Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз інвестиційній привабливості підприємств у галузевому розрізі. Шляхи її підвищення

Реферат: Аналіз інвестиційній привабливості підприємств у галузевому розрізі. Шляхи її підвищення

Оглавление

Запровадження …………………………………………………………………………………………3

Глава 1

Інвестиції у макроекономічному среде……………………………………………………4

1. Взаємозв'язок інвестицій з макроекономічними процессами………………………….4

2. Інвестиційна активність як із головних чинників економічного зростання… .12

3. Аналіз світової практики вирішення питань інвестиційної активности…………….22

Глава 2

Методологія виявлення шляхів підвищення інвестиційної активності у промисловому комплексі……………………………………………………………………………………… 27

1. Класифікація чинників, визначальних інвестиційну ситуацію……………… .27

2. Методи діагностики стану галузевих комплексів, застосовувані вивчення інвестиційної активності у промисловому комплексе………………………………….35

3. Методика складання рейтингів інвестиційній привабливості галузевих комплексів…………………………………………………………………………………… .41

Глава 3

Аналіз інвестиційній привабливості предприятий…………………………………45

1. Упорядкування рейтингу підприємств нашої галузі «кольорова металургія» по інвестиційній привабливості…………………………………………………………………………… 45

2. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств нашої галузі…………………………… 63

3. Шляхи підвищення інвестиційній привабливості предприятий……………………67

Укладання…………………………………………………………………………………… 70

Список використаних джерел постачання та литературы………………………………………….71

Запровадження

Об'єктом дослідження, у цій роботі виступають різні методичні прийоми діагностики функціонування галузевих комплексів, і навіть розглядається поняття «інвестиційна привабливість». З цього поняття викладено основні факти, що впливають інвестиційний процес у країні. Наводяться різні класифікації галузевих комплексів.

Діяльність дається аналіз у світовій практиці підвищення інвестиційній привабливості, пропонується методику оцінки інвестиційній привабливості підприємств.

За підсумками запропонованої методики робиться аналіз інвестиційній привабливості підприємств кольорової металургії.

Діяльність дається прогноз розвитку інвестиційного процесу, обгрунтовуються рекомендації у сфері державної політики у сфері стимулювання інвестицій.

Інвестиції у макроекономічному середовищі.

1. Взаємозв'язок інвестицій з макроекономічними процесами.

Термін «інвестиції» має низку значень. Він означає придбання акцій, облігацій з розрахунком певні фінансові результати, їм позначаються також реальні активи, потрібних для й законність продажу якогось товару. У цілому нині інвестиції забезпечують механізм, необхідний фінансування зростання і розвитку економіки нашої країни.

Для стратегічних інвесторів інвестиція – це спосіб вкладення капіталу, що має забезпечити утримання або зростання і (чи) принести позитивну величину доходу.

Із макроекономічного погляду інвестиції – це використання грошей щоб одержати великі гроші, для вилучення доходу чи досягнення приросту капіталу або того і іншого.

У найбільш широкому значенні слова «інвестувати» означає розлучитися з грішми сьогодні, щоб отримати велику їх суму майбутньому. Два прямих чинника зазвичай пов'язані з цим процесом – час і зростає ризик. Віддавати гроші припадає зараз й у певному кількості. Винагороду надходить пізніше, якщо надходить взагалі, та її величина заздалегідь невідома. У окремих випадках найважливішим чинником якого буде час (наприклад, для державних цінних паперів). За інших ситуаціях головною є ризик (зокрема, для опціонів для придбання звичайних акцій). Нерідко суттєвими є одразу дві чинника – час і соціальний ризик (наприклад, для звичайних акцій).

Розрізняють два виду інвестицій – реальні і фінансові. Реальні інвестиції зазвичай мають інвестиції у будь-якій тип матеріально відчутних активів, як-от земля, устаткування, заводи. Фінансові інвестиції є контракти, записані на папері, такі, як звичайні акції та облігації. У примітивних економіках переважна більшість інвестицій посідає реальні інвестиції, тоді, як у сучасних економіках більшість інвестицій представлена фінансовими інвестиціями. Зазвичай, ці дві форми взаємодоповнюючі, а чи не конкуруючими.

Нині сучасний світ живе у період нових складно передбачуваних тенденцій. Швидкість та глибина що відбуваються змін спростовують усі сподівання, зроблені раніше. У результаті стає дедалі складніше вловити вплив макроекономічних процесів на інвестиції як і страновом, і у регіональному розрізі. Тому, на думку автора, термін «інвестиції» у сучасній інтерпретації цього поняття не можна розглядати без обліку перелічених вище компонентів.

Найяскравішим прикладом поєднання і взаємодії інвестицій з глобалізацією і інформатизацією є система «Інтернет». З свого створення 25 років як розв'язано Інтернет щорічно подвоюється у своєму обсязі. Сьогодні понад 700 млн. людина під'єднані до системі Інтернет, а до 2010 року кількість користувачів електронними мережами зросте до 2 млрд. людина, що становитиме 30% населення світу. Система не постала б без значних початкових капіталовкладень у людський капітал.

Також сучасна економічна наука доки може точно пояснити причини виникнення економічного зростання. Проте в економістів сформувалося два підходи до цієї проблеми: «формалістичний» і «людський».

Прибічники 1-го тяжіють до формальним методам і до формальним висновків. Відповідаючи питанням про природу економічного зростання, вони вкажуть вимушені збільшення споживчого попиту, досить високу кореляцію з припливом зовнішніх грошей, а найбільш искушённые у математиці згаданий мультиплікатор.

Прихильниками 2-го виступають представники неанглоязычной європейської науки. Вони також не гребують формальними процедурами дослідження, але у своїх висновках більше тяжіють до «людської» сутності економічних явищ.

Найяскравішим представником цієї школи був німецький дослідник Йозеф Шумпетер. Його теорія економічного піднесення, пояснює періоди пожвавлення збільшенням кількості нововведень, також погляд була технократичной. Нововведениями називалися, передусім, технічні новинки, – ніж їх побільшає, тим більше коштів приводів для відновлення виробництва. Але Шумпетер мав на оці як це. Він розумів під нововведеннями будь-яку спробу підприємця щось звичному перебігу господарському житті – інакше управляти, працювати іншою ринку, скористатися новою технологію. Він вважав, що суть підприємницької діяльності – не виробництво речей (це робить будь-який наёмный працівник з певним освітою), а виробництво нових ідей рішень. Він доводив, що у відсутності нових рішень навіть влаштоване найдовершенішим чином господарство зможе регулярно переходити до стану піднесення. Інакше кажучи, він стверджував, що матеріальне багатство народжується зусиллями підприємницької волі, а не абстрактними рівчаками капіталу.

Однією із значущих проблем для російської економіки є взаємозв'язок інвестицій з макроекономічними процесами на регіональному рівнях. Існує дуже багато макроекономічні проблеми, які впливають інвестиційний ринок регіону. Основні з на них можна назвати такі:

1. Швидкість і якість інституціональних змін, тобто. змін - у економічні відносини між учасниками господарському житті, у якості й повноті їх правового оформлення, поведінці підприємств і громадян, зокрема в рівні дотримання ними норм законодавства;

2. Існування перешкод до формування міцного економічного простору, зокрема бар'єрів для міжгалузевого і міжрегіонального перетікання товарів, капіталів робочої сили, неврегульованість міжбюджетних відносин;

3. Низька якість менеджменту, технічна і технологічна відсталість, і рівень фізичного зносу виробничого апарату більшості підприємств, їх повільна адаптація до новою економічною середовищі;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20