Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз ринків: попит

Реферат: Аналіз ринків: попит

СОДЕРЖАНИЕ:

Запровадження 3

Попит 3

Закон попиту 4

Крива попиту 5

Індивідуальний і відповідний ринковий попит 6

Детерминанты попиту 6

Зміна попиту 7

Пропозиція 9

Закон пропозиції 10

Крива пропозиції 11

Детерминанты пропозиції 12

Зміна пропозиції 12

Зміни величини пропозиції 13

Література 14

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Ринок – та інституція, чи механізм, який зведе разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (тих, хто забезпечує пропозицію) окремих товарів та послуг.

У роботі розглядаються суто конкурентні ринки. Такі ринки припускають наявність великої кількості діючих незалежно продавців і покупців, які обмінюються стандартизованим товаром. Ці ринки схожі не так на музичний магазин чи сусідню бензозаправку, де всі товари обладнані цінниками, це конкурентні ринки типу центральної зерновий біржі, фондової біржі чи ринку іноземних валют, де рівноважна ціна «можна знайти» внаслідок взаємодії рішень продавців і покупців.

ПОПИТ.

Попит можна як шкали, яка б показала кількість продукту, яке споживачі готові може купити з кожної конкретної ціні з низки можливих, у протягом певного періоду часу. Попит відбиває ряд альтернативних можливостей, які можна у вигляді таблиці. Він показує кількість продукту який буде пред'явлено попит в різних цінах інших рівних умов.

Звичайно розглядаємо підходять до погляду ціни; інакше кажучи, ми вважаємо, що показує кількість продукту, яке споживачі купуватимуть з різних можливим цінами. У такій самій мері правильніше, котрий іноді корисніше розглядати підходять до кількісної погляду. Замість запитувати, скільки може бути продане за цінами, можна запитати, за якими цінами споживачі готові купити різну кількість товару. У табл. 3-1 приведено гіпотетична шкала попиту одного споживача, що купує певну кількість бушелів кукурудзи.

Таблиця 3-1 Попит індивідуального покупця до кукурудзи (в бушелях)

Ціна за бушель (у доларах)

Величина попиту тиждень (бушелів)

5

4

3

2

1

10

20

35

55

80

Ця табличная схема попиту відбиває зв'язок між ціною кукурудзи і її кількістю, яке наш міфічний споживач бажає й може купити перспективами кожного із цих цін. Ми говоримо «хоче» і «може», оскільки самого бажання на не досить. Можу побажати купити «порше», але це бажання не підкріплюється здатністю купити, тобто необхідної сумою грошей, воно виявиться недійсним і, не отримає втілення над ринком. Як очевидно з таблиці 3-1, якщо ціна за бушель становить над ринком 5$, наш споживач буде готовий і може купувати на тиждень 10 бушелів; Якщо ж ціна становитиме 4$; споживач буде готовий і може придбати на тиждень 20 бушелів тощо.

Шкала попиту як така не дає відповіді питання, яка з 5-ти можливих цін реально існує над ринком кукурудзи. Як було зазначено, це попиту і такі пропозиції. Отже, попит – це выпаженные у вигляді таблиці плани або наміру покупця щодо купівлі продукту.

Щоб величини попиту мали якесь значення, вони мають ставитися до визначеному відтинку часу – дня, тижня, місяцю тощо. Заява у тому, що «споживач може купити 10 бушелів кукурудзи за ціною 5$ за бушель», приблизно і безглуздо. І це заяву у тому, що «споживач буде щотижня купувати 10 бушелів кукурудзи по 5$ за бушель», зрозуміло і виконано великого сенсу. Не знаючи, про яке конкретно періоді часу йдеться, ми зможемо сказати – великий чи малий попит товару.

ЗАКОН ПОПИТУ.

Корінне властивість попиту ось у чому: за незмінності всіх інших параметрів зниження ціни веде до відповідного зростанню величини попиту. І навпаки, за інших рівних умов підвищення цін веде до відповідного зменшенню величини попиту. Інакше кажучи, існує негативна чи зворотна, залежність між ціною і обсягом попиту. Економісти назвали цю обернену залежність законом попиту.

Допущение «за інших рівних умов» має тут принципове значення. На кількість купленого товару, крім ціни аналізованого продукту, впливають багато інших чинників. Кількість придбаних кросівок фірми Nike залежатиме тільки від їх ціни, а й від ціни таких замінників цього товару, як кросівки фірми Reebok, Adidas. Закон попиту цьому випадку говорить, що кросівок Nike придбають менше, якщо ціна росте, тоді як ціна кросівок фірми Reebok, Adidas залишається постійної. Коротше, якщо відносна ціна кросівок Nike підвищується, їх куплено менше. Проте, якщо ціна кросівок Nike, як і від інших конкуруючих кросівок, зросте певну суму, наприклад п'ять$, споживачі можуть купити більше, менше, або стільки ж кросівок Nike.

Що ж лежить основу закону попиту? Відповість це питання з різною мірою заглиблення у науковий аналіз.

1. Здравый сенс елементарне спостереження реальному житті узгоджуються про те, що мені показує спадна крива попиту. Зазвичай люди справді купують цього продукту більше в низькій ціні, ніж у високої. Для споживачів ціна є бар'єр, який заважає їм зробити купівлю. Що цей бар'єр, тим менше продукту вони купувати, чим нижче цінової бар'єр, тим більше товару вони набудуть. Інакше кажучи, висока ціна відбиває в споживачів полювання купувати, а низька ціна посилює їхнє бажання зробити купівлю. Вже те що, що фірм улаштовують «розпродажу», служить наочним свідченням їх віри до закону попиту. «Дні торгівлі по зниженим цінами» засновані на законі попиту. Фірми скорочують свої товарні запаси не шляхом підвищення цін, а шляхом їх зниження.

2. У будь-якій тепер кожен покупець продукту одержує менше за задоволення, чи вигоди, чи корисності, від транспортування кожної наступної одиниці продукту. Наприклад, другий «биг-мак» дає споживачеві менше задоволення, аніж перший; третій приносить ще менше задоволення, чи корисності, ніж другий, тощо. Звідси випливає, що, оскільки споживання підтвердили дії принципу убутній граничною корисності – тобто принципу, за яким наступні одиниці цього продукту приносять дедалі менше задоволення, - споживачі купують додаткові одиниці продукту лише за умов, що ціна його знижується.

3. Закон попиту можна також ознайомитися пояснити ефектами прибутку і заміщення. Ефект доходу зазначає, що з нижчій ціні то вона може ми собі дозволити купити більше цього продукту, не відмовляючи собі у придбанні жодних альтернативних товарів. Інакше кажучи зниження ціни продукту збільшує купівельну спроможність грошового доходу споживача, тож у змозі купити більше цього продукту, ніж раніше вища ціна призводить до протилежного результату.

Ефект заміщення виявляється у тому, що з нижчій ціні в людини з'являється стимул придбати дешевий товар замість аналогічних товарів, що тепер стоять щодо дорожче. Споживачі схильні заміняти дорогі продукти більш дешёвыми.

Наведемо для ілюстрації наступний приклад: зниження ціни на всі яловичину підвищує купівельну здатність доходу споживача і дозволяє йому купувати більше яловичини (ефект доходу). За більш низькій ціні яловичини її купівля стає щодо більш привабливою, і її купують замість свинини, баранини, курчат й (ефект заміщення). Ефекти прибутку і заміщення поєднуються, і призводять до того що, що з споживачів виникає можливість і бажання купувати більше продукту за нижчою ціні, ніж у високої.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5