Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз довкілля фірми

Реферат: Аналіз довкілля фірми

План

ЗАПРОВАДЖЕННЯ……… .………………………………… ……………… ………3

1. Зовнішнє середовище організації………………………….…………… .…… 4

1.1 Сутність довкілля….…… …….…… …………… …… …5

1.2 Характеристика довкілля………………… .….….…… ……10

2. Чинники довкілля…… ………………….……….………… … .12

2.1 Чинники прямого впливу….…………… .………………… .12

2.2 Чинники непрямого впливу…………… .…………………….17

2.3 Міжнародне оточення…………………………………… ……21

3. Аналіз довкілля…………………… .……….….…… ………… .25

4. Особливості довкілля у сприйнятті сучасних організаціях России…27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………….……….……………………….… ……… …….29

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………… ……………………………….……………30

Запровадження

Найважливішим поняттям в менеджменті є організація. Будь-яка організація і функціонує серед. Кожне дію всіх без винятку організацій можна тільки у разі якщо, середовище допускає його виконання. Внутрішня середовище є джерелом її життєвої сили. Вона укладає у собі потенціал, необхідний функціонування організації, але у це водночас то, можливо джерелом труднощів і навіть загибелі. Зовнішнє середовище є джерелом, відчуває організацію ресурсами. Організація перебуває у стані постійного обміну із зовнішнього середовищем, забезпечуючи цим можливість виживання. Природно, це все мали бути зацікавленими предметом постійної уваги з боку менеджера. Тому основним завданням даної курсової роботи розгляд елементів внутрішньої і до зовнішньої середовища організації, що у постійному взаємодії. До того ж оцінка та аналіз цих факторів з допомогою різних методів.

На організацію впливають численні чинники довкілля. У курсової роботі будуть розкрито основні чинники середовища прямого й опосередкованого впливу і журналіста міжнародного оточення. Елементи довкілля тісно взаємозв'язані й мають ряд характеристик, які розкрито у цій главі.

Аналіз середовища потрібен визначення стратегії поведінки підприємства міста і цієї стратегії у життя. Отже, метою даної роботи є підставою вивчення зовнішнього оточення організації ще ефективного прийняття управлінські рішення, необхідні успішної діяльності компанії.

Ця проблема є актуальною, як і весь теорія менеджменту. У кодексі тисячолітті Україна повинна навчитися жити за умов ринкової економіки, найважливіша умова цього є висококваліфіковані управлінці. Уміння виділити й проаналізувати елементи організації та зовнішні чинники є запорукою успіху фірми.

1. Зовнішнє середовище організації

Під довкіллям організації розуміються всі умови і психологічні чинники, що у навколишньому середовищі, незалежно від діяльності конкретної фірми, але які надають чи які можуть вплинути її функціонування і тому потребують прийняття управлінські рішення.

Проте набір цих факторів і - оцінка їхнього впливу на господарську діяльність різні, причому у авторів наукових публікацій з питанням менеджменту, а й в кожної фірми. Зазвичай фірма у процесі управління сама визначає, які у якій ступеня можуть впливати на результати її діяльність у справжній період, і на майбутню перспективу, виведення проведених досліджень чи поточних подій супроводжуються розробкою конкретних засобів і методів до ухвалення відповідних управлінські рішення. Причому, передусім, проявляються й враховуються чинники довкілля, які надають вплив на стан внутрішнього середовища, які надають вплив на стан внутрішнього середовища фірми.

Зовнішнє середовище організації є джерелом, відчуває організацію ресурсами, необхідні підтримки її внутрішнього потенціалу належним чином. Організація перебуває у стані постійного обміну із зовнішнього середовищем, забезпечуючи цим можливість виживання. Але ресурси довкілля не безмежні. І них претендують багато установ, котрі у цій ж середовищі. Тому завжди існує можливість, організація зможе отримати потрібні ресурси із зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і навести до багатьох негативним в організацію наслідків. Завдання стратегічного управління полягає у забезпеченні такої взаємодії організації з середовищем, що б їй підтримувати її потенціал лише на рівні, необхідному задля досягнення її цілей, і тим самим давало б можливість виживати в в довгостроковій перспективі.

І у тому, щоб визначити стратегію поведінки організації та провести цю стратегію у життя, керівництво повинен мати поглиблення уявлення як "про внутрішньому середовищі організації, її потенціалі й розвитку, і про зовнішнього середовища, тенденціях її розвитку та місці, що займається у ній організацією. У цьому й внутрішня соціальність середовище й зовнішнє оточення вивчаються стратегічним Управління першу чергу у тому, щоб розкривати ті погрози та можливості, які організація повинна враховувати під час їх досягненні. І бо кожна фірма, діюча за умов ринкових відносин, постійно піддається впливу довкілля, спостереження і аналіз станом середовища вимагають постійної уваги та ведуться на систематичної основі із застосуванням методів системного аналізу та комп'ютерна техніка.

1.1. Сутність довкілля

У управлінської думки уявлення про значення зовнішнього оточення і потреби враховувати сили, зовнішні стосовно організації, з'явилося кінці 50 років. Це було однією з важливих вкладів підходу до науки управління, оскільки подчёркивалась необхідність керівникові розглядати своєї організації як, що складається з взаємозалежних частин, своєю чергою опублікованих зв'язками з зовнішнім світом. Ситуационный підхід дозволив розширити теорію систем рахунок розробки концепції, за якою найбільше підходить у цій ситуації метод визначається конкретними внутрішніми зовнішніми чинниками, котрі характеризують організацію та влитися впливають неї відповідним чином.

Системний і ситуаційний погляди на речі привернули увагу як зміни, в зростаючій мері впливу успішність дій організації. Сьогоднішні зміни у світі змусили привернути до себе зовнішню середу ще більший увагу, ніж. Як Эльвар Эльбинг: “Зовнішнє оточення організації дедалі більше стає джерелом проблем сучасних керівників. За суттю, керівники найважливіших суспільству організацій – ділових, освітніх, державних – під впливом недавніх подій у світі змушені були зосередити увагу до швидко змінного середовища і її впливах на внутрішню будову організації”.

Навіть якби зміни були значні, керівникам усе одно довелося б враховувати середу, оскільки організація як відкритої системи залежить від зовнішнього світу щодо поставок ресурсів, енергії, кадрів, і навіть споживачів. Оскільки від керівництва залежить виживання організації, менеджер зобов'язаний вміти виявляти суттєві чинники серед, які вплинуть на її організацію. Понад те він має запропонувати підходящі способи, регулювання на зовнішнє впливу.

У цьому плані організації подібні біологічним організмам. Відповідно до теорії еволюції Чарльза Дарвіна, збережені види виживали оскільки змогли еволюціонувати і пристосуватися до змін у середовищі. І організації пристосовуватись до свого середовища, щоб вижити й заробити зберегти ефективність. Отже, керівник повинен використовувати дарвінізм серед організацій, щоб у світі швидких змін, де виживають лише приспособившиеся, його організація не опинилася серед зниклих.

Багато чинники довкілля можуть проводити організацію. Штейнер і Майнер вказують: “У минулому керівники концентрували увагу до економічних пріоритетів і технічних обставин. Проте приватні зміни установок людей соціальних цінностей, політичних сил є й монополізації сфери юридичну відповідальність змусили керівників розширити спектр потребують обліку зовнішніх впливів”.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7