Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз альтернатив і вибір стратегії

Реферат: Аналіз альтернатив і вибір стратегії

Процес вибору стратегії складається з етапів розробки, доводки та якісного аналізу (оцінки). У першому етапі створюються стратегії, дозволяють досягти поставленої мети. Тут є розробити можливо більше альтернативних стратегій. З другого краю — стратегії доопрацьовуються рівня адекватності цілям розвитку організації в усьому їхньому різноманітті та формується спільна стратегія. На третьому — аналізуються альтернативи у межах загальної обраної загальної стратегії фірми і оцінюються за рівнем придатності задля досягнення її головних цілей. Аналізуючи цей етап відбувається наповнення загальної стратегії конкретним змістом.

Сучасна концепція стратегічного планування передбачає розробки стратегії організації використання ефективного методичного прийому — стратегічної сегментації і виділення стратегічних зон господарювання (СЗХ). Об'єктом такого аналізу є СЗХ — окремий сегмент зовнішнього оточення, який організація має чи бажає одержати вихід. Спочатку формується набір СЗХ, потім здійснюється відбір досить вузьке коло СЗХ, інакше рішення щодо них втратять повноту і здійсненність. Такий аналіз дозволяє оцінити перспективи, що відкриваються у цій зоні кожному конкурентові з погляду розвитку, норми прибутку, стабільності і технології, але це дозволяє вирішити, як організація збирається конкурувати у цій зоні коїться з іншими фірмами. Після вибору СЗХ організація має напрацювати відповідну номенклатуру продукції, з якою збирається виходити ринок у цій галузі.

Вибір стратегії — центральний момент стратегічного планування. Часто організація вибирає стратегію з кількох можливих варіантів. Тож якщо організація хоче збільшити свій частку ринку, вони можуть досягти своєї мети кількома шляхами:

* Знизити ціни на всі продукцію.

* Продавати товар через більше магазинів.

* Уявити ринку нову модель.

* Через рекламу уявити привабливіший образ товару тощо.

Кожен шлях відкриває різні можливості. Отже організація може мати справу з великою кількістю альтернативних стратегій.

Обмежений зростання. Цю стратегію застосовує більшість організацій сформованих галузях зі стабільної технологією. При стратегії обмеженого зростання мети розвитку встановлюються від “досягнутого” і коригуються на изменяющиеся умови (наприклад, інфляцію).

Зростання. Ця стратегія найчастіше застосовується у динамічно розвинутих галузях з у технологією. Для неї характерно встановлення щорічного значного перевищення рівня розвитку над рівнем розвитку минулого року її.

Скорочення чи то стратегію останнього кошти. Ця стратегія вибирається організаціями найрідше. Для неї характерно встановлення цілей нижчий рівня, досягнутого у минулому. До стратегії скорочення вдаються тоді, коли показники діяльності організації набувають стійку тенденцію погіршення і ні заходи змінюють цієї тенденції.

Комбинированная стратегія. Ця стратегія є будь-яке поєднання розглянутих стратегій — обмеженого зростання, розвитку і скорочення. Комбинированной стратегії дотримуються найчастіше великі організації, які активно функціонують у кількох галузях.

Кожна їх вищезгаданих стратегій є базову стратегію, яка, своєю чергою, має безліч альтернативних варіантів.

Базові стратегії служать варіантами загальної стратегії організації, повнячись у процесі доводки конкретним змістом.

Є кілька методичних підходів до планування стратегічних альтернатив та його оцінці. Одне з таких прийомів то, можливо успішно використаний у наших умовах вироблення загальної стратегії організації. На мал.1 (див. Додаток) представлена матриця “можливостей товарам/рынкам”, що дає уявлення концепцію загальної стратегії. Вироблені з допомогою цієї матриці загальні стратегії підлягають надалі доведенні однією з способів до адекватності цілям розвитку фірми. У матриці представлені всі продукти і всі ринки, незалежно від цього, існують вони або лише проектуються. Кожен квадрант матриці визначає якусь загальну стратегію і його елементи.

Квадрант I показує спрямованість стратегії організації на існуючі продукти і вільні ринки. Цю стратегію називають методом економії витрат, чи “поліпшуй те, що робиш”. Організація прагне розширити збут випущених товарів на ринках шляхом таких маркетингових зусиль, як встановлення конкурентноспособных цін, наступальна реклама чи інтенсифікація просування товарів хороших і т.п.

Квадрант II показує спрямованість стратегії в розвитку ринку, тобто. створення нових ринків для випущеної вже довго продукції. Ця стратегія ефективна, якщо організація прагне розширити свій ринок з допомогою проникнення налаштувалася на нові географічні ринки.

Квадрант III — означає спрямованість стратегії розробці нових продуктів для сформованих і давно освоєних ринків.

Квадрант IV — стратегія диверсифікації.

Реалізація стратегії диверсифікації передбачає створення нових продуктів і нових ринків, тому вона є найбільш ризикованою, бо ніколи немає повній упевненості, нові ринки готові ухвалити нову продукцію, і буде користуватися увагою покупців.

Досвід вироблення стратегії різних фірм показує, що вони рідко зупиняють свій вибір якомусь одному варіанті стратегії. Найчастіше спільна стратегія є комбінацію перелічених стратегій.

Наступний етап вироблення стратегії у тому, аби загальну стратегію рівня адекватності її цілям розвитку організації. Методи доводки можуть бути дуже різними. І тому використовують цілі й завдання, всі види стратегічної інформації.

Кульмінаційним моментом вибору стратегію розвитку є аналіз стану та оцінка альтернативних варіантів. Завдання оцінки залежить від виборі такий стратегії, яка забезпечувала б максимальну ефективності роботи організації у майбутньому. Стратегічний вибір може бути грунтується за чіткою концепції розвитку організації, а саме формулювання — однозначної і ясною, оскільки обрана стратегія на тривалий час обмежує свободу дій керівництва та надає глибоке впливом геть усе прийняття рішень. Тому обрана альтернатива старанно досліджується і оцінюється. У цьому мають бути прийняті до уваги численні чинники: ризик, досвід минулих стратегій, вплив власників акцій, чинник часу й таке інше.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мал.1

Т

 

РИНКИ

Про

 

існуючі

нові

У

сущест

I Стратегія — “поліпшуй те, що

III Стратегія розвитку ринку

А

вующие

вже робиш”

 

Р

але

II Стратегія розробки нових

IV Стратегія диверсифікації

И

шиї

продуктів

 

Список використаної літератури

1. Менеджмент організації, М., 1995

Державний комітет із вищої освіти

Державна академія управління ним. Серго Орджонікідзе


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3