Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акціонерні суспільства

Реферат: Акціонерні суспільства

З Про Д Є Р Ж А М І Є

стор.

I. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ АКЦИОНЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА .2.

АТ, Статутний капітал, Акціонери, Статус АТ, Зобов'язання, Статут АТ, Види АТ, Законодавче регулювання діяльності АТ.

II. АКЦИОНЕРНЫЕ СУСПІЛЬСТВА ВІДКРИТОГО І ЗАКРИТОГО ТИПУ .6.

АТВТ й АТЗТ, АТЗТ чи ТОВ.

III. АКЦІЇ .9.

Акція, Емісія акцій, Права власника, Категорії акцій.

IV. УПРАВЛІННЯ АКЦИОНЕРНЫМ СУСПІЛЬСТВОМ .11.

Структура влади у АТ, Контрольний пакет акцій, Принципи формування структури влади, Принципи розподілу обов'язків.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ .13.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .14.

I. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ АКЦИОНЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА

Акціонерне суспільство - це одне з організаційно-правових форм підприємств. Воно створюється шляхом централізації коштів (об'єднання капіталу) різних осіб, проведеної у вигляді продажу акцій із єдиною метою здійснення господарської діяльності й одержання прибутку.

Як учасників об'єднання капіталу з допомогою акціонерного товариства (товариства) можуть виступати фізичні і юридичних осіб.

Статутний капітал (об'єднаний внесок товариства) на даний момент установи акціонерного товариства Повинен бути забезпечений майном суспільства.

У процесі створення суспільства, його засновники об'єднують своє

майно на певних умов, що у

спеціальному угоді - статуті суспільства. За підсумками такого

об'єднаного капіталу подальшому і вестиметься господарська

діяльність із з метою отримання прибутку.

Внеском учасника суспільства на об'єднаний капітал може бути кошти, і навіть будь-які матеріальних цінностей, цінних паперів, права користування на природні ресурси й інші майнових прав, зокрема декларація про інтелектуальну власність.

Вартість внесеного кожним засновником майна визначається грошової форми спільним рішенням товариства. Об'єднане майно, оцінене в грошах, становить статутний капітал (фонд) суспільства.

Поледний поділяється на певну кількість рівних часткою. Свідченням про внесення таких часткою є акція, а грошовий вираз цієї частки називається від номінальної вартості (номіналу) акцій.

Отже, товариство має статутний капітал, розділений на певну кількість акцій рівної від номінальної вартості, які емітуються товариством у звернення ринку цінних паперів.

Кожен учасник об'єднаного капіталу наділяється кількістю акцій, відповідним розміру внесеної їм частки.

Власники акцій, акціонери, є званими пайовими власниками, а, по суті співвласниками акціонерного товариства.

Акціонерне суспільство - юридична особа.

Порядок осередку регламентується російським законодавством.

Права юридичної особи товариство набуває з його у Державній реєстраційної палаті чи іншому уповноваженому державному органі. При реєстрації видається Свідчення реєстрацію акціонерного товариства, де вказуються дата і номер державної реєстрації речових, назву товариства, і навіть найменування реєструючого органу.

Функціонування акціонерного товариства здійснюється з обов'язковим дотриманням умов господарську діяльність, встановлених російським законодавством.

Як юридична обличчя суспільство власником: майна, переданого йому засновниками; продукції, виробленої результаті господарську діяльність; отриманих прибутків чи іншого майна, набутого їм у процесі своєї діяльності.

Суспільство має повної господарської самостійністю у визначенні форми управління, прийняття господарських рішень, збуту, встановлення цін, оплати праці та розподілу прибутків.

Термін діяльності суспільства необмежений або ж встановлюється його учасниками.

Акціонерне загал нестиме відповідальність за своїми зобов'язаннями усіма наявними активами. Проте з зобов'язанням окремих своїх учасників (акціонерів) суспільство і не відповідає.

Зі свого боку акціонер приймає себе відповідальність за зобов'язаннями суспільства на межах величини свого вкладу - частки капіталу, вкладеній у справа, чи кількості наявних проблем нього акцій.

Після вкладення своєї частки капітал, тобто. після придбання акцій, акціонер немає права вимагати від суспільства повернення свого вкладу, крім випадків, передбачених законодавством чи статутом суспільства.

Акціонерне суспільство створюється і діє основі статуту - документа, у якому визначено предмет і цілі створення суспільства, його пристрій, порядок управління справами, правничий та обов'язки кожного співвласника.

При об'єднанні своїх вкладів учасники суспільства укладають

угоду про порядок ведення, користування і розпорядження

об'єднаним майном, тобто. загальної власністю.

Діяльність суспільства не обмежується встановленої у статуті. Будь-яка угода, не що суперечить чинного законодавства, визнається дійсною, навіть якщо вона виходить поза певні статутом межі.

Статут готується засновниками й стверджується установчим зборами трьома чвертями голосів засновників.

Уся подальша діяльність акціонерного товариства будується на безукоснительном виконанні регламентованих статутом положень.

Статут і всі що вносяться до нього, з дозволу акціонерів, зміни і мали бути зацікавленими обов'язково зареєстровані у уповноважених те що державних органах.

Існує дві типу акціонерних товариств: відкриті й закриті. Основне різниця між ними залежить від способі розподілу акцій. Акції закритих акціонерних товариств розподіляються серед їх засновників. Акції відкритих акціонерних товариств вільно продаються і купуються, і співвласником об'єднаного майна такого суспільства" може стати всякий, хто купив хотябы одну акцію. У цьому акції акціонерного товариства відкритого типу можуть переходити від однієї власника до іншого без згоди інших акціонерів, тоді як акції суспільства закритого типу - лише з дозволу більшості акціонерів, якщо інше не обумовлено у статуті суспільства.

Функціонування акціонерного товариства закритого типу

вона й іншими особливостями, які у обов'язковому порядку

необхідно відбивати у його статуті. Акціонерні суспільства закритого

типу - це загалом невеликі приватні підприємства з невисокою

чисельністю акціонерів, такі, як магазини, ательє, майстерні,

гаражі тощо.

Основними характеристиками акціонерного товариства відкритого

типу є масштаби об'єднаного капіталу і велика

кількість власників. Основна ідея, що зазвичай переслідується

під час створення такої форми приватного підприємства, залежить від

залученні і концентрації великих коштів (капіталу)

населення Криму і інших підприємств з метою їх спрямування

одержання прибутку.

II. АКЦИОНЕРНЫЕ СУСПІЛЬСТВА ВІДКРИТОГО

І ЗАКРИТОГО ТИПУ

Акціонерне суспільство закритого типу є об'єднання як капіталів, а й конкретних учасників (фізичних юридичних осіб).

У законі про акціонерних товариствах передбачено: у замкнений АТ може входити трохи більше 50 учасників (фізичних юридичних осіб). З часу перевищення цю межу суспільство визнаватиметься відкритим незалежно від запис у статуті і зобов'язане перереєструватися як відкритого.

Схильність до закритому АТ пояснюється схильністю до потайливому господарювання, за принципом: що менше знають економічне становище підприємства міста і результати своєї діяльності, краще, та й спокійніше керівникам, вони розв'язані руки. (Керівництво намагається позбутися контролю над своєї діяльністю із боку незалежних зовнішніх акціонерів.)

Примешивается і неправильне уявлення про комерційну таємницю. За рідкісними винятками АТ не публікують свої балансові звіти і звіти про прибутку.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3