Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз платоспроможності підприємства

Реферат: Аналіз платоспроможності підприємства

З Про Д Є Р Ж А М І Є

Запровадження

2

1. Роль, значення, завдання й джерела аналізу платоспроможності і кредитоспроможності підприємства

3  

2. Аналіз платоспроможності підприємства

4

3. Укладання

18

4. Список використовуваних джерел

19

У У Є Д Є М І Є

Перехід до ринкової економіки жадає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг з урахуванням запровадження науково-технічного прогресу, ефективніші форми господарювання та управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи.

Важлива роль цих завдань відводиться аналізу платоспроможності і кредитоспроможності підприємства. Він дає змогу вивчити і оцінити забезпеченість підприємства його структурних підрозділів власними обіговими коштами загалом, і навіть щодо окремих підрозділам, визначити показники платоспроможності підприємства, встановити методику рейтингової оцінки позичальників, і ступеня ризику банків.

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати своєї діяльності. Воно характеризується забезпеченістю фінансових ресурсів, необхідні нормально функціонувати підприємства, доцільністю розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами коїться з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і легальною фінансовою сталістю.

1. Роль, значення, завдання й джерела аналізу

платоспроможності і кредитоспроможності підприємства

Платежеспособность і кредитоспроможність надає позитивний вплив виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому платоспроможність і кредитоспроможність як частину господарську діяльність спрямовано забезпечення планомірного надходження й витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власної родини та позикового капіталу і найефективнішого її використання.

Щоб вижити за умов ринкової економіки та недопущення банкрутства підприємства, треба знати, як управляти фінансами, якою повинна бути структура капіталу за складу і джерелам освіти, яку частку мають займати кошти, а яку – позикові.

Головна мета аналізу платоспроможності і кредитоспроможності – своєчасно виявляти і усувати вади на фінансової складової діяльності і визначити резерви поліпшення платоспроможності і кредитоспроможності.

У цьому потрібно вирішувати такі:

1. За підсумками вивчення причинно-наслідкової взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційних і фінансової складової діяльності оцінку виконання плану з надходженню фінансових ресурсів немає і їх використанню з позиції поліпшення платоспроможності і кредитоспроможності підприємства.

2. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, з реальних умов господарської діяльності й наявність власних і позикових ресурсів.

3. Розробка конкретних заходів, вкладених у ефективніше використання фінансових ресурсів.

Аналізом платоспроможності і кредитоспроможності підприємства займаються як керівників Західної й відповідні служби підприємства, але його засновники, інвестори. З метою вивченню ефективність використання ресурсів, банки з оцінки умов кредитування, визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції до виконання плану надходження коштів бюджету тощо. Відповідно до цим аналіз ділиться на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства його результати йдуть на планування, прогнозування і місцевого контролю. Його мета – встановити планомірне надходження коштів і розмістити власні і позикові кошти в такий спосіб, щоб забезпечить нормальну функціонування підприємства, отримання максимуму прибутків і виняток банкрутства.

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками потребує матеріальних та фінансових ресурсів, контролюючих органів з урахуванням опублікованій звітності. Його мета – встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутків і виключити ризик втрати.

Основними джерелами інформації для аналізу платоспроможності і кредитоспроможності підприємства служать бухгалтерський баланс (форма №1), звіт прибутки і збитках (форма №2). Звіт про рух капіталу (форма №3) інші форми звітності, дані первинного і аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізувають окремі статті балансу.

2. Аналіз платоспроможності підприємства

Однією з показників, характеризуючих фінансове становище підприємства, є його платоспроможність, тобто. можливість готівкою грошовими ресурсами своєчасно погасити свої платіжні зобов'язання.

Аналіз платоспроможності необхідний як підприємствам з оцінки і прогнозування фінансової складової діяльності, але й зовнішніх інвесторів (банків). Перш ніж видавати кредит, банк повинен переконатися в кредитоспроможності позичальника. І це має зробити й українські підприємства, які хочуть розпочати економічних відносин друг з одним. Особливо важливим є знати про фінансових можливостей партнера, якщо виникає запитання про надання їй комерційного кредит або концесію відстрочки платежу.

Оцінка платоспроможності складає основі характеристики ліквідності поточних активів, тобто. часу, який буде необхідний перетворення на грошову готівку. Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге глибший. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. У водночас ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, а й перспективу.

Аналіз ліквідності балансу залежить від порівнянні коштів за активу, згрупованих за рівнем убутній ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за рівнем терміновості погашення.

Найбільш мобільного частиною ліквідних коштів є гроші й короткострокові фінансові вкладення. До другої групи ставляться готову продукцію, товари відвантажені і дебіторська заборгованість. Ліквідність цієї групи поточних активів залежить від своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу у трилітрові банки, попиту продукції, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форм розрахунків й ін.

Значно більший термін знадобиться для перетворення виробничих запасів і незавершеного виробництва, у готової продукції, потім у грошову готівку. Тому віднесено до третьої групи.

Таблиця 2.1.

Угруповання поточних активів за рівнем ліквідності.

Поточні активи

На початок місяця

У найгіршому разі місяці

Кошти

16380

17100

Короткострокові фінансові вкладення

-

3500

Разом по першої групи

16380

20600

     

Готовая продукція

-

-

Товари відвантажені

-

-

Дебіторська заборгованість

3000

6000

Разом за другою групі

3000

6000

     

Виробничі запаси

500

3000

Незавершене виробництво

-

625

Витрати майбутніх періодів

-

-

Разом по третьої групи

500

3625

     

Разом поточних активів

19800

30225


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5