Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Авторське музичне самодіяльне творчість: історія та сучасність

Реферат: Авторське музичне самодіяльне творчість: історія та сучасність

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження _3

Глава 1. Авторське музичне самодіяльне творчість як феномен культури

1.1 . Історія виникнення та розвитку АМСТ 11

1.2 . АМСТ в «радянський» і його сучасний періоди розвитку 21

Глава 2. Аналіз сучасних форм організації АМСТ

2.1. Конкурси та фестивалі як основна форма розвитку АМСТ _44

2.2. Клуби самодіяльної пісні (КСП) як рушійна сила розвитку руху авторської пісні _60

2.3. Організація фестивальних і конкурсних форм АМСТ м. Тюмені 68

Укладання _76

Библиографический список _78

Додатка _82

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Культура кожного народу складається з багатьох складових. Вона настільки високою, що кожен індивідуум, що належить до якоїсь конкретної культурі, то, можливо ототожнений ні з ній, а лише з її невід'ємною частиною. Культура динамічне, але з тим, у ній є якісь традиції, які, своєю чергою, також вічні. Мабуть, зміна будь-якої частини майже завжди веде зміну цілого, але оскільки зміни постійно, то прагнення гармонії, ідеалу нескінченно. Антагонізм й нового особливо помітний у сучасній соціокультурної ситуації у Росії. Кардинальні реформені зміни у суспільстві на початку 1990-х рр. з'явилися найсильнішим поштовхом, повлекшим у себе множинні зміни у галузі культури.

У культурі завжди діяло правило: затребуване тільки те, що сучасно. Але раніше щось незмінно могло вважатися сучасним багато десятиліть, той зараз цей термін набагато менше: вимірюється роками, і навіть місяцями. Нині ми можемо казати про конкуренції культури: між- і внутрижанровой; межвременной; міжкультурної (навіть міжцивілізаційної).

Житель середньовічної Русі задовольнявся містечковим фольклором (суміш жанрів). Сучасний житель вже вибирає собі пріоритети: у масовій плані це ослаблення одних жанрів мистецтва й пожвавлення інших у життя суспільства. Сучасність у культурі залежить від часу виготовлення культурного продукту, оскільки майже завжди носить нематеріальної характер, отже, заборонена фізичному зносу. Але й матеріальні носії культури (твори архітектури, живопису та т. п.) згодом не зникають безслідно: у кожному творі культури важлива його ідея, Не тільки зовнішніх форм. Так, читаючи «Слово про похід Ігорів», книжку, видану, то, можливо, місяць тому, ми знайомимося з прадавнім фоліантом, а, граючи твори Баха, ми просто відтворюємо нотні знаки в звук, а передаємо слухачам ідею. Письменность, кому надалі звуко- і відеозапис допомагають нам зберігати ідеї культури, створені у минулому, і робити їх конкурентними знову створюваним.

Глобалізація породила міжкультурну, межцивилизационную конкуренцію. У довгостроковій перспективі цієї конкуренції нами бачиться наступний результат: зникнення культурного різноманіття, але з тим створення ще веданной нам полицивилизации (оскільки національні культури ні просто знищуватись, як це нерідко відбувалося у минулому, а будуть поглинатися світової). У полицивилизации відбуватиметься багаторазове посилення внутрішньої конкуренції, що у своє чергу потягне у себе створення якихось внутрикультурных спільностей, об'єднаних з урахуванням соціального статусу, а чи не національної чи державної приналежності. Зрозуміло, не може статися відразу, але вже настав відбувається. Шанувальник року може слухати рок, але з почне робити класичний концерт. Адже фатум і класика є складовими загальносвітовій культури. Сучасному городянину складно сприйняти фольклор – чужу йому складову культури, але авторське музичне самодіяльне творчість буде їм осмисленими, проговорюються і зрозуміле, піддасться певному впливу зміни.

Авторське музичне самодіяльне творчість (далі АМСТ) традиційно є складовою культури російського суспільства, формою самоорганізації, возродившейся у роки «відлиги» як неофіційна музыкально-поэтическая складова культури, заволоділа на багато десятиліть умами передовий частині суспільства – інтелігенцією, студентством. Скасування нашій країні цензури на початку 1990-х рр. ХХ століття, поява цивільних права і свободи у суспільстві, формалізація руху під що свідчить змінили його суть і стала форми. Богатейшее культурну спадщину то, можливо втрачено, поглинене масовою культурою. Багато корифеї руху вважають, що його зжило сам себе. Безсумнівно, «авторської пісні» у радянському цього слова ми маємо, але оскільки явища не десятки, а сотні й тисячі років, воно неспроможна зникнути відразу. На думку, сучасна авторською піснею має увібрати у собі усе те краще, що було створене за радянських часів, і пристосуватися існувати вільному світі початку й до економічним реаліям сьогодні. Сучасна соціокультурна ситуація у Росії сприяє трансформації явища на вищому рівні розвитку цивілізації і затребуваності у майбутньому.

На цей час недостатньо наукових робіт, присвячених авторській пісні. Видаються переважно у основному лише на збірники творів окремих авторів чи журналістські есе лише на рівні питань - відповідей. Дуже мало робіт, що розповідають історію авторської пісні, ще менша - які вивчають її як вітчизняної культури, багато в чому котра визначила її сучасний стан, і буде немає робіт, розповідають про сучасний стан АМСТ, про шляхи його розвитку, про який вплив його за загальну соціокультурну ситуації у країні. Стихийно що розвиваються клуби самодіяльної пісні, фестивалі, які на суто комерційні шоу, обмеження законодавства у галузі застосування авторських прав - це може призвести до втрати величезних вітчизняної культури, дуже самобутнього, який отримав своє розвиненіша у роки тоталітаризму.

Є помітною тенденція зростання зацікавленості до неперебутнім цінностям культури. Грамотне керівництво і організація АМСТ повинні призвести до підвищенню культурного рівня співвітчизників, отже, добре позначитися розвитку всього суспільства.

Нині є безліч клубів самодіяльної пісні, у містах нашої країни проводиться дуже багато фестивалів та конкурсів, присвячених цьому різновиду творчості. Можуть бути різні шляхів розвитку, якими піде авторською піснею. Наше завдання - вибрати найоптимальніший варіант її еволюції, забезпечити організацію АМСТ згодом і забезпечити наступність творчості різних поколінь «співаючих поетів». Зміни у області АМСТ відбуваються щодня. Постають нові автори, застосовуються нові засоби музичної виразності.

Музика будується по чітким гармонійним правилам, вона подібна математиці, і самодіяльність у сфері музики говорить про частковому незнанні її законів у обсязі. Та оскільки їх дуже багато і обмаль людей, що ними б володіли досконально, то перехід від любителя до професіоналу дуже розпливчастий, трудноопределим. Самодіяльність - це як нижня щабель на драбині до майстерності, професіоналізму, й ті, хто може або гребує «підніматися» вгору, повинні поступитись місцем іншим, не заважати їм і зайнятися іншим виглядом діяльності. На жаль, небагато усвідомлюють самодіяльність як етап по дорозі розвитку, тому дуже багато посередностей, що протягом багато років «вариться у соку» АМСТ, створюючи нікому непотрібні твори, і відвертають цим потенційними учасниками АМСТ що від цього виду. Гірше, якщо вони стають при владі: потрапляють у журі конкурсів, вирішують, хто виступати на концертах тощо. п. Але це негативні тенденції значною мірою умаляются справді талановитими поетами і музикантами. У цьому полягає актуальність цього дослідження.

Мета дипломного проекту - вивчення історії виникнення, процесу розвитку, сучасного стану, зокрема і инноватики, АМСТ.

Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20