Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз доходів, рентабельності, прибутку виробничого підприємства у умовах ринкових відносин

Реферат: Аналіз доходів, рентабельності, прибутку виробничого підприємства у умовах ринкових відносин

Зміст

Запровадження. 3

1. Поняття прибутку. 4

1.1. Прибуток як об'єкт економічної науки. 4

1.2. Аналіз прибутку виробничого підприємства. 8

2. Доходи виробничого підприємства у умовах ринку. 16

3. Поняття рентабельності. 19

4. Аналіз прибутків і рентабельності, розрахунок і - оцінка чинників визначили зміна цих показників 23

4.1. Чинники що впливають зміна доходів підприємства. 23

4.2. Чинники що впливають зміна прибутку иг рентабельності підприємства. 24

4.3. Аналіз доходів, собівартості і чистого прибутку у взаємній ув'язці. 26

5. Можливості підприємства з збільшення доходів, прибутків і рентабельності, які з аналізу цих показників 26

Укладання. 28

Список літератури 29

Запровадження

Аналіз доходів, прибутків і рентабельності виробничих підприємств усіх форм власності є складовою аналізу фінансово-господарську діяльність підприємств одним із найдійовіших інструментів обліку й контролю рівня використання матеріальних, трудових і надходження ресурсів у умовах ринку.

Результати даного аналізу практично використовують у плануванні виробництва та оцінці ефективності якості роботи. Проведення аналізу - одну з ключових завдань управління у економічній сфері.

Зміст аналізу доходів, прибутків і рентабельності виробничих підприємств полягає у об'єктивного оцінювання досягнутого рівня організації виробництва та виявленні резервів поліпшення якісних і кількісних показників. Аналіз покликаний охарактеризувати зміни у матеріально-технічну базу виробництва та показниках його ефективності, забезпечити глибоке економічного обгрунтування рішень, якими реалізуються функцій управління.

Робота складається з запровадження, більшості, укладання, списку літератури та додатків.

1. Поняття прибутку

1.1. Прибуток як об'єкт економічної науки

Найважливішою категорією ринкової економіки є прибуток. Прибуток, її максимізація, виступає безпосередньої метою виробництва, у будь-якій галузі національної економіки. Категорія прибутку є економічної теорії не одне століття і нерозривно пов'язують із категоріями доходу, капіталу, відсотка, його ставки, утримання, очікування й багатьма другими.(3, С.209).

Прибули притаманні три функції (6, С.202):

1) економічного показника, характеризуючого фінансові результати господарську діяльність підприємства;

2) стимулюючої функції, що дається взнаки у її і розподілу і використання;

3) однієї з основні джерела формування фінансових ресурсів підприємства.

У ринковій економіці основна мета виробничої діяльності є отримання прибутку. Максимизация прибутку на цьому разі є першочерговим завданням фінансових менеджерів. На величину прибутку на виробничої діяльності впливають чинники суб'єктивного характеру і об'єктивні, які залежать від діяльності господарюючого об'єкта.

Суб'єктивні чинники: організаційно-технічний рівень управління підприємницької діяльності, конкурентоспроможність своєї продукції, рівень продуктивність праці, видатки виробництво і продукції, рівень ціни готової продукції. Об'єктивні чинники: рівень ціни споживані матеріальні і енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань, кон'юнктура ринку.

Сучасне стан економіки, що виражається у економічній нестабільності, інфляції, монопольному становище окремих товаровиробників, призводить до того, зростання прибутку відбувається переважно з допомогою зростання цін товари, тобто. з допомогою інфляційного наповнення прибутку. Відсутня зв'язок між обсягом виробництва та величиною прибутку. Не діють ви повною мірою властиві прибутку функції, що свідчить про розладі економіки неповноцінність чинного механізму господарювання. Максимальне отримання прибутку з допомогою інтенсивних чинників, фінансово економіки, створення ефективної податкової системи сприятимуть оздоровленню економки, подальшого розвитку підприємництва і ринкових відносин.

Прибуток є джерелом фінансування різних за економічного змісту потреб. За її розподілі перетинаються інтереси як суспільства взагалі від імені держави, і підприємницькі інтереси суб'єктів господарювання та його контрагентів, інтереси окремих працівників.

Об'єктом розподілу є валова прибуток. Законодавчо розподіл прибутку реалізується у частини, що надходить федеральний бюджет і бюджетом суб'єктів Федерації податків та інших обов'язкових платежів. Розподіл решти прибутку прерогатива господарюючого суб'єкту, регламентується внутрішніми документами підприємства міста і фіксується в облікову політику. За асиметричного розподілу прибутку походять від наступних принципів:

1) першочергове виконання зобов'язань до бюджету;

2) прибуток, залишається у розпорядженні господарюючого суб'єкту, розподіляється на накопичення і споживання.

Механізм впливу фінансів на ефективність ведення господарства залежить від характеру розподільних відносин, конкретних форм і методів їх організації, відповідності рівню продуктивних зусиль і виробничих відносин. Орієнтиром задля встановлення співвідношень між накопиченням і споживанням мали бути зацікавленими стан виробничих фондів і конкурентоспроможність своєї продукції. У процесі розподілу чистий прибуток підприємство вправі самостійно визначити спосіб розподілу прибутків.

Розподіл чистий прибуток можна з освіти спеціальних фондів:

фонду накопичення, фонду споживання і резервних фондів або безпосереднім її розподілом у окремих напрямах. У першому випадку підприємство має становити кошторису витрати фондів споживання та накопичення грошових як доповнення до фінансового плану. У другий випадок розподілу прибуток відбивається у у фінансовому плані.

Фонд накопичення використовується на науково-дослідні роботи, проектні конструкторські і технологічні роботи, розробку й часом з'являтимуться нові видів продукції, технологічних процесів, фінансування витрат, що з технічним переозброєнням і реконструкцією чинного виробництва, проведенням природоохоронних заходів. Сюди належать витрати але погашення довгострокових позичок і сплаті відсотків за ними, сплаті відсотків з короткотерміновим позичкам понад сум, що відносяться на собівартість продукції, фінансування приросту оборотних засобів, внесок у ролі вкладів засновників для створення статутного капіталу інші організації, перерахування вищим організаціям, внесок у союзи, асоціації, концерни, до складу яких входить господарюючий суб'єкт тощо.

Фонд споживання використовують на зарплату і соціальні потреби. за рахунок нього фінансуються: витрати на експлуатації об'єктів соціально-побутового призначення, що перебувають у балансі господарюючого суб'єкту:

будівництво об'єктів невиробничого призначення;

проведення оздоровчих і культурно-масових заходів; здійснюється виплата премій у виконанні особливо важливих виробничих завдань, надання матеріальної допомоги.

Резервний фонд - фінансову стабільність підприємства забезпечує резервний капітал. У ринковій економіці відрахування і резервний капітал носять першочерговою характер. Його розмір характеризує готовність підприємства до страхування ризику, що з підприємницької діяльності

1.2. Аналіз прибутку виробничого підприємства

Прибуток - найважливіший комплексний показник оцінки діяльності підприємства, який відбиває усі сторони роботи:

обсяг, асортимент, якість, собівартість. (1, З. 122). Це дозволяє активно використовувати порядок розподілу прибутків у системі економічного стимулювання. Можливість використання прибутку визначені мети ставлять у залежність від ефективності роботи.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5