Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз ринку праці та безробіття

Сторінка 5

Безробіття і його вимір

Регулювання ринку праці

Безробіття — це соціально-економічне явище, у якому частина рабо чий сили (економічно активного насе ления) не зайнята у виробництві товарів та послуг. Безробітні поруч із зайнятими формують робочої сили країни. У реаль іншої економічного життя безробіття постає як превы шение пропозиції робочої сили в над попитом її у.

До безробітним у Росії ставляться особи, досягли 16 років і більше, які у аналізований період:

— або не мали роботи (дохідного заняття);

— займалися пошуками роботи, т. е. зверталися до госу дарчу чи комерційну службу зайнятості, использо вали чи поміщали оголошення друку, безпосередньо про ращались до підприємства (роботодавцю), ис пользовали особисті зв'язки й інші способи, робили крок до організації власного справи;

— були готові розпочати роботу.

При віднесення до безробітних мають бути дотримані все три перелічених критерію.

До безробітним, зареєстрованим у органах государ ственной служби зайнятості, ставляться особи, які мають ра боти, шукачі роботи й у установленому порядку отримавши шие офіційного статусу безробітного органів государствен іншої служби зайнятості.

Сутність безробіття

Важливо підкреслити, що безробітним зазвичай відносять як звільнених з різних причин, а й осіб, добро вільно залишили роботи й предпринимающих спробу знайти нову. Структура безробіття в її причин включає чотири основних категорії робочої сили в: втратили роботу в ре зультате звільнення; добровільно залишаючи роботу; прийшовши шие ринку праці після перерви; вперше які прийшли ринку праці. Співвідношення цих категорій залежить, колись все го, від фази економічного циклу.

Середньомісячний безробіття протягом даного року вираховується за формулою:

Zi/


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10