Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз конкурентного середовища Кемеровського молочного комбінату

Реферат: Аналіз конкурентного середовища Кемеровського молочного комбінату

Зміст

Запровадження

1 огляд літератури

1.1 Дослідження і аналіз ринків

1.2 Формування стратегії

1.3 Тактика конкурентної боротьби

1.3.1 Ціноутворення

1.3.2 Асортиментна політика

1.3.3 Просування товару

2 Характеристика підприємства

3 Тактика і стратегія конкурентної боротьби фірми

3.1 Основні сегменти ринку збуту підприємства

3.2 Конкурентна середовище

3.3 Конкурентоспроможність продукції

3.4 Конкурентоспроможність підприємства

3.5 Конкурентні стратегії підприємства

Практичні рекомендації

Укладання

Список використаних джерел

Додаток

Запровадження

Ринок продуктів (молокопродукції) стрімко насичується рідними виробниками, з'являються нові імена фірм-виробників, нова продукція. Щоб домогтися підвищеного попиту своєї продукції, підприємство повинна втрутитися в конкурентну боротьбу коїться з іншими підприємствами. У разі промислової нестабільності проявляється особливої гостроти. Відомо, що виживає сильніший. Як стати найсильнішим над ринком, як домогтися поставленої мети допоможе стратегія конкурентної боротьби підприємства.

Існує безліч моделей і підходів до визначення стратегії конкуренції. Яку їх вибрати допоможе справжнього становища підприємства. Його слабкі й сильні боку дадуть ставлення до напрямах дій підприємства з підвищенню конкурентоспроможність фірми загалом й виготовленого продукту. Стратегія при цьому розробляють.

А, щоб стратегія була ефективної необхідно застосовувати певну тактику боротьби з конкурентами.

Що зробити на кожному конкретному випадку підкаже вивчення інструментів тактики: збуту, ціноутворення, асортименту, просування виробленого продукту. Та потрібно систематично, оскільки використання конкурентами нового інструмента подає додаткову конкурентну перевагу. На наявні конкурентні переваги своєї партії потрібно робити акценти акцент в конкурентної боротьби.

Інтенсивність конкуренції невпинно зростає, тому дослідження та аналіз конкурентів придбали самий практичного характеру нині.

Огляд літератури

1.1 Дослідження і аналіз ринків

Ринок створюється навколо різних об'єктів які мають якусь цінність. У цьому плані говорять про ринку споживчих товарів, ринку праці та т.д.

Існують такі типи ринків: споживчий ринок та ринок організацій чи організаційні ринки. Останні поділяються до ринків продукції виробничо-технічного призначення, ринки перепродажу і вільні ринки державних установ.

Існує ринок продавця та ринок покупця. Він буває потенційний, доступний, кваліфікований доступний, цільової, непрямий.

Під час проведення сегментації ринку треба брати до уваги ті чи інші її особливості, враховувати своєрідність продуктів, реалізованих в різних ринках.

У основі вибору цільових ринків лежить вивчення такої базової показника, як ринковий попит. Ринковий попит - загальний обсяг продажу певному ринку (частому чи сукупному) певної марки товару чи сукупності марок товарів за певний період.

На величину попиту впливають як неконтрольовані чинники довкілля, і чинники, які становлять сукупність зусиль, докладених над ринком конкуруючими фірмами.

Метою проведення дослідження позицій організації у конкурентній боротьбі й конкурентоспроможності її певних продуктів є збирання та аналізують інформацію, яка потрібна на вибору конкурентних стратегій. Вибір останніх визначається результатами досліджень наступних двох кіл проблем. По-перше, необхідно встановити привабливість цієї галузі в в довгостроковій перспективі. По-друге, необхідно визначити конкурентні позиції організації та її продуктів проти іншими організаціями цієї галузі.

Вирізняють 5 конкурентних сил , визначальних привабливість галузі й цієї організації а конкурентної боротьби у галузі, саме:

· Поява нових конкурентів;

· Загроза заміни цього продукту новими продуктами;

· Сила позиції постачальників;

· Сила позиції покупців;

· Конкурентна середовище виробників у самій галузі.

Існує поняття "бар'єр входу у галузь", висоту яких слід враховувати як організаціям які є всередині галузі ( їм що стоїть бар'єр краще), і організаціям, які передбачають вхід на нову галузь (їм що нижчою краще). Висота бар'єра такими чинниками:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17