Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Антропоэкология і екологія міст

Реферат: Антропоэкология і екологія міст

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ .

Екологія міста (урбоэкология)

Надходження речовин, у міста

Атмосферні викиди міста-мільйонера .

Тверді і концентровані міські відходи .

Міські стічні води .

Сумарна енергоспоживання .

Концентрація населення навколо міст .

Екологія міського населення

Укладання

Література

Запровадження

У соціальній екології, яка більшістю дослідників у час як найбільш загальне поняття стосовно різним проблемам взаємодії нашого суспільства та довкілля, сформувалися різні наукові напрями, зокрема і ті, як екологія міст, екологія міського населення. Архитекторы-проектировщики пишуть про урбоэкологии, хоча зрозуміло, належить цей термін до екології міста, чи до екології міського жителя. Тому доцільно розглянути ці дві взаємозалежні, але досить специфічні напрями досліджень, і провести з-поміж них чітку грань.

Екологія міста (урбоэкология)

У певному наближенні місто можна порівняти із складно влаштованим організмом, який активно обмінюється речовиною і енергією з оточуючими його природними і сільськогосподарськими територіальними комплексами, та інші містами. Важливо, місто можна розділити на дві основні підсистеми:

1. територіальна спільність людей (все городяни), що становить невід'ємну частину міста Київ і є сенсом та його існування;

2. всі матеріальні об'єкти, що є хіба що «раковину» всім жителям.

Міста служать центрами тяжіння для людських і матеріальних ресурсів. У великих і найбільших містах концентруються висококваліфіковані фахівці і створить робочі, наукова та творча інтелігенція, зберігаються величезні матеріальні, культурні, історичні і наукові цінності. До міст надходять промислове сировину й напівфабрикати, готову продукцію, плоди сільськогосподарського виробництва. Одночасно міста «експортують» промислову, викидають в довкілля дуже багато відходів. Вони стають центрами техногенних біогеохімічних провінцій. Фактично великий місто як із «імпорті» речовини і, і при «експорті» готової продукції і на своїх відходів пов'язане з всієї планетою. Сировину, деталі, верстати і механізми, продуктів харчування вступають у міста (безпосередньо чи опосередковано) з регіонів і вирушають під багато країн світу. Хімічні речовини, выбрасываемые з заводських труб великих міст (наприклад, важкі метали), входять у глобальний круговорот і випадають на поверхню терени аж до льодовиків Антарктиди й Гренландії. Але найбільше значний вплив міста надають на безпосереднє оточення.

Будь-який місто неповторний і оригінальний як за своєю архітектурою і местоположению, а й у особливостям виробництва (поєднання окремих галузей), транспортно-экономическим зв'язкам. Вивчення екологічної специфіки кожного великого міста нашої країни й усього світу — завдання вкрай важлива, але у вищого рівня трудомістка. Проте, вже нині виникають різні ситуації, у яких на вирішення практичних проблем потрібно усереднена модель міста. Як у медицині анатомофизиологические параметри кожного реального пацієнта порівнюють із абстрактної «нормою», отриманого результаті усереднення інформацію про величезній кількості вивчених з онкозахворюваннями та здорових людей, і у урбоэкологии необхідний еталон «міста взагалі». Робота над такий моделлю було здійснено екологами Б.Б. Прохоровым і Ю.Н. Лапиным.

Спочатку ролі базової моделі був обраний умовний місто з чисельністю населення 1 млн. жителів, багатофункціональний — у ньому подано основні види промисловості. До сформування моделі еталонного міста використовувалися інформацію про різних містах, що з відповідними поправками перераховувались стосовно обраної моделі. Модель створювалася за принципом балансу: на вході — речовини, які у місто як сировини, ресурсів, продуктів харчування, але в виході - викиди у повітря, промислові і побутові стоки, в природні води та відходи, вступники на міські звалища.

Надходження речовин, у міста

Для нормально функціонувати міста потребують найрізноманітніших продуктах та овочева сировина. Найбільше місто споживає чиста. Місто з населенням 1 млн. жителів споживає на рік 470 млн. т, або вони майже 0,5 км2 води (табл. 1).

Більшість цієї води із міста вступає у природні водотоки, але вже вигляді стічних вод мовби, забруднених різними домішками. У містах постійно здійснюється спалювання палива, яке супроводжується споживанням кисню, йде насамперед на окислювання сполук водню і вуглецю. Підрахунки свідчать, що мільйонне місто споживає щороку близько 50,0 млн. т повітря.

Таблиця 1

Надходження речовин (в млн. т/рік) до міста з населенням

1 млн. людина

Назва речовини

Кількість

Чиста вода

470,0

Повітря

50,2

Минерально-строительное сировину

10,0

Вугілля

3,8

Вогка нафту

3,6

Сировину чорної металургії

3,5

Природний газ

1,7

Рідке паливо

1,6

Горно-химическое сировину

1,5

Сировину кольорової металургії

1,2

Технічне рослинне сировину

1,0

Сировину харчової промисловості, готові продуктів харчування

1,0

Энерго-химическое сировину

0,22

Наступний за величиною потік що надходить місто речовини — минерально-строительное сировину (до 10,0 млн.т/год), що слугує джерелом надходження пилу у повітря. Важливе місце серед техногенних потоків займають різні є екологічно безпечними (в млн.т/год): вугілля - 3,8; сиру нафту - 3,6; природного газу - 1,7 і рідке паливо - 1,6. Співвідношення видів палива може бути іншим, але кожен город-миллионер одержує у рік до її 7 — 8 млн. т умовного палива.

У центробіжних потоках речовин, що у місто, важливе його місце займає сировину для промислових підприємств. Залежно від індустріальної спеціалізації міста сировину може бути різним. У узагальненої моделі мільйонного міста дано відомості, «наведені» до полииндустриальному центру якому є чорна металургія (3,5 млн. т сировини), кольорова металургія (1,0 млн. т сировини). Горно-химическое сировину становить 1,5 млн. т, технічне рослинне сировину близько 1,0 млн. т, энерго-химическое сировину у межах 220 тис. т. Особливе останнє місце посідають продукти, використовувані у харчовій в промисловості й вступники у продовольчі магазини, до ринків і підприємства комунального харчування. Жителі міста споживають протягом року близько 1 млн. т продуктів харчування (з урахуванням відходів при обробці). Отже, в город-миллионер на рік надходить близько 29 млн. т (не враховуючи води та повітря) різних речовин, які за транспортуванні, переробці дають значну кількість відходів, частина у тому числі чинить негативний вплив на об'єкти довкілля. Частина забруднюючих речовин потрапляє у атмосферу, другу частину разом із стічними водами — в водойми і підземні водоносні горизонти, ще одне частину - у вигляді твердих відходів — у сухий ґрунт.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7