Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Кузнецький міст

Реферат: Кузнецький міст

Назва вулиці походить від мосту через річку Неглинную, первона чально дерев'яного, потім одноарочного кам'яного, а 1754— 1756 рр. у проекті архітектора Д. У. Ухтомського вибудуваного наново, з трьома арками. Міст був засипаний в 1819 р., коли для Неглінній про клали підземний канал; під час прокладання нового водоводу у жовтні 1975 р. одне із устоїв мосту зруйнували. Частина вулиці від Великий Луб'янки [вул. Дзержинського) до Рождественки (вул. Жданова) XVII— XVIII ст. називалася Введенской, по церкви Введение, що стояв в закуті з Великий Луб'янкою. У 1922 р. до вулиці приєднано Кузнецький пе реулок (від Петрівки до Пушкінській вул.]. Виникнення забудови вулицею пов'язані з підставою берега Неглінній приблизно кінці XV — початку XVI в. Пушечного двору — майстерні для виливки гармат — і з поселенням біля нього слободи ковалів.

Наприкінці XVII—XVIII в. з'являються перші великі садиби знатних власників. Після указу 1797 р. про розміщення крамниць у приватних будинках вулиця стала торгової і початку в XIX ст. відома як центр торгівлі модним сукнею, парфумерією, кондитерськими товарами, книжками. Тут в безліч магазинів, належали французам. Вулиця Кузнецький міст часто згадувалася у мистецькій літера турі і мемуарах.

У пожгр 1812 р. майже всі будинку по ній вціліли. На кінці XIX — нача ле XX в. вона почала забудовуватися представницькими будинками бан ков, контор, торгових підприємств. Нині Кузнецький міст ос тается осередком торгівлі; у майбутньому передбачається ули цу пішохідної.

.№ 1

З гррчдипы XVIII в. володіння князів Щербатових. Сущест вующий будинок, виходить глав ным фасадом на Пушкінську вулицю (Л" Я), побудований, возмож але, у першій половині XVIII в. У 1К2У р. придбаний для теат рального училища, -потім тут перебувала контора імператор ских театрів: за радянських часів поміщалися різні теат ральные установи, з 1Ч4К р.— театральна <~ч'Г)лиотека.

№ 2

Частина великий садиби, протя нувшейся від Копьевского пере улка по Великий Дмитровке (Пушкінська вул.! і принадле жавшей год 173Н р. У. І). Лады-жонскому, і з 1763 р.— князю II. А. Прозоровському. У 1Т98 р. з його спадкоємців усадьоа пе решла до полковника князю Д. М. Щербатову. Па плані навчаючи стка 11511 р. показані кам'яні палати, які стоять торцем до Біль шой Дмитровке, фасадом — на Кузнецький провулок. З середи ны ХІХ ст. всю дніпроспецсталівську ділянку нахо дился у володінні купців Соло-довниковых, збудували по Великий Дмитровке (№ 6) теат ральное приміщення. У 1Я63 р. старі кам'яні палати изме-11ЯЮТСЯ і надбудовуються, по обидва боки від нього возво дятся фланкирующие будинку. Садибний будинок пов'язані з декаб ристами Ф. П. Шаховским, II. Д. Якушкиным: тут бував П. Я. Чаадаєв і ^гногие інші сучасники, близькі до де кабристским колам. М 1Я2э— 1826 рр. тут жила артистка Є. Филис, а 1К29— Шй рр. будинок знімав знайомий Л. З. Гармати на У. З. Огонь-Догановский, яка має міг бувати поет.

№ 3

З кінця XVIII я. ділянку (вла ділок — майор Р. З. Товариші.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Кузнецький міст
Рубрика: Москвоведение
Дата публікації: 2013-01-25 14:35:03
Прочитано: 2 раз