Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Анаэробные співтовариства мікроорганізмів, що руйнують ароматні ксенобіотики

Сторінка 2

3.1.Ароматические субстрати і шляхи їх руйнації в анаеробних умовах.

Микроорганизмы-денитрификаторы може використати п-крезол, ванилат, катехол, анілін, нітробензол, хлорбензоат, бензиловый спирт, толуолу, етилбензол, і навіть амінокислоту фенилаланин.

Синтрофные метаногенные асоціації (Syntrophus buswellii,S. gentianae) розкладають бензоат, кротонат, гентизат і гидрохиноны.

Thauera aromatica і Azoarcus evansii використовують 2- і 4-аминобензойные кислоти та його тиоэфиры. До того ж, можна використовувати толуолу, фенолу, фенилпируват, фторзамещённая ароматика, фенилацетальдегид, фенилглиоксилат, алкилбензолы, терефталат та інших.( Kleerebezem,1999;Lochmeyer,1992).

4.Синтрофные асоціацію та консорціуми, розкладницькі аминоароматические речовини.

Синтрофизм—особый випадок симбиотической кооперації між метаболически різними типами бактерій, які залежать друг від друга при руйнуванні субстратів.

Термін “консорціум” використовується для описи різноманітних коопераций микроорганизмов.В примітці до Правилу 31 в “Міжнародному кодексі номенклатури бактерий”(1978) говорится:”Консорциум—это сукупність чи асоціація двох чи більше организмов”.Таким чином, до цього поняття належать факти й таких форм співтовариств мікроорганізмів, як асоціація та змішана культура.

Прикладом консорціуму може бути “Methanobacillus omelanskii”(2 организма-партнёра, штам P.S і штам М.о.Н.).:

Штам P.S: 2 EtOH+ 2H2O = 2CH3COO--+ 2 H+ + 4 H2


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3