Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Антропогенное вплив на географічну оболонку землі

Реферат: Антропогенное вплив на географічну оболонку землі

Антропогенні чинники, тобто. результати діяльності, що призводять зміну довкілля так можна трактувати лише на рівні регіону, країни чи глобальному рівні.

Антропогенное забруднення атмосфери призводить до глобальному зміни. Загрязнения атмосфери вступають у вигляді аерозолів і газоподібних речовин. Найбільшу небезпеку становлять газоподібні речовини, долю яких припадає близько 80% всіх викидів. Насамперед — це сполуки сірки, вуглецю, азоту. Вуглекислий газ сам не уїдливий, але з його накопиченням пов'язана небезпека такого глобального процесу як «парниковий ефект». Наслідок бачимо по потеплінню клімату Землі.

З потраплянням у атмосферу сполук сірки та азоту пов'язано випадання кислотних дощів. Двуокись сірки і окисли азоту повітря поєднано з аналітичними парами води, потім із дощами випадають на грішну землю фактично на вигляді розбавлених сірчаної і азотної кислот. Такі опади різко порушують кислотність грунту, сприяють загибелі рослин i висихання лісів, особливо хвойних. Потрапляючи у річки і озера гнітюче діють на флору і фауну, нерідко наводячи до повному винищенню біологічного життя — від риб до мікроорганізмів. Відстань між місцем освіти кислотних осадів та місцем їх випадання їх може становити тисячі кілометрів.

Оскільки ці негативні впливу глобального масштабу поглиблюються процесами опустынивания і вирубки лісів. Головний чинник опустынивания — це діяльність самої людини. Серед антропогенних причин — це надлишковий випас худоби, вирубування лісів, надмірна і неправильна експлуатація земель. Вчені підрахували, що це загальна площа антропогенних пустель перевищила площа природних. Саме тому спустелення належать до числу глобальних процесів.

Тепер на приклади антропогенного на рівні нашої країни. Росія займає одне з перших місць у світі з запасам прісної води. І враховуючи, що загальні ресурси прісної води сягають від загального обсягу гідросфери Землі всього 2-2,5%, можна зрозуміти яким багатством ми маємо. Главною небезпеку обману цих ресурсів представляє забруднення гідросфери. Основні запаси прісної води зосереджено озерах, площа яких у країні більше території Великобританії. Лише у Байкалі перебуває 20% світових запасів прісної води.

Існує три виду забруднення водного середовища: фізичне (передусім теплове), хімічне і біологічне. Хімічні забруднення творяться у результаті влучення різних хімічних речовин і сполук. До біологічним загрязнениям ставляться передусім мікроорганізми. У водну середу він потрапляє разом із стоками хімічної промисловості та целюлозно-паперової промисловості. Від таких забруднень постраждала і Байкал, і Волга, і з великі та малі річки Росії. Отруєння рік і морів відходами промисловості, сільського господарства наводять ще лише до біді — зменшенню надходження у морську воду кисню як наслідок отруєння морської води сірководнем. Прикладом може бути Чорне море. У Чорному морі існує усталений режим обміну поверхні і є глибинних вод, який перешкоджає проникненню завглибшки кисню. У результаті глибині накопичується сірководень. Останнім часом ситуація у Чорному морі різко погіршилася але тільки через поступового порушення рівноваги між сірководневими і кисневими водами, йде порушення гідрологічного режиму після будівництва гребель на річках, які впадають у Чорне море, і через забруднення прибережних вод відходами в промисловості й стічними водами.

Гостро постають проблеми хімічного забруднення водойм, рік і озер в Мордовії. Однією з найяскравіших прикладів — скидання в водостоки і водойми важких металів, серед яких ти по-особливому небезпечний свинець (антропогенні вступу в 17 разів перевищує природні) і ртуть. Джерелами цих забруднень з'явилися шкідливі виробництва светотехнической промисловості. У недавньому минулому важкими металами було отруєно водойму північ від Саранска під назвою Саранское море.

Не обминула Мордовию і спільне лихо — чорнобильська аварія. Через війну багато районів постраждали від радіоізотопного забруднення земель. І цього антропогенного впливу будуть позначатися ще сотні років.

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ ОБОЛОЧКУ ЗЕМЛІ

На початку сучасності у взаємодії природи й суспільства настала нова ера. Вплив суспільства до географічну середу, антропогенний вплив, різко зросла. Це спричинило перетворенню природних ландшафтів в антропогенні, і навіть до виникнення глобальних проблем екології, тобто. проблем я не знають кордонів. Чорнобильська трагедія поставила під загрозу всю Східну і Північну Європу. Викиди відходів впливають на глобальне потепління, озонові діри загрожують життя, відбувається міграція і мутація тварин.

Ступінь впливу суспільства до географічну оболонку залежить від рівня індустріалізації суспільства. Сьогодні вироблення близько 60% суші займають антропогенні ландшафти. До таких ландшафтам ставляться міста, села, лінії зв'язку, дороги, промислові і сільськогосподарські центри. Вісім найрозвиненіших країн споживають понад половина природних ресурсів Землі та викидають у повітря 2/5 забруднень. Причому Росія, чий валовий дохід дешевший за американський удвадцятеро, споживає ресурсів лише 2 рази менше навіть викидає отруйних речовин приблизно стільки ж.

Ці глобальні проблеми екології змушують всі країни об'єднати зусилля з вирішення. Ці дві проблеми розглядалися й у липні 1997 року в зустрічі президентів провідною індустріальної «вісімки» в Денвері. «Вісімка» вирішила активніше боротися з ефектом і глобального потепління і до 2000 року зменшити кількість шкідливих викидів у повітря на 15%. Але це ще розв'язання всіх проблем, і полягала основна робота ще й доведеться як найрозвиненішим країнам, а й тим, що зараз бурхливо розвиваються.

1. Результати антропогенного впливу

Нині наслідки антропогенного на географічну середу різноманітні і усі вони контролюються людиною, чимало їх виявляються пізніше. Розберемо основні їх.

1.Изменение клімату (геофізики) Землі з урахуванням посилення тепличного ефекту, викидів метану та інших газів, аерозолів, радіоактивних газів, зміни концентрації озону.

2.Ослабление озонового екрана, освіту великий «озонової діри» над Антарктидою і «малих дір» решті регіонів.

3.Загрязнение найближчого космічного простору й його засмічування.

4.Загрязнение атмосфери отруйними і шкідливими речовинами з наступним випаданням кислотних дощів і руйнацією озонового шару, у якому беруть участь фреони, NO2, водяну пару та інші газові домішки.

5.Загрязнение океану, поховання ньому отруйних та радіоактивних речовин, насичення його вод вуглекислим газом з атмосфери, забруднення нафтопродуктами, важкими металами, сложноорганическими сполуками, розрив нормальної екологічної зв'язок між океаном і водами суші через будівництво гребель та інших гідроспоруд.

6.Истощение і забруднення поверхневих вод суші та підземних вод, порушення балансу між поверхневими і підземними водами.

7.Радиоактивное забруднення локальних ділянок та деяких регіонів, у зв'язку з чорнобильської аварією, експлуатацією атомних пристроїв і атомними випробуваннями.

8.Продолжающееся накопичення лежить на поверхні суші отруйних та радіоактивних речовин, побутового сміття й управління промислових відходів (особливо неразлагающихся пластмас), виникнення у яких вторинних хімічних реакцій із заснуванням токсичних речовин.

9.Опустынивание планети, розширення вже існуючих пустель і навіть поглиблення самого процесу опустынивания.

10.Сокращение площ тропічних і північних лісів, що призводить до зменшення кількості кисню і навіть зникнення видів тварин та рослин.

11.Нарушение регіонального та глобальної екологічної рівноваги внаслідок перелічених вище процесів, внаслідок чого постають незаповнені екологічні ніші, які заповнюються небажаними організмами — шкідниками, паразитами, збудниками нових хвороб рослин, тварин і людини. Мабуть, так з'явився хтось і поширюється вірусу імунодефіциту людини — ВІЛ, викликає невиліковне захворювання — СНІД, і збудників лейкозів худоби і коров'ячого сказу.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2