Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз кредитоспроможності і платоспроможності підприємства

Реферат: Аналіз кредитоспроможності і платоспроможності підприємства

1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Завдання докорінного по-ліпшення функціонування кредитного механізму висувають першому плані необхідність обгрунтування й використання економічних методів управління кредитом і банками, орієнтованих дотримання економічних кордонів кредиту. Це дозволить запобігти невиправдані з погляду грошового обігу євро і народного господарства кредитні вкладення, їх структурні зрушення, забезпечити своєчасний й має повний повернення позичок, що є важливого значення підвищення ефективність використання потребує матеріальних та грошових ресурсів.

Питання межах кредиту досить грунтовно розроблений. Їх годі було трактувати буквально як кількісно точно певну величину. У теоретичному плані головне залежить від з'ясуванні чинників, формують потребу народу і можливість кредитування у змінюються умовах.

Поруч із поняттям "кордону кредиту" існує поняття "кордону використання кредиту" як межа кредитування, який установлюють у конкретних показників стосовно суб'єктам кредитних взаємин чи видам позичок. Кордони кредитування можуть встановлюватися лише на рівні макроекономіки у конкретних пропорцій (наприклад, між обсягом кредитів і сукупного суспільного продукту), досягнення забезпечується системою заходів економічного впливу. Зокрема, за допомогою організації кредитування з урахуванням кредитоспроможності підприємств і об'єднань, дотримання ліквідності банків, обмеження разової видачі позички одному позичальнику. Орієнтація кредитного механізму на кредитоспроможність позичальників означає, сутнісно, організацію кредитування з урахуванням її економічних кордонів.

Найбільше в інформації про кредитоспроможності підприємств і закупівельних організацій потребують банки: їх прибутковість і ліквідність великою мірою залежить від фінансового становища клієнтів. Зниження ризику під час проведення позичкових операцій можливо досягти з урахуванням комплексного вивчення кредитоспроможності клієнтів банку, що водночас дозволить організувати кредитування з урахуванням кордонів використання кредиту.

Мета цього реферату розкрити поняття кредитоспроможності і платежеспособноти , і навіть показати сутність аналізу даної экономи-ческой категорії.

2. ПОНЯТИЕ І ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ .

У роки радянської економічної літературі практично не було поняття "кредитоспроможність". Такий стан пояснювалося обмеженням використання товарно-грошових відносин упродовж багато часу, а як і тим, що з кредитних відносин, які переважно розвивалися у вигляді прямого банківського кредиту, були характерними замість економічних, а адміністративні методи управління, відмінні високим рівнем централізації права прийняття остаточних рішень. Це виключало необхідність оцінки кредитоспроможності позичальників під час вирішення питань про видачу позичок. З іншого боку, структурні зрушення у фінансовому становищі підприємств, викликані надмірними темпами індустріалізації, призвели до того, більшість підприємств у кінці 20-х виявилися некредитоспособными. Тривалий час кредитний механізм орієнтувався на кредитоємкість підприємств, що відбивало загальний рівень розвитку кредитного механізму країни загалом. Ці у сучасній економіці зміни привернули до необхідності з'ясування кредитоспроможності підприємств.

Під кредитоспроможністю банківських клієнтів слід розуміти таке финансово-хозяйственное стан підприємства, що дає упевненість у ефективне використання позикових коштів, спроможність населення і готовність позичальника повернути кредит відповідно до умовами договору. Вивчення банками різноманітних чинників, здатні спричинити у себе непогашення кредитів, чи, навпаки, забезпечували своєчасне повернення, становлять зміст банківського аналізу кредитоспроможності.

При аналізі кредитоспроможності (credit analysis) банки вирішувати такі питання:

1. Чи в змозі позичальник виконати свої зобов'язання вчасно і

2. Чи готовий їх виконати? На перше запитання відповідає розбір фінансово-господарських сторін дея-тельности підприємств. Інше питання має юридичний характер, а як і пов'язані з особистими якостями керівників підприємства.

Склад і змістом показників випливають із поняття кре-дитоспособности. Вони мають відбити финансово-хозяйственное стан підприємств із погляду ефективності розміщення й використання позикових засобів і всіх коштів узагалі, оцінити спроможність населення і готовність позичальника здійснювати платежі і погашати кредити - у заздалегідь певні сроки.Способность своєчасно повертати кредит оцінюється шляхом аналізу балансу підприємства на ліквідність, ефективне використання кредиту та оборотних засобів, рівня рентабельності, а готовність визначається у вигляді вивчення дієздатності позичальника, перспектив його розвитку, ділових якостей керівників підприємств.

У зв'язку з тим, що підприємства значно різняться характером своєї виробничу краще й фінансової складової діяльності, створити єдині універсальні і вичерпні методичні вказівки з вивчення кредитоспроможності і розрахунку відповідних показників неможливо. Про це свідчить практикою нашої країни. У сучасному міжнародній практиці також відсутні тверді правила з цього приводу, оскільки врахувати все численні специфічні особливості клієнтів практично неможливо.

Основна мета аналізу кредитоспроможності визначити спроможність населення і готовність позичальника повернути запитувану позичку відповідно до умовами кредитного договору. Банк повинен перетворитися на кожній оказії визначити рівень ризику, що він готовий він, і величину кредиту, що може бути надано таких обставин.

Розглядаючи кредитну заявку, службовці банку враховують багато чинників. Упродовж багатьох років службовці банку, відповідальні видачу позичок виходили з таких моментів:

- дієздатності Заемщика;

- його репутація;

- здібності отримувати дохід;

- володіння активами;

- стану економічної кон'юнктури.

3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

3.1. Зовнішні джерела інформації.

Для отримання що така даних банку, зрозуміло знадобиться інформація характеризує фінансове становище фірми. Це зумовлює необхідність вивчення фінансових звітів, можливості появи непередбачених обставин й положення зі страхуванням. Джерелами інформації про кредитоспроможності Заемщика можуть бути:

- переговори з Заявителями;

- інспекція дома;

- аналіз фінансових звітів.

- зовнішні джерела;

Например,в у світовій практиці найвідоміший джерело даних про кредитоспроможності - фірма "Дан енд Брэдстрит", що збирає інформацію приблизно про 3 млн. фірм навіть Канади та надає її за підписці. Стислі відома і оцінки кредитоспроможності кожної фірми публікуються у загальнонаціональних і регіональних довідниках. Докладніша інформація про окремих фірмах як повідомляють у вигляді фінансових звітів, найпоширеніший їх - "Інформації про діловому предприятии".Первый з 6 розділів звіту містить відомості загального характеру - найменування й адреса фірми: код галузі й підприємства; характер виробництва: форма власності: сумарна оцінка кредитоспроможності (рейтинг); швидкість оплати фірмою рахунків; обсяг продажу, власний капітал, число зайнятих; загальний стан й розвитку фірми. Сумарна оцінка кредитоспроможності і двох частин - двох літер (чи цифри та букви) і цифри. Перші дві знака є оцінку фінансової стійкості фірми, а останній - оцінку її кредитоспособности.Второй розділ звіту містить відомості, одержані від постачальників фірми, щодо акуратності газу в оплаті рахунку також про максимальному кредиті, отриманому протягом року. Третій розділ включає останній баланс і інформацію про продаж і прибутковості фірми (Якщо така є). Четвертий розділ показує звичайний розмір залишку на депозитному рахунку й платежі з позик. У п'ятому розділі утримуватися даних про керівників і власників фірми. У цьому розділі докладно охарактеризовані рід діяльності фірми, її клієнтура і виробничі потужності.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7