Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз господарську діяльність підприємства ВАТ ''Кримпродмаш'' за 1999 р.

Реферат: Аналіз господарську діяльність підприємства ВАТ ''Кримпродмаш'' за 1999 р.

Зміст

Запровадження 4

Глава 1.Общие положення про підприємстві.

1.1. Характеристика підприємства 6

1.2. Перспективні плани підприємства. 9

1.3. Споживачі і конкуренти ВАТ «Кримпродмаш» 11

1.4. Производственно-организационная структура підприємства. 14

Висновки до глави 1. 15

Глава 2. Аналіз господарську діяльність

2.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції. 16

2.1.1. Аналіз динаміки товарної продукції. 17

2.1.2. Аналіз виконання плану з випуску і асортименту продукції. 21

2.1.3. Аналіз якості вироблену продукцію. 24

2.2. Аналіз організаційно-технологічного рівня підприємства. 25

2.2.1. Аналіз складу і структури основних виробничих фондів. 26

2.2.2. Аналіз показників забезпеченості й досяг рівня використання – фондовіддача, фондоемкость, рентабельність. 29

2.3. Аналіз собівартості промислової продукції.

2.3.1. Аналіз структурних витрат у собівартості продукції. 34

2.4. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства.

2.4.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. 38

2.4.2. Аналіз продуктивність праці. 41

2.4.3. Аналіз фонду зарплати. 43

2.5. Аналіз забезпеченості і перспективи використання матеріальних ресурсів.

2.5.1. Аналіз забезпеченості матеріальних ресурсів. 46

2.5.2. Аналіз використання матеріальних ресурсів. 47

2.6. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

2.6.1. Аналіз балансового прибутку підприємства. 49

2.6.2. Аналіз рентабельності діяльності підприємства 53

Висновки на чолі 2. 57

Глава 3. Розробка елементів економічної стратегії підприємства.

3.1. Аналіз фінансового становища підприємства.

3.1.1. Аналіз пасивів підприємства. 61

3.1.2. Аналіз активів підприємства. 63

3.1.3. Аналіз ефективність використання капіталу. 65

3.1.4. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства. 68

3.2. Розробка елементів економічної стратегії. 70

3.2.1. Технологічні вдосконалення.

3.2.1.1. Модернізація однорядного прес-автомата для кришки СКО. 73

3.2.1.2. Механизация ручної праці упаковки кришки. 75

Висновки на чолі 3. 76

Укладання 77

Список використаної літератури 81

Додатка 83

Запровадження

У разі початку ринкових відносин аналіз господарську діяльність набуває дедалі більшого значення. Для проведення аналізу необхідно комплексно вивчити підприємства з єдиною метою об'єктивної оцінки результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання. Досягнуті результати оцінюються з погляду відповідності вимогам об'єктивних законів ринкової економіки, і навіть господарським завданням, хто стоїть перед досліджуваним об'єктом в аналізований період. Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу, у першу чергу на мікро рівні - лише на рівні окремих підприємств та його внутрішніх структурних підрозділів, тому що ці низові ланки становлять основу ринкової економіки.

У результаті економічного аналізу вивчаються господарські процеси підприємств, соціально-економічна ефективність яких і кінцеві фінансові результати своєї діяльності, складаються під впливом об'єктивних і піддається, отримують відображення системою економічної інформації. Слід наголосити вивчення вплив об'єктивних зовнішніх чинників. Постійно впливаючи на господарську діяльність, відбивають, зазвичай, дію економічних законів. Впливу на господарську діяльність піддається необхідно приділити особливу увагу на підставі господарську діяльність. Оскільки суб'єктивні чинники пов'язані з конкретною діяльністю чоловіки й повністю залежить нього. Успішне господарювання, ритмічне і повний бізнес-планів визначається вмілим керівництвом тим чи іншим виробничим колективом, правильної організацією виробництва, економіки, фінансів; глибоким знанням справи конкретним виконавцем; його економічної й організаційної підготовленістю.

Значением, змістом потребують і предметом економічного аналізу визначаються і які стоять їх завдання. До найважливіших їх слід віднести:

- підвищення научно-экономической обгрунтованості розроблених планів і нормативів;

- об'єктивне і всебічне дослідження виконання поставлених завдань;

- визначення економічну ефективність використання трудових, матеріальних й фінансових ресурсів (і разом);

- контроль над здійсненням вимог комерційного розрахунку;

- випробування оптимальності управлінські рішення.

Загальний підхід до вивчення предмета економічного аналізу спирається на діалектичний і історичний матеріалізм – основу наукового мислення у всіх галузях економічної науки.

Методом аналізу називається спосіб системного комплексного вивчення, вимірювання, і узагальнення впливу окремих чинників виконання господарських планів і динаміку господарського розвитку, здійснюваний шляхом обробки спеціальними прийомами показників плану, обліку, звітності та інших джерел інформації.

Метод аналізу реалізується через його науковий апарат, являє собою сукупність прийомів дослідження, у тому числі багато застосовуються у аналізі, а й у інші науки. Основними прийомами є такі: прийом порівняння, угруповання, виділення «вузьких місць» і провідних ланок, прийом цепних підстановок. З використанням цих прийомів і проведуть аналіз господарську діяльність ВАТ «Кримпродмаш».

Глава 1. Загальні засади про підприємство.

1.1. Характеристика підприємства

ВАТ «Кримпродмаш», надалі підприємство, є відкритим акціонерним суспільством, створеним відповідно до Закону України «Про підприємства», «Про підприємництво» і «Про господарські товариства», з урахуванням колективної форми власності з правом найму робочої сили в. ВАТ «Кримпродмаш» розміщено за адресою: р. Сімферополь, Євпаторійське шоссе,8. До складу об'єднання входять – конструкторське бюро, серійний коли завод і випробувальний центр. Підприємство має власний баланс, розрахунковий та інші рахунки банках.

Завод став найбільшим галузі виробником технологічного устаткування переробного харчового машинобудування. На відміну від технології, приготування, дозування і укупорки продуктів харчування, технологію виготовлення продукції вдосконалюється постійно. Для розвитку цій галузі можливе лише впровадження технічних пристосувань зниження частки ручної праці (верстати з ЧПУ, ЕОМ).

Метою діяльності Товариства є здійснення ринкових взаємин української й отримання прибутку з урахуванням задоволення потреб громадян, підприємств, установ та організацій у готової продукції і товарах, які надають послугах і виконуваних роботах у сфері визначених предметом діяльності.

Основною метою діяльності підприємства є виробництво комплексів, ліній, машин і виготовлення металевих збірних і суцільних консервних банок і кришок, зокрема. кришок для банок типу «Твіст офф», також виробляються дозировочные, дозировочно-закаточные і укупорочные машини всім видів консервних банок зокрема. кришок для банок типу «Твіст офф», обладнання первинного виноробства і виробництва соків: дробарки, стекатели, преси. Підприємство надає ще й послуги з виробництву науково-технічної продукції області технологій, машин, устаткування переробних галузей агропромислового комплексу. Можливо виконання робіт і надання сервісних послуг за надання інформації, монтажу, налагодження, пуску, експлуатації і ремонту всіх видів технологічного устаткування.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17