподібних речовин, які від чи можуть створити незручності, роблячи воду даних водойм небезпечну використання, завдаючи збитки народному господарству, здоров'ю та безпеки населення

Забруднення поверхневих і підземних вод можна розподілити таких типи:

механічне - підвищення змісту механічних домішок, властиве переважно поверховим видам забруднень;

хімічне - його присутність серед воді органічних і неорганічних речовин токсичного і нетоксического дії;

бактеріальне і біологічне - його присутність серед воді різноманітних патогенних мікроорганізмів, грибів і трохи дрібних водоростей;

радіоактивне - присутність радіоактивні речовини в поверхневих чи підземних водах;

теплове - випуск в водойми підігрітих вод теплових і атомних ЕС.

Основними джерелами забруднення і засмічення водойм є недостатньо очищені стічні води промислових і комунальних підприємств, великих тваринницьких комплексів, відходи виробництва з розробці рудних копалин; води шахт, рудників, опрацюванні та сплаві лісоматеріалів; скиди водного і залізничного транспорту; відходи первинної обробки льону, пестициди тощо. Загрязняющие речовини, потрапляючи в природні водойми, призводять до якісних змін води, які переважно виявляється у зміні фізичних властивостей води, зокрема, поява неприємні запахи, присмаків тощо.); у зміні хімічного складу води, зокрема, появу у ній шкідливі речовини, у наявності плаваючих речовин лежить на поверхні води та відкладанні їх у дні водойм.

Виробничі стічні води забруднені переважно відходами, і викидами виробництва. Кількісний і якісний склад їх різноманітний і галузі промисловості, її технологічних процесів; їх поділяють на дві основні групи: містять неорганічні домішки, зокрема. і токсичні, і містять отрути.

До першої групи ставляться стічні води содовых, сульфатных, азотно-туковых заводів, збагачувальних фабрик свинцевих, цинкових, нікелевих руд тощо., які містять кислоти, луги, іони важких металів та інших. Стічні води цієї групи переважно змінюють фізичні властивості води.

Стічні води другої групи скидають нафтопереробні, нафтохімічні заводи, підприємства органічного синтезу, коксохімічні та інших. У стоках містяться різні нафтопродукти, аміак, альдегіди, смоли, феноли та інші шкідливі речовини. Вредоносное дію стічні води цієї групи полягає головним чином окисних процесах, через які зменшується вміст у воді кисню, збільшується біохімічна потреба у ньому, погіршуються органолептичні показники води.

Нафта і нафтопродукти на етапі є головними забруднювачами внутрішніх водойм, вод і морів, Світового океану. Потрапляючи в водойми, вони створюють різні форми забруднення: плаваючу на воді нафтову плівку, розчинені чи эмульгированные у питній воді нафтопродукти, осілі на дно важкі фракції тощо. У цьому змінюється запах, смак, забарвлення, поверхове натяг, в'язкість води, зменшується кількість кисню, з'являються шкідливі органічні речовини, вода набуває токсичні властивості і становить загрозу як в людини. 12 р нафти роблять непридатної до вживання тонну води.

Досить шкідливим забруднювачем промислових вод є фенолу. Його утримують у стічних водах багатьох нафтохімічних підприємств. У цьому різко знижуються біологічних процесів водойм, процес їх самоочищення, вода набуває специфічний запах карболки.

На життя населення водойм згубно впливають стічні води целюлозно-паперової промисловості. Окисление деревної маси супроводжується поглинанням значної кількості кисню, що зумовлює загибелі ікри, мальків і дорослих риб. Волокна та інші нерозчинні речовини засмічують води і погіршують її фізико-хімічні властивості. На рибах і їх кормі - безхребетних - несприятливо відбиваються молевые сплави. З гниючої деревини і кори виділяються в воду різні дубильні речовини. Смола та інші экстрактивные продукти розкладаються і поглинають багато кисню, призводячи до загибелі риби, особливо молоді і ікри. З іншого боку, молевые сплави сильно засмічують річки, а грузило нерідко повністю забиває їх дно, позбавляючи риб нерестовищ і кормових місць.

Атомні електростанції радіоактивними відходами забруднюють річки. Радіоактивні речовини концентруються дрібними планктонными мікроорганізмами і рибою, потім ланцюга харчування передаються іншим тваринам. Встановлено, що радіоактивність планктонних мешканців в тисячі разів вище, ніж води, у якій живуть.

Стічні води, мають підвищену радіоактивність (100 кюрі на 1 л і більше), підлягають поховання в підземні бессточные басейни і спеціальні резервуари.

Зростання населення, розширення давніх і виникнення нових міст значно збільшили надходження побутових стоків у внутрішні водойми. Ці стоки стали джерелом забруднення рік та ставків хвороботворними бактеріями і гельмінтами. У більшою ступеня забруднюють водойми миючі синтетичні кошти, широко використовувані у побуті. Вони знаходять широке застосування й у в промисловості й сільське господарство. Вміщені у яких хімічні речовини, вступаючи зі стічними водами у річки і озера, мають значний вплив на біологічний і тяжка фізична режим водойм. Через війну знижується здатність вод до насичення киснем, паралізується діяльність бактерій, минерализующих органічні речовини.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7