Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аварії і катастрофи

Реферат: Аварії і катастрофи

Аварії, катастрофи, нещасні випадки, пов'язані з несоблюде- нием вимог безпеки; забруднення робочої зони окружа- ющей середовищі завдають економічних збитків. Економічні збитки це втрата часу та витрати в вартісному вираженні що у основному рахунок:

— загибелі, погіршення стану здоров'я: і фахових захворювань людей;

—зниження продуктивності сільськогосподарських угідь, що з забрудненням довкілля, витрат до освоєння нових земель, і його рекультивацію;

—. зниження продуктивності лісу й до витрат за лесовосстановитель- ные роботи;,

— швидшого руйнації й старіння основних фондів про- мышленности, виробничого устаткування, будинків та сооруже- ний, житлово-комунального господарства міст і селищ, пов'язаних із зростанням швидкості корозії при забруднення довкілля

— витрат за ліквідацію наслідків аварій та стихійних бедст- вий, відновленню об'єктів економіки, житлово-комунального господарства, переселення і реабілітацію населення.

Крім тою, антропогенний вплив на середовище проживання вызы- вает екологоекономічний збитки,. пов'язану із втратою природних ресурсів, загибеллю природних екосистем, природних ландшафтів; зникненням окремих видів тварин і популяцій рослинного й жваво тного світу, зменшенням різноманіття природного світу, і социаль- ные втрати через порушення звичного способу життя людей, руйнації сформованій довкілля людини

Під економічними збитками, наносимым природної середовищі, прийнято розуміти вартісну оцінку –деградації природних ресурсів немає і забруднення навколишнього" середовища внаслідок людської діяльності.

Надзвичайно важливий поняттям економіки є экстерналии (зовнішні ефекти).

Экстерналии — це зовнішні ефекти (чи наследствия) економічної діяльності об'єкта, які позитивно чи частіше негативно впливає на суб'єктів цієї бурхливої діяльності. Экстерналии безпосередньо не позначаються економічне становище самих джерел забруднення. Останні зацікавлені насамперед у мінімізації своїх внутрішніх витрат, а зовнішні (экстер- нальные) витрати звичайно ігнорують. Виникає важливий еко- номический питання: чому люди, підприємства, міста, піддані щодо впливу, повинні самі компенсувати різні негативні экстерналии, чому одна людина повинен рас- плачиваться за негативну діяльність іншого; чому одне нове підприємство має нести витрати через забруднень, створюваних іншим, Наприклад, чому підприємство має витрачати вартість очищення води забираемой, з водойми для, власних потреб, якщо інше підприємство скидає у цей водойму неочищені стічні води.

Розрізняють такі види збитків: прямих збитків, який виявлятися безпосередньо на об'єктах, розміщених у зоні млість- тивного впливу промислового виробництва; непрямий збитки, що виявляється суміжних виробництвах, на об'єктах. непроиз- водственной сфери, і в природної середовищі; соціально-економічний збитки, пов'язаний втратами у зв'язку з та розширенням захворюваності населення і побудову витратами відновлення здоров'я; екологоекономічний збитки, пов'язані з деградацією довкілля й витратами її відновлення.

Методики розрахунку економічного шкоди можна розділити на локальні й укрупнені. Перші методики передбачають розрахунок шкоди як сукупність окремих складових шкоди різних об'єктів впливу населення, Основних фондів промисловості, сільськогосподарських угідь тощо. буд. Локальні методики складні, і дають хорошу точність лише за наявності надїжак- ных вихідних фактичних даних. Наприклад, важко розрахувати збитки здоров'ю населення через забруднення довкілля, бо просто виявити «екологічні» захворювання і натомість інших. Особливо важкі неоднозначні розрахунки економічних збитків, що з экстерналиями.

Укрупненные методики простіше й дозволяють оцінити экономиче- ський збитки приближенна. Наприклад, річний. зкономический збитки (руб/год). пов'язані з викидами та скидами підприємств у, окружа- ющую середу, оцінюють за такою формулою

Затратына экобиозащитные заходи (природоохоронні створені задля поліпшення умов праці, впровадження систем забезпечення - нияпромышленной та виробничої безпеки) складаються капітальних витрати (створення пристроїв і систем) і поточних витрат за їх експлуатацію. Витрати прийнято оцінювати як наведених витрат: 3 = З+ ЄК де Є — нормативний коефіцієнт капітальних вкладень (у промисловості E = 0,12, для низки экобио- захисних заходів — 0,08, для лісовідновлювальних робіт— О,ОЗ).

Економічний ефект экобиозащитного заходи можна отримати лише після його реалізації і навіть у перший рік тривають. Витрати підприємство несе спочатку, а ефект — пізніше. За наявності країні інфляції зіставляти вкладені кошти й отриманий пізніше ефект складно.

Важливим економічно механізмом, стимулюючим ресурсос- бережение і маловідхідні технології,' є плату использова- ние природних ресурсів. Нині плата стягується за воду, використання землі, леса,минеральные ресурси,


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Аварії і катастрофи
Рубрика: Екологія, Охорона природи
Дата публікації: 2013-01-25 20:21:19
Прочитано: 23 раз