Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз і синтез систем автоматичного регулювання

Реферат: Аналіз і синтез систем автоматичного регулювання

Зміст

Запровадження . 3

1. Постановка завдання . 4

2. Синтез системи регулювання 5

2.1. Вибір типу регулятора . 5

2.2. Алгоритм моделювання безупинної САР на ЕОМ 5

3. Вибір настройок системи регулювання 7

4. Дослідження стійкості системи 9

5. Дослідження чутливості системи . 12

Висновок 15

Список літератури . 16

Запровадження

Завдання синтезу системи автоматичного регулювання сприймається як завдання визначення найкращого закону (алгоритму) формування регулятором регулюючих у частковості, як завдання корекції у потрібному напрямку динамічних властивостей регулятора. У цьому розгляд схем систем автоматичного регулювання виробляється як у підставі структурних міркувань, тобто. з характеру взаємодії окремих елементом системи, визначених лише виглядом математичного описи цих елементів, і у зв'язки Польщі з фізичними особливостями і виконуваними ними технічних функцій. Практичний досвід побудови систем регулювання промислових об'єктів показує, що головне, значення тут набуває не завдання вибору алгоритмів функціонування регуляторів, а завдання побудови оптимальної схеми отримання регулятором поточної інформації про стан об'єкта регулювання, що відбиває характер взаємодій між двома функціональними основними елементами системи регулювання - об'єктом і регулятором. Пояснюється це тим, що регулювання лише з кінцевому ефекту, тобто. шляхом оцінки поточного значення показника мети регулювання, зазвичай, Демшевського не дозволяє здійснити підтримку цей показник на необхідному рівні за необхідної точністю навіть за використанні самого досконалого закону регулювання. Пов'язано це у першу чергу, з тим, що показник мети регулювання зазвичай реагує зміну регулюючих впливів з запізненням у часі. Через війну інформація, ув'язнена нинішнього року зміні цей показник, перебувають у значною мірою знеціненою, отже подальша, навіть найдосконаліша обробка їх у регулюючих пристроях неспроможна відновити ці втрати. Практично тому майже кожна діюча система автоматичного регулювання виробничих процесів є системою непрямого регулювання, у якій на вхід регулятора подається не сам показник мети регулювання, а відповідним чином підібрані непрямі величини, пов'язані який з показником мети регулювання досить тісній залежністю. Отже, розробки автоматичних систем регулювання виробничих процесів доводиться використовувати ще й інформаційні методи.

1. Постановка завдання

Дано:

Структура моделі об'єкта управління:

; ; ;

; ; .

Критерій:

Тривалість перехідного процесу:

Потрібна:

1. синтезувати систему регулювання;

2. вибрати тип і настрою регулятора, відповідно до критерієм;

3. досліджувати стійкість системи;

4. досліджувати чутливість системи;

5. дійти невтішного висновку.

2. Синтез системи регулювання

2.1. Вибір типу регулятора

Заданную тривалість перехідного процесу можна забезпечити під час використання регуляторів Сміта і Ресвика. У регуляторі Ресвика використовується зворотна модель об'єкта яка містить дифференцирующее ланка. Наявність дифференцирующего ланки збільшує шум сигналу і можуть призвести до нестійкості системи. У регуляторі Сміта в контурі неявного звернення моделі використовується пряма модель об'єкта. Отже, синтезуємо систему з регулятором Сміта.

Для спрощення подальшої настройки приймаємо .

Ідеальна передатна функція компенсатора контрольованого обурення визначається з співвідношення:

,

Наявність у передавальної функції компенсатора контрольованого обурення дифференцирующего ланки можуть призвести до колебательности управління, тому треба зупинитися на статичної моделі:

.

2.2. Алгоритм моделювання безупинної САР на ЕОМ

Для подальшого моделювання системи на ЕОМ доречно буде навести все рівняння до дискретної формі.

Инерционное ланка першого ладу у дискретної формі набуде вигляду:

;

інтегральне ланка з отсечкой:

;

ПИ-регулятор:

;

;

Введем до системи проміжні перемінні z1-z8:

тоді алгоритм моделювання системи виглядатиме так:

цикл по і від 0 до N;

кінець циклу по і.

З умови , отримуємо і приймаємо .

3. Вибір настройок системи регулювання

Для отриманого [2] системи регулювання, час перехідного процесу визначатиметься значеннями коефіцієнтів і регулятора . Оскільки задана тривалість перехідного процесу досить низька, необхідна влучна настроювання регулятора. Для настройки регулятора скористаємося алгоритмом симплекс пошуку.

Початкові умови для симплекс пошуку:

; ; ;

Результатом симплекс пошуку виявилася точка:

; ; ;

Реакція системи на одиничне вхідний вплив при даних настроюваннях регулятора приведено на рис. 1. Реакція системи на одиничне неконтрольоване що обурює вплив приведено на рис. 2. Реакція системи на одиничне контрольоване обурення приведено на рис. 3.

4. Дослідження стійкості системи

Схожі реферати

Статистика

[1] 2