Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

Реферат: Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

Зміст.

Стр.

Запровадження .2

Глава 1. Історичне коріння "Оригинальной методики

аналізу альтернативних підходів до формування

структури організації" .3

1.1. Математичний підхід до управління .3

1.2. Теорії мотивації .4

1.3. Про системному аналізі 5

1.4. Резюме .6

Глава 2. Троє джерел (три складових частини)

"Оригинальной методики аналізу альтернативних

підходів до формування структури організації" 7

2.1. Основи моделювання економічних процесів 7

2.2. Особливості мотивації до праці банківського

персоналу .9

2.3. Теорія обгрунтування рішень 10

2.4. Резюме .11

Глава 3. "Оригінальна методика аналізу альтернативних

підходів до формування структури організації" 14

3.1. Трохи реклами 14

3.2. Пролог .14

3.3. Власне методика 14

3.4. Обгрунтування 15

3.5. Резюме 16

Укладання .17

Література .18

Запровадження.

Ця курсова робота присвячена викладу "Оригинальной методики аналізу альтернативних підходів до формування структури організації" (Глава 3).

Тема, позначена на титулі, була свідомо звузили до конкретної методики, яку застосовували і у якої автор курсової роботи особисто брав участь. Структура організації розумілася як і всі внутрішнє середовище організації (у сенсі). Переказ теоретичних відомостей управлінської науки було підпорядковане обмеження обсягу курсової праці та бажанню викласти конкретну методику.

Мета роботи: впорядкувати знання автора курсової роботи про системному і математичному підходах до управління і продемонструвати витонченість "Оригинальной методики аналізу альтернативних підходів до формування структури організації".

Основні завдання:

по-перше, розкрити тему, дотримуючись структури вимог до курсовим роботам по "Теорії управління";

по-друге, до викладу матеріалу застосувати принципи підходу (системного аналізу).

Наявність розгорнутого плану дозволяє не приводити анотацію роботи.

Глава 1. Історичне коріння "Оригинальной методики аналізу альтернативних підходів до формування структури організації".

1.1. Математичний підхід до управління.

Історичне коріння математичного підходи до управлінню можна знайти вже у відкриттях Архімеда і роботах Рене Декарта ("Геометрія", 1637 рік). Так, так. "Основним досягненням Декарта з'явився створений ним метод координат" [12]. Осі абсцис і ординат, графіки і діаграми без них неможливо уявити сьогодні деякі сучасні напрями менеджменту, та й економічну науку загалом. Продовжимо цей чудовий ряд прізвищ: Д.Рікардо, К.Маркс з його формалізацією простого і розширеного відтворення, Дж.М.Кейнс і Н.Д.Кондратьев зі своїми моделями макроекономічної середовища, В.В.Леонтьев, Р.Акофф [1] і [2], И.Ансофф [3], С.С.Шаталин, Н.Н.Федоренко [20], В.М.Глушков [6] і [7] і з, багатьох інших.

Основи сучасного розуміння математичного підходи до управлінню (у межах сформованого нині предмета "Теорії управління") заклали Черчмен, Марч, Саймон, Форрестр і Райф, при застосуванні методів дослідження операцій, моделювання, теорію рішень, математичні моделі, тлі зростання розмірів корпорацій, "холодної громадянської війни", спаду виробництва та розвитку військово-промислового комплексу.

Індустрія математичного підходи до управлінню видавала методи лікування й практичні методики відповідно до еволюцією теорії та практики менеджменту, яка висувала першому плані то одні, то інші проблеми: в 50-60 роках центрі уваги стояла організаційну структуру управління; в 60-70-ті роки виникає стратегічне планування; 80-ті роки ознаменовані переходом передових західних фірм від стратегічного планування до стратегічного управлінню.

У результаті еволюції у межах науки управління сталося злиття методів різних напрямів (наприклад, системного і математичний підходи майже поглинули одне одного).

Резкому стрибка популярності математичного підходи до управлінню за останні десятиліття сприяв прогрес в оргтехніку - від скоросшивателя і рахунків до комп'ютера. Зростання значення інформатики викликала поява нової професії - інформаційного менеджера.

"Те, що нині відбувається теоретично та практиці управління, називають “тихою управлінської революцією”. Її початок збіглися зі вступом західного суспільства на інформаційну стадію. На зміну старій (раціоналістичній) парадигмі управління приходить нова (неформальна), яку прийнято характеризувати як обновленческую, емпіричну чи маркетингову, индивидуалистскую, “інформаційну” " [17].

1.2. Теорії мотивації.

"Мотивація - це процес спонукання себе та інших до діяльності досягнення цілей чи цілей організації" [13].

Важливість питання мотивації цілком відповідають тому увазі, яку було приділено теоретиками наукового управління. У найбільшою мірою вимогам практиків відповідала теорія мотивації (ієрархії потреб), розроблена в 40-і роки Абрахамом Маслоу [10]. Відповідно до цієї теорії мети індивідуума ранжируются за рівнем значимості так:

фізіологічна потреба;

потреба у безпеки;

потреба у приналежність до соціальної групи;

потреба у повазі до;

потреба у самоствердженні.

Потреби першого порядку - це звані базисні потреби, пов'язані із забезпеченням виживання (їжа, одяг, житлі і т.д.). Коли ці потреби успішно задоволені, домінуюче значення, набувають потреби наступного рівня, тобто. потреба бути впевненим у цьому, що базисні потреби будуть і далі задовольнятися.

Потреба приналежність до соціальної групи - це потреба об'єднуватися коїться з іншими людьми.

Потреба самоповагу має відповідати самолюбство людини, а потреба у самореалізації - це потреба самовираження і здійснення бажаного.

Поруч із теорією мотивації і ієрархією потреб Абрахама Маслоу у літературі виділяють і інших теорій.

Так було в середині 1950-х років Ф.Херцберг розробив свою модель мотивації, засновану на потребах. Відповідно до його теорії, усе мотиви до праці діляться на гігієнічні чинники, пов'язані з довкіллям, у якій триває робота (сюди ж входять умови праці, його оплата інші чинники, пов'язані з фізіологічними потребами людини), так і безпосередньо мотивації - чинники, пов'язані з характером і сутністю роботи. Причому Херцберг вважав, що гігієнічні чинники є мотивами, але за їх незабезпеченні виникає незадоволеність роботою.

Інший теоретик у сфері мотивації - Девід Макклелланд вважав, що гігієнічні чинники взагалі немає враховувати, оскільки питання задоволення фізіологічних потреб вже вирішено (мабуть, з цим можна погодитися, враховуючи високий рівень життєзабезпечення в економічно розвинених країн), усі увагу слід приділити лише трьом людським потребам: влади, успіху та причетності (потреби людей колі знайомих, дружніх стосунках, надання допомоги).

Теорії, безпосередньо пов'язані до потреб, дістали назву змістовних теорій мотивації у цілому орієнтовані дві групи потреб: первинних - що з фізіологічними чинниками і вторинних - є за своєю природою психологічними.

Кілька інший підхід до аналізованої проблемі пропонують процесуальні теорії мотивації. Так, Віктором Врумом розробили теорія, через яку мотивація залежить від трьох чинників: очікування можливого результату, очікування винагороди від надання цього результату очікуваної цінності винагороди.

Інше пояснення мотивації дає теорія справедливості, яка стверджує, що суб'єктивно оцінюють справедливість винагороди за витрачені ними зусилля і діяти зіставляють його з винагородою іншим людям. Не задоволеної в одержуваному винагороду людини своєчасно не мотивувати, вона значно знизить інтенсивність і якість праці.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3