Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бібліографія

Реферат: Бібліографія

Зміст:

1. Рекомендательная бібліографія. 2

2. Основні типи бібліографії. 6

3. Библиографический список. 13

1. Рекомендательная бібліографія.

Рекомендательная бібліографія неможлива без активної наукової та плідної діяльності двох функціонально попередніх типів бібліографії - державної (обліково-реєстраційної), научно-вспомогательной (критичної). Лише за основі обліку, і оцінки джерел інформації стає дієвою рекомендаційна бібліографія: доведення до конкретного споживача найціннішою інформації з урахуванням можливостей практики й терміни прийняття відповідного інформаційного рішення. Саме рекомендаційна бібліографія з певного часу (особливо у роки) піддається необгрунтованої ломці, до неприйняття її як особливого функціонального типу. Прикладом може бути документографическая концепція О.П.Коршунова, де вона взагалі виключена. Представник книговедческой концепції А.И.Барсук бачив можливості називати її рекомендаційною, а науково-популярної, виходячи з її нібито "общеинтересного" призначення [див.: Библиографоведение у системі книгознавчих дисциплін].

Щоправда, О.П.Коршунов у своїй підручнику "Библиографоведение. Загальний курс" змушений був можу погодитися з історичної закономірністю її виділення. За підсумками аналізу що у нашій країні точок зору у період 1927-1986 рр. він констатує, у цьому розмаїтті "основних видів" бібліографії неважко виділити щодо стійкі, повторювані елементи. До них, передусім, ставляться поняття державної (базисної), научно-вспомогательной (раніше науково-інформаційною) і рекомендаційною бібліографії. Цю "тріаду", на його думку, "можна як найбільш загальновизнаний варіант видовий класифікації бібліографії за ознакою її громадського призначення". Принаймні, стверджує далі О.П.Коршунов, ці види, зазвичай, "не викликають заперечень і є у більшості класифікацій, тоді як інші (що доповнюють чи узагальнюючі) незмінно піддавалися сумнівам".

Зазначена тріада найчіткіше, але у іншому термінологічному позначення - учетно-регистрационная, критична і рекомендаційна, - вперше у російському библиографоведении обгрунтована М. У. Здобновым. У остаточному підсумку, Про. П. Коршунов включив визнану рекомендаційну бібліографію над загальну, а спеціальну, співвіднісши її із заснуванням, самоосвітою і ідейно-виховної роботою, тобто. більшою мірою з педагогічної бібліографією.

З цією, природно, важко погодитися. Ми згодні про те, що рекомендація - загальна функція бібліографії. Але така що б становище неможливо випливає із загальної теорії бібліографії Про. П. Коршунова. Про. П. Коршунов не зміг чітко кваліфікувати різницю між оцінної і рекомендаційною функціями бібліографії, що підтверджує його процитована вище новітня характеристика рекомендаційною бібліографії.

Нині ситуація з рекомендаційною бібліографією ще більше погіршилося. На хвилі заперечення всього попереднього їй відмовлено у вплив формування ідеології, світогляду особи й суспільства. Але з історії вітчизняної бібліографії відомо, що рекомендаційна бібліографія сформувалася саме з завдань ідеологічного виховання, освіти - передусім самообразовательного, а час й фахової. Ще один важлива функція рекомендаційною бібліографії - пропаганда бібліографії і бібліографічних знань як серед широкого загалу користувачів інформації, і серед фахівців, професіоналів у теренах суспільного діяльності. Сучасні складнощі у держбюджетному фінансуванні системи народної освіти, поява нових засобів інформаційну діяльність знову вимагають уваги до відродження і вдосконаленню системи рекомендаційною бібліографії. Нарешті, у керівництві читанням, користуванням книгою та інші джерелами інформацією певною мірою потребує кожна людина.

На цей час нашій країні організаційно склалася система рекомендаційною бібліографії, куди входять російські бібліотеки: РДБ, Державну республіканську юнацьку бібліотеку (ГРЮБ) і ГПНТБ Росії. Другий рівень становлять бібліотеки суб'єктів Російської Федерації - республік, країв, областей. У своїй сукупності цих двох рівнях створюються рекомендаційні бібліографічні посібники універсального, комплексного, галузевого і тематичного вмісту у допомогу загальному (політичному, політехнічному, естетичному) утворенню відкладень і самоосвіти, і навіть посібники краєзнавчого характеру, наприклад: "Що читати про . краї (області, місті)". Можна більш-менш точно говорити про рівні, яким є різні органи ГСНТИ (зокрема і забезпечення бібліотеки), створюють посібники рекомендаційною бібліографії на допомогу професійної освіти та самоосвіти робочих масових професій, підвищенню кваліфікації фахівців. Такі, наприклад, серія бібліографічних покажчиків "Научно-технические знання - робочим", серія рекомендаційних оглядів "Нове у науці й техніці" та інших.

Головним центром у сфері теорії та практики рекомендаційною бібліографії є РДБ, основних напрямів діяльності якої складають: підготовка рекомендаційних посібників, організаційно-методична робота, науково-дослідна робота. Вона створює рекомендаційні бібліографічні посібники універсального змісту. Специфічну роль грає у системі рекомендаційною бібліографії РНБ, основну увагу приділяючи проблемам обслуговування масових професій працівників в промисловості й сільського господарства. ГПНТБ Росії є головним центром рекомендаційною бібліографії стосовно науково-технічним і спеціальним бібліотекам різних відомств, які входять у ГСНТИ.

У практиці рекомендаційного библиографирования поруч із традиційними жанрами посібників (бібліографічний список, покажчик, огляд) склалися специфічні жанри. До них належать: розмови про книжки, типовий каталог бібліотеки, календар знаменних і пам'ятних дат, семінарій, коло читання, план читання, листівки ("Що читати далі?", "З чого ж почати?", "Прочитайте ці книжки"), пам'ятка про письменника, вченій чи громадського діяча, бібліографічний плакат тощо. Вони можна випускати як монографічних, довідкових і серійних видань, збірок. Особливе місце у системі рекомендаційних бібліографічних допомог і видань посідають звані "малі форми": листовки-закладки, плани читання, пам'ятки, плакати тощо. Вони відображають зазвичай мало книжок і статей і на конкретний ефект рекомендації та вмілої пропаганди. Як приклад можна вказати, що у формі розмов про книжки ГРЮБ підготовляє рекомендаційні бібліографічні посібники з дитячу літературу, виходить згадувана серія "За сторінками вашого підручника". Рекомендательные бібліографічні закладання лежать у основі випусків серії "Що читати далі за історії .", составляемой Російської Державної публічної історичної бібліотекою (РГПИБ).

Донедавна провідним у області рекомендаційною бібліографії було видавництво "Книжка", що у основному централізовано і випускало підготовлені органах ГСНТИ і бібліотеках серії: "За сторінками вашого підручника", "У прекрасного", "Країни Рад і народи світу" та інших. Тепер цю функцію здійснює видавництво "Книжкова палата". Воно підготувало й у час (з 1988 р.) реалізує проект випуску рекомендаційних бібліографічних видань, узявши в основі чотири виду їх: енциклопедія, довідник, антологія, путівник.

При подальшому вдосконаленні рекомендаційною бібліографії нашій країні слід зберегти усе найкраще, було вже накопичено у минулому, розвивати її як складової частини ГСНТИ. У кожному суспільстві є певні ідеологічні, культурологічні, освітні і виховні завдання, які прагнуть обов'язкового і цілеспрямованого рішення, запровадження у індивідуальне і громадська свідомість. І тут найважливіша роль належить рекомендаційною бібліографії.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3