Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автотранспорт і достойна людина

Реферат: Автотранспорт і достойна людина

Зміст

Запровадження 3

1 Чинники негативного впливу автомобільного транспорту на чоловіки й довкілля. 5

2 Викиди від автотранспорту у повітря 6

2.1 Шкідливі речовини, забруднюючі атмосферу. 7

2.2 Поширення і трансформація автомобільних викидів_ 12

2.3 Вплив шкідливі речовини на організм_ 16

3 Енергетичне забруднення 21

3.1 Шумове вплив 21

3.2 Вібрації_ 23

3.3 Електромагнітні випромінювання_ 24

4 Автокатастрофы_ 25

Укладання 27

Література_ 30

Запровадження

Природа – цілісна система з безліччю збалансованих зв'язків. Порушення цих зв'язків призводить до зміни усталених природі круговоротах речовин і. Сучасним суспільством, у виробництво і споживання втягується стільки речовини і, що у в сотні разів перевершує біологічні людській потребі, що є основною причиною сучасної екологічної кризи (високий рівень добробуту й швидке наростання антропогенного навантаження на навколишнє середовище).

Сьогодні виробнича діяльність людства связанна з допомогою різноманітних природних ресурсів, що охоплюють більшість хімічних елементів. Посилення техногенного на довкілля породило ряд екологічних проблем. Найгостріші пов'язані зі станом атмосфери, гідросфери і літосфери.

Деякі «зміни», такі як забруднення повітря, або води, можуть безпосередньо проводити здоров'я та життєдіяльність організму. Інші загрожують непрямими ефектами, наприклад, викиди вуглекислого газу позначаються кліматі, що у своє чергу віддзеркалюється в виробництві продуктів; зрушення у незначній концентрації биогенов призводять до загибелі одних популяцій і бурхливому розмноженню інших.

Через війну накопичення різних забруднень у атмосфері, насамперед фреонів, відбувається руйнація озонного шару, який охороняє земну поверхню від сонячної радіації. Загрязнения, які у атмосферу, з опадами повертаються на Землю і потрапляють у водойми та створили грунт. Сточными водами підприємств в промисловості й агропромислового комплексу забруднюються річки, озера і моря. Вважається, що у водойми потрапляє понад 500 тис. різних речовин. Важкі метали – свинець, ртуть, цинк, мідь, кадмій, хто у водойму, активно поглинаються тваринами і рибами, котрі або самі гинуть, чи отруюють людей, використовують в їжу.

Нині зменшення забруднення атмосферного повітря токсичними речовинами, які виділяються промисловими підприємствами і автомобільними транспортом, є одним із найважливіших проблем, завдань, які людством. Забруднення повітря надає шкідливий вплив на чоловіки й довкілля. Матеріальні збитки, викликаний забрудненням повітря, важко оцінити, проте по неповним даним вона досить великий. Автомобіль не розкіш, а засіб пересування. Без автомобіля нині немислимо існування людства. При інтенсивної урбанізації і зростання мегаполісів автомобільний транспорт став самим несприятливим екологічним чинником в охороні здоров'я людини і природного довкілля у місті. Отже, автомобіль стає конкурентом людини за життєвий простір.

Останні десятиліття людство остаточно переконалося, що першим винуватцем забруднення атмосферного повітря – однієї з основні джерела життя на нашої Планеті, є дітище науково-технічного прогресу – автомобіль. Автомобіль, поглинаючи той самий для перебігу життя кисень, водночас інтенсивно забруднює повітряне середовище токсичними компонентами, наносящими суттєвої шкоди всьому живому і неживому. Внесок в забрудненню довкілля, переважно атмосфери становить – 60 - 90%.

1 Чинники негативного впливу автомобільного транспорту на чоловіки й довкілля.

Курсирующие Землі більш 500 млн. автомобілів не є лише причиною щорічної загибелі близько 500 тисяч, 10 млн. поранених, а й причиною розхитування здоров'я мільярдів людей.

Сьогодні російське автомобілебудування відстає в технічному відношенні від світового рівня. У серійне виробництво перебувають автомобілі, які проектувалися 20-30 років як розв'язано. Технологічний рівень виробництва Демшевського не дозволяє досягти необхідної точності складання і методи обробки деталей. Свій внесок у забруднення ОС вносить низьку якість палива: близько 70% - етилірованого бензину.

За оцінками спеціалістів щорічні сумарні автомобільні викиди з СНД становлять 400 млн. т.,

серед яких

- 27 млн. т. окису вуглецю;

- 2.5 млн. т. вуглеводнів;

- 9 млн. т. окислів азоту;

- 200-230 млн. т. вуглекислого газу.

Серед усіх видів транспорту автомобільний завдає найбільшої шкоди природному середовищі. У Росії її у місцях підвищеного забруднення повітря мешкає майже 64 млн. людина, середньорічні концентрації забруднювачів повітря перевищують гранично припустимі більш ніж 600 містах Росії.

Державні видатки охорону природи становлять частки відсотка бюджету, що у десятки разів менша за аналогічний показник для розвинутих країн. Попри обвальне скорочення виробництва, стан навколишнього природного довкілля Російської Федерації постійно погіршується.

Найбільш значимі чинники негативного впливу автомобільного транспорту на чоловіки й довкілля такі:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7