Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акція. Акціонерне суспільство

Реферат: Акція. Акціонерне суспільство

План.

Запровадження.

I. Акція. Сутність, поняття реалізувати основні риси акціонерного товариства.

II. Створення акціонерного товариства.

III. Заснування акціонерного товариства.

IV. Структура акціонерного товариства.

1) Правління.

2) Контрольний рада.

3) загальні збори.

V. Права й обов'язки акціонерів.

VI. Звітність в акціонерному суспільстві.

VII. Підбиваючи підсумки: значення акціонерних товариств у зміцнілій національній економіці.

Укладання.

Додатка.

Список літератури.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

У разі початку ринкових відносин економіки України та яка склалася цей час кризової економічної та політичної ситуації відносини форм власності грають далеко ще не останню, і навіть, жодну з основних ролей в стабілізації економічного положення у країні.

Виникла проблема роздержавлення і приватизації (переходу від державної до недержавної формі власності) більшості підприємств України, складності, які з сформованій ситуации,требует ретельного розгляду таких предметів, як:

-структура власності і його особливості;

-світовий досвід диференціації форм власності (націоналізація і денаціоналізація, антимонопольна політика, приватизація, і інше);

-національні особливості економіки України.

Акціонерне суспільство - це організація, створена за угоді юридичних осіб та громадянами шляхом поєднання їхніх вкладів, має власне юридична особа. Компаньоны (акціонери) акціонерного товариства беруть участь внесками в розділеному вдатися до акцій статутний капітал. Акціонери не відповідають за зобов'язання акціонерного товариства. Акціонери ризикують лише внеском.

Капітал акціонерного товариства утворюється з допомогою продажу акцій. Освіта статутного капіталу акціонерного товариства відбувається шляхом злиття загальної від номінальної вартості всіх акцій. Статутний капітал слід показувати у балансі як передплатної капітал акціонерного товариства. Статутний капітал може бути менше регламентованої законом суми, для Росії це 10 000 крб. Кошти акціонерного товариства можуть складатися з коштів виручених від продажу акцій (власного капіталу) і накопиченої прибутку, у і завдяки кредитів банку і викупу облігацій. До власного капіталу ставляться накопичення (рис.2.2). Якщо накопичення створені з суми невиплачених доходів, всі вони називаються дохідними накопиченнями.

Суспільство є власником майна, продукції, виробленої суспільством, доходів, отримані від комерційної роботи і іншого майна, набутого ним іншим підставах. Внеском учасника акціонерного товариства може бути будинку, споруди, обладнання й інші матеріальних цінностей, цінних паперів, права користування землею, на природні ресурси, ноу-хау. Вартість внесеного майна визначається спільним рішенням товариства. Формування й збільшення статутного капіталу виробляється шляхом випуску від продажу акцій, обміну облігацій вдатися до акцій, збільшення номінально вартості акції.

Акція - цінний папір, що підтверджує право акціонера брати участь у управлінні суспільством, у його прибутках й розподілі залишків майна при ліквідації акціонерного товариства. Міра особистої участі кожного акціонера визначається акцій становить і пишатися кількістю придбаних акцій.

Мінімальна номінальна вартість акцій визначається законом (статутом). У Росії її мінімальна вартість може бути менш 50 крб. Існують високі номінали акцій. Зазвичай, акції продаються вище від їхнього від номінальної вартості на "парі" із відповідною ринкової надбавкою - ажіо, що визначається курсом акцій. Сума надбавок входить у нагромадження капіталу акціонерного товариства.

Акціонерне суспільство має фірмову назву, повне чи скорочена, у якому мають бути вказані: вид суспільства, предмет своєї діяльності, дані про те, чим відрізняється дане суспільство з інших подібних підприємств і закупівельних організацій, тобто. назва має бути предметним. Кожне держава формулює власні вимоги до назви акціонерного товариства, проте є загальновизнані норми і правил. Фирменное назва повинен мати фразу "Акціонерне суспільство".

Приклад:

Промислове товариство Тиссена, товариство "Дрезденський банк", товариство "Камский автомобільний завод" (АТ КамаЗ), товариство "Московська центральна фондової біржі" (АТ МЦФБ).

Створення акціонерного товариства.

Засновники і установчого договору.

Для установи акціонерного товариства необхідно мати засновників чи засновника (за досвідом ФРН їх п'ять, Росії -- один, України -- двоє, Білорусі -- троє) , зобов'язаних внести вклади (оплатити акції) гаразд, розмірі і всіма засобами, передбаченими в установчих документах. Засновники розробляють установчого договору і статут товариства, який завіряється нотаріусом.

Види вкладів товариства.

У статуті слід обумовити, у вигляді здійснюється внесок учасників акціонерного товариства (грошовому чи натуральному вираженні) :

- при грошовому внесок акціонер виробляє цю операцію у вигляді платежу;

- при натуральному внесок акціонери вносять в товариство замість грошей кошти (або предмети праці, чи права користування землею, на природні ресурси, основними фондами, і навіть авторськими правами, винаходами, відкриттями, патентами.

Створення акціонерного товариства

Засновники відкривають підписку вдатися до акцій, якщо це відкрите товариство, і публікують повідомлення про майбутньої підписці вдатися до акцій. Після закінчення певного терміну передплата припиняється. Якщо на цей момент зірвалася покрити підпискою більшість акцій, та установа акціонерного товариства визнається нездалим. Якщо всі акції розподілені між' засновниками, то передплата вважається виконаною.

Призначення контрольного ради (ревізійної комісії), правління і контролерів. Вищим органом суспільства є загальні збори акціонерів, до виняткової компетенції якого ставляться: обрання членів і правління і членів контрольного ради. На перший фінансово-господарський рік засновники можуть призначити перший контрольний рада та контролера для підбиття підсумків, а контрольний рада призначає перше правління суспільства.

Повідомлення і перевірка установи.

Засновники письмово повідомляють громадськість про перебіг установи суспільства. Відкрита публікація перевіряється контрольним радою й незалежною контролером, зазвичай, не членом даного акціонерного товариства.

Реєстрація.

Суспільство набуває права юридичної особи з реєстрації. Для реєстрації подаються заяви реєстрацію ЗМІ й нотаріально завірені копії установчих документів. До реєстру державної реєстрації речових вносяться інформацію про вигляді суспільства, предметі, мету і термінах своєї діяльності, складі засновників, фірмовому назві, місцезнаходження, філіях і розмірі статутного капіталу.

Після реєстрації суспільство має можливість відкрити рахунок у банку. До занесення до державного реєстру засновники тимчасово створюють суспільство громадянського права. Угоди, скоєні від імені суспільства досі реєстрації, зізнаються ув'язненими, якщо вони схвалено згодом загальними зборами пайовиків. Відповідальність за угоду несуть особи, їх які уклали.

Після звернення реєстрацію та її перевірки відбувається реєстрація і такі публікуються у відкритого друкування. Державна реєстрації для акціонерного товариства правосоздающим дією.

Заснування акціонерного товариства.

Засновник та установчий договір суспільства.

Для установи акціонерного товариства потрібні по крайнього заходу п'ять засновників, які мають прийняти все акції за вклади (німецьке суспільство закритого типу). Вони розробляють договір і статут товариства. Документ може бути завірений нотаріусом.

Види установи.

У статуті слід зафіксувати тип створюваного установи - буде воно грошовим чи майновим.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6