Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз інвестиційної ситуації. Прийняття рішень щодо інвестиційними проектами

Реферат: Аналіз інвестиційної ситуації. Прийняття рішень щодо інвестиційними проектами

Зміст:

1. Фундаментальна аналіз інвестиційної ситуації.

2. Прийняття рішень щодо інвестиційними проектами. Розробка варіантів інвестиційних проектів.

3. Методи оцінки інвестиційних проектів.

3.1 Дисконтирование капіталу і прибуток.

3.2 Метод розрахунку чистого приведённого ефекту.

3.3 Метод розрахунку індексу рентабельності інвестиції.

3.4 Метод розрахунку норми рентабельності інвестиції.

3.5 Метод визначення терміну окупності інвестиції.

3.6 Метод розрахунку коефіцієнта ефективності інвестиції.

1.ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛІЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СИТУАЦІЇ.

А, що з усього розмаїття можливих напрямів вкладення засобів у різні види фондових інструментів вибрати ті, що є найефективнішими з погляду інвестиційних цілей, необхідно грунтовно їх проаналізувати. Одне з поширених методів аналізу ринку цінних паперів та її сегментів - так званий фундаментальний аналіз.

Повний фундаментальний аналіз проводиться на трьох рівнях. Спочатку його рамцях розглядається стан економіки ринку загалом. Це дозволяє з'ясувати, наскільки загальної ситуації сприятлива для інвестування і дає можливість визначити основні чинники, детерминирующие зазначену ситуацію. Після вивчення кон'юнктури загалом здійснюється аналіз окремих сфер ринку цінних паперів з метою виявлення тих, які в загальноекономічних умовах найбільш сприятливі для приміщення коштів із погляду вибраних інвестиційних цілей і пріоритетів. У цьому розглядається стан деяких галузей і підгалузей економіки, представлених на фондовий ринок. Виявлення найбільш предпочтительных напрямів розміщення коштів створює основу для вибору їх рамках конкретних видів цінних паперів, інвестиції у яких забезпечили найповніше виконання інвестиційних завдань. Тому на згадуваній рівні аналізу докладно висвітлюється стан окремих фірм та акцій компаній, чиї долевые чи боргові фондові інструменти звертаються над ринком. Це дає можливість вирішити питання, які цінних паперів є привабливими, а які з тих, у яких придбано, необхідно продати.

Вивчення загальної економічної ситуації в першому етапі аналізу грунтується у показників, характеризуючих динаміку виробництва, рівень економічної активності, споживання й накопичення, розвиненість інфляційних процесів, фінансове становище держави.

Для галузевого етапу фундаментального аналізу велике значення має тут наявність прийнятої досить широким колом суб'єктів чіткої класифікації деяких галузей і підгалузей, що відбивають їх технічні особливості.

У результаті галузевого аналізу здійснюється зіставлення показників, що відбивають динаміку виробництва, обсяги реалізації, величину товарних і сировинних запасів, рівень цін, і зарплати, прибутку, накопичень як і розрізі галузей, і у порівнянні з показниками загалом національному господарству. Причому у країнах із розвиненою економікою аналітики спираються на стандартні індекси, що характеризують стан справ у різних галузях.

2. ПРИНЯТИЕ РІШЕНЬ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ.

РОЗРОБКА ВАРИАНТОВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.

Усі підприємства у тій чи іншій мірою пов'язані з інвестиційної діяльністю. Прийняття рішень щодо інвестиційними проектами ускладнюється різними чинниками: вид інвестицій, вартість інвестиційного проекту, множинність доступних проектів, обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, пов'язані з прийняттям тієї чи іншої рішення.

Причини, що зумовлюють необхідність інвестицій, можуть бути різні, проте загалом їх можна підрозділити втричі виду: відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності, часом з'являтимуться нові видів діяльності. Тягар відпо-відальності за прийняття інвестиційного проекту на рамках тієї чи іншої напрями різна. Тож якщо йдеться про заміщення наявних виробничих потужностей, рішення може з'явитися досить безболісно, оскільки керівництво підприємством ясно сподівається, що не об'ємі та з якими характеристиками необхідні нові кошти. Завдання ускладнюється, якщо йдеться про інвестиції, що з розширенням основний діяльності, що у такому разі слід врахувати низку інших чинників: можливість зміни розташування фірми над ринком товарів, доступність додаткових обсягів матеріальних, трудових і, можливість освоєння нових та т.д.

Вочевидь, що важливим є питання розмірі гаданих інвестицій. Так, рівень відповідальності, що з прийняттям проектів вартістю 100 тис.$ і одну млн.$ різний. Тому мусить бути різна та глибина аналітичної проробки економічної боку проекту, яка передує ухвалення рішення. З іншого боку, у багатьох фірмах стає повсякденною практика диференціації права прийняття рішень інвестиційного характеру, тобто. обмежується максимальна величина інвестицій, у межах якої той чи інший керівник може приймати самостійних рішень.

Нерідко рішення повинні прийматися за умов, коли є низка альтернативних чи взаємно незалежних проектів. І тут необхідно зробити вибір однієї чи кількох проектів, виходячи з якихось критеріях. Вочевидь, що якихось критеріїв може бути кілька, а можливість, що якусь одну проект буде краще інших за всі критеріям, зазвичай, значно менше одиниці.

У разі ринкової економіки можливостей для інвестування досить багато. Разом про те будь-яке має обмежені фінансові ресурси, доступні для інвестування. Тому постає завдання оптимізації інвестиційного портфеля.

Дуже істотний чинник ризику. Інвестиційна діяльність завжди ввозяться умовах невизначеності, ступінь якій у змозі істотно варіювати. Так було в момент придбання основних коштів ніколи не можна точно передбачити економічний ефект цієї операції. Тому рішення нерідко приймаються на інтуїтивної основі.

Прийняття рішень інвестиційного характеру, як будь-який інший вид управлінської діяльності, полягає в використанні різних формалізованих і неформалізованих методів. Ступінь їхньої поєднання визначається різними обставинами, зокрема і тим із них, наскільки менеджер знайомий з які є апаратом, застосовним у цьому чи іншому даному випадку. У виконанні вітчизняної й зарубіжної практиці відома ціла ряд формалізованих методів, з допомогою яких розрахунки можуть бути підвалинами прийняття рішень у сфері інвестиційної політики. Якогось універсального методу, придатного всім випадків життя, немає. Мабуть, управління однак у більшою мірою є мистецтвом, ніж наукою. Проте, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, нехай навіть у певної міри умовні, легше приймати остаточні рішення.

3. МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.

У основі процес прийняття управлінські рішення інвестиційного характеру лежать оцінка та порівняння обсягу гаданих інвестицій та проведення майбутніх грошових надходжень. Оскільки порівнянні показники ставляться до різним моментів часу, ключовою проблемою тут є проблема їх порівнянності. Ставитися до неї по-різному залежно від об'єктивних і суб'єктивних умов: темпу інфляції, розміру інвестицій і генерируемых надходжень, горизонту прогнозування, рівня кваліфікації аналітики й журналісти т.д.

Методи, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, можна підрозділити на дві групи: а) засновані на дисконтированных оцінках; б) засновані на дисконтних оцінках.

3.1. Дисконтирование капіталу і прибуток.

Фінансові ресурси, матеріальну основу яких

становлять гроші, мають тимчасову цінність. Пір-

ная цінність фінансових ресурсів можна розглядати


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3